To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

534 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Mimokořenová výživa a stimulace cukrovky

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu potřeby jednotlivých živin. Jakmile cukrovka vytvoří dostatečnou listovou plochu je rozumné rostlinám dodat vyvážený koktejl makro a mikroprvků. BorphoSTART 1 l/ha a OilSTART NG 3-5 l/ha porostu dodá N, P, B, Mg, S a Mo. Přítomnost lignosulfonátů zajistí lepší využitelnost a vstřebávání jednotlivých živin. V případě stresovaných porostů vlivem nízkých teplot, lze aktuálně použít biostimulant StimSTART v dělené dávce 2 x 2 l s odstupem 10 dnů.

521 7/15/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt chorob u cukrovky

Vzhledem k deštivému počasí, je nutné opakovat ošetření proti Cerkospoře

490 7/14/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Slabé a poškozené porosty od krup

Poškození porostů cukrovky:
- Lze řešit listovým hnojivem OilSTART NG 3-5 l/ha + DAM 5-10 l (nebo Močovina 5-10 kg) + snížená dávka fungicidu

483 6/14/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

mšice maková, bor a fungicidní ošetření

Mšice maková, makadlovka, bor, fungicidní ochrana jsou hlavními problémy porostů, které je nutné řešit. Ošetření lze kombinovat. U fungicidů používejte po předchozích zkušenostech raději plnou dávku. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Mirador Xtra 1l, Amistar Gold 1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l, PROPULSE 1-1,2l, Topsin M500 0,6-0,7l (končí), YAMATO 1,25-1,5l(končí), YAMOTO 0,8-0,9l, a DIFURE PRO 0,6l, SPYRALE 1l, SPINNER 2l. Kombinujeme s 1-2l BorSTART nebo BorphoSTART.

482 4/25/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Likvidace plevelných trav

Naplánujte aplikaci proti pýru a dalším travám včetně ovsa hluchého. K dipozici je levný GramiGUARD 2l /ha s účinností na pýr a další vytrvalé i jednoleté trávy včetně rezistentů na fop herbicidy. Aplikujeme ideálně mezi T2 a T3 spolu s 1 l BorSTART nebo BorphoSTART.

481 4/20/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

Cca 10 dnů po T2 aplikujeme T3 na začátku objevení další vlny plevelů nebo při zjištění přerůstání některého z plevelů. Používáme dostatečné dávky herbicidů, které budou eliminovat celé plevelné spektrum, protože k další aplikaci již většinou nepřistupujeme (blíží se zavření porostu. Při výskytu merlíků můžete použít olejové smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, ethofumesat. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Kontrolujeme výskyt mšic.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, pokud jsme neaplikovali - je nejvyšší čas. Pokud zabírá první dávka, je nutné naplánovat druhou dávku ještě před zavřením porostů a naplánovat ruční selekci CONVISO vyběhlic.

480 4/14/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2

Vzcházení cukrovky bylo ve většině regionů dobré, poškození od mrazů ve všech regionech ale bez podstatných zaorávek. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů, která je v roce 2021 pozvolná. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham +, ethofumesat + metamitron. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je nutné na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů. Lze ho kombinovat např. s ethofumesatem dle plevelnoho spektra.

479 4/1/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1

V době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. V T1 aplikacích není nutné používat smáčedlo. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku Phenmedipham, ethofumesatu + metamitronu. Jen při výskytu řepky přidáváme do T1 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace není v T1 klasických, tento termín vynecháváme, ale aplikujeme v T2-T3, tedy v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

467 4/1/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Podpora růstu cukrovky

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu potřeby jednotlivých živin. Vybilancovaná výživa vede k maximalizaci kvantitativních, ale i kvalitativních parametrů. Prvotřídní výživný stav vede ke zdárnému rozvoji celé rostliny, především kořene. Jakmile cukrovka vytvoří dostatečnou listovou plochu je rozumné rostlinám dodat vyvážený koktejl makro a mikroprvků. BorphoSTART 1 l/ha a OilSTART 3-5 l/ha porostu dodá N, P, B, Mg, S a Mo. Přítomnost lignosulfonátů zajistí lepší využitelnost a vstřebávání jednotlivých živin.

446 3/30/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte strategii ochrany cukrovky proti zaplevelení.

Předzásobte se herbicidy pro 1.-3. aplikace, pro klasické aplikace je předpoklad nižší dostupnosti přípravků vzhledem k zákazu úč.l. desmedipham. Dále je nutné zajistit Safari případně Lontrell na opravy obtížně hubitelných plevelů.
Včas objednejte CONVISO ONE u conviso odrůd (jen pro odrůdy conviso).
Spolehlivý graminicid je GramiGUARD proti jednoletým 0,8 nebo pýru 2 l.
Proti skvrničnatce přípravky na bázi azoxystrobinu 0,6 + triazolový fungicid jako základní ošetření + BorSTART nebo BorphoSTART.

440 3/20/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Hnojení cukrovky

Aplikaci statkových hnojiv společně se zapravením provádíme již na podzim. Na jaře před finální přípravou půdy provedeme hnojení minerálními hnojivy. Účelné je pamatovat na vyšší obsah K v aplikovaném NPK hnojivu. FertiSTART 48 NPK (6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S) obsahuje vhodný poměr živin pro optimální růst a vývoj cukrovky. Výživu N realizujeme pomocí FertiTOP 44 NS 20 % N, 24 % S, LAV, nebo MO. FertiTOP 44 NS je hnojivo vhodné pro základní hnojení, popř. k přihnojení během vegetace. Vysoký obsah síry napomáhá efektivněji využívat dusík.

424 8/21/2019 Author: Musil , Phone: 702239364

Cukrovka - stav porostu

Cukrovka - stav porostu Průměrná hmotnost bulvy 787 g

411 6/17/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

poškození porostů od krup

Řešení poškození porostů cukrovky:
- Lze nyní řešit listovým hnojivem OilSTART NG 3-5 l/ha + DAM 5-10 l (nebo Močovina 5-10 kg) + snížená dávka fungicidu

406 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

plevelné trávy

Naplánujte aplikaci proti pýru a dalším travám včetně ovsa hluchého. K dipozici je levný GramiGUARD 2l /ha s účinností na pýr a další vytrvalé i jednoleté trávy včetně rezistentů na fop herbicidy.

405 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

Provádějte T3 aplikace cukrovky, plevele max. ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele včetně řepky kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI + TREND, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami: Phenmedipham na merlíky + olejové smáčedlo, desmedifam na laskavce, etofumesat na svízel a rdesnovité.

391 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2

cukrovka za sucha většinou klíčí a vzchází nerovnoměrně. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, desmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která je pro rok 2019 novinkou a řeší se samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

381 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1 aplikace

V době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. V T1 aplikacích není nutné používat smáčedlo. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku Phenmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Jen při výskytu řepky přidáváme do T1 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která je pro rok 2019 novinkou a řeší se samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

380 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základní hnojení a příprava půdy

Základní přípravu půdy většinou provádíme již na podzim nebo měhem zimy. Před finální přípravou půdy provedeme aplikaci minerálních hnojiv - NPK a LAV. Aplikovaná hnojiva se následně přípravou půdy promísí s půdou a následně provedeme setí. Se setím neotálejte. Kontrolujte rovnoměrnost uložení osiva.

345 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

kontrolujte výskyt chorob a škůdců

Lokálně byl zaznamenán silný výskyt mšice makové. Dále je zaznamenáváno lokalní poškození housenkami osenice a můry gamma. Insekticidní ošetření kombinujte s ošetřením proti Helmintosporiové skvrnitosti kvalitním fungicidem s dobrou účinností vůči padlí, jakožto druhou nejčastější houbovou chorobu.

335 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

mšice maková, bor, fungicidní ochrana

Mšice maková, bor, fungicidní ochrana jsou hlavními problémy porostů, které je nutné řešit. Ošetření lze kombinovat. U fungicidů používejte za sucha sníženou dávku.

324 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

Provádějte T3 aplikace cukrovky, plevele max ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami: Phenmedipham na merlíky, desmedifam na laskavce, etofumesat na svízel.

303 4/30/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2 aplikace

Provádějte T2 aplikace v době vzejití cukrovky, plevele max ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami.

298 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1 aplikace

v době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky.

255 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření porostů proti padlí a cerkosporióře

K načasování aplikace použijte monitoring chorob poradenskou službou. Aplikaci provádějte preventivně při začínajícím výskytu chorob v dané oblasti. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Bumper Super nebo Apel 1l, Mirador 0,8-1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l, Topsin M500 0,6-0,7l, YAMATO 1,25-1,5l, a DIFURE PRO 0,6l a všechny fungicidy lze kombinovat s přípravkem Sunguard, který ochrání porosty proti silnému slunečnímu záření případně s insekticidem v případě výskytu mšic.

246 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

během chladného počasí pro T1 a částečně T2 aplikace využívejte kombinaci P, D a E + M s nižším dávk

Snížením dávkování respektujte pomalejší vývoj cukrovky, která je při vzcházení rovněž citlivá k herbcidům. Aplikujte např MixDOUBLE 0,6-0,8 + Stemat 0,2-0,3l + Goltix Top 1l. Nebo např. Betanal Expert 1l. Pokud je část plevelů již přerostlá, kombinujte se SAFARI do 30 g

227 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přípravu půdy provádějte s důrazem na kvalitu a rovnoměrné zapravení minerálních hnojiv.

Aplikovaná hnojiva NPK a LAV (močovina) zapravte do půdy při finální přípravě půdy před setím. Se setím neotálejte. Kontrolujte rovnoměrnost setí.

201 8/2/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Vhodná listová hnojiva do cukrové řepy s fungicidem.

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu živin především N, K ,P, S a B. Vyrovnaná výživa podporuje rozvoj celé rostliny, především u kořene zvyšuje cukernatost a skladovatelnost bulev. K vhodným listovým hnojivům patří OilSTART Fluid 3-5 l/ha a CereaSTART 3 l/ha.

200 8/2/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Ošetření cukrové řepy proti cerkosporové skvrnitosti .

Ošetření cukrové řepy proti cerkosporové skvrnitosti . Deštivé počasí a vysoké teploty jsou předpokladem pro rozvoj infekce Cercospora beticola na rostlinách. Je třeba kontrolovat porosty.

194 6/20/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinami. Řešením je hnojení na list přípravkem

Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinami. Řešením je hnojení na list přípravkem Příjem boru je výrazně ovlivněn vnějšími podmínkami, především vlhkosti. Za sucha se zvyšuje jeho vazba v půdě, takže je značně omezena jeho rozpustnost a přijatelnost rostlinou. Dále je příjem B závislý na pH půdy, lepší přijatelnost je v kyselejším prostředí. Problém může být i na lehkých a písčitých půdách. Přípravek BorSTART je organominerální hnojivo s 9,2 % B (120 g/l) ve formě stabilní koncentrované suspenze se směsí sacharidů. Bor je díky sacharidům rychleji vstřebáván a asimilován v rostlině i za vyššího pH.

193 6/19/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Snižte stres rostliny a poškození listové plochy.

Přípravkem SunGUARD účinkuje na bázi mastných alkoholů spolu Mg chrání rostlinu před UV zářením a poškození listové plochy vyvolanou silnou sluneční radiací, vysokými teplotami nebo chladem. Při aplikaci na list vytvoří průhlednou tenkou vrstvu, která odráží nadbytečné světelné paprsky způsobující přílišné zahřívání tkání rostlin a tím sníží riziko poškození listů, zároveň tento film nijak nebrání fotosyntéze je vodě odolný a působí cca 15 dní. Ovlivňuje činnost průduchů a snižuje odpařovaní a transpiraci o 35- 40%.

185 4/18/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Zúrodňující hnojivo na bázi bakterii, nejen pro tradiční a intenzivní hospodaření.

Bakterie rodu Azotobacter po aplikaci přípravku AktivSOILNITRO osidlují kořenový systém rostlin, rychle se množí a aktivně fixují vzdušný dusík, kterým rovnoměrně během celé vegetace zásobují cukrovku a podporují dusíkatou výživu i za podmínek, které jsou limitující pro příjem dusíku z půdy.

183 4/11/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Na výnos a kvalitu cukrové řepy má rovněž vliv dostupnost fosforu.

Pokud chcete podpořit rychlejší vzcházení porostu a vývoj kořenového systému, zajistit silné a vyrovnané porosty použijte FertiBOOST.

178 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrola vzcházejících porostů

Po setí kontrolujte vzcházení řepy, výskyt plžů, vzcházení plevelů a vytváření půdního škraloupu.

155 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

sledujte výskyt mšic

Mšice jsou hlavním škůdcem cukrovky v druhé polovině vegetace s při teplém a suchém průběhu počasí se rychle množí a dosahují vysoké škodlivosti. Práh škodlivosti 5% napadených rostlin. Vzhledem k teplému průběhu počasí lze doporučit jen spolehlivé přípravky Nurelle D 0,6l.

154 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete porosty proti cerkosporióze a padlí

K načasování aplikace použijte monitoring chorob poradenskou službou. Aplikaci provádějte preventivně při začínajícím výskytu chorob v dané oblasti. Použitelný je zejména Amistar TOP 0,75l v kombinaci se Sunguard 0,75l. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Bumper Super nebo Apel 1l, Mirador 0,8-1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l a všechny fungicidy lze kombinovat s přípravkem Sunguard, který ochrání porosty proti silnému slunečnímu záření.

146 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Čas na listovou výživu

Při zapojování porostů je vhodné aplikovat listová hnojiva spolu s ochranou proti mšicím. Z výsledků pokusů nejlépe cukrovka reaguje na listové hnojivo OilSTART v dávce 3-5 l/ha

134 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nezanedbejte celkovou dávku dusíku

Dusík je hlavním motorem výnosu a je nutné celkovou dávku upravit na 80-120 kg N/ha v závislosti na dávce organických hnojiv. Aplikaci N hnojiv ukončit před plečkováním.

133 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Opravné zásahy proti plevelům

Včas reagujte na výskyt pcháře, přerůstajících rdesen, merlíků a dalších plevelů aplikací vhodných herbicidů.

132 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt plžů

včas reagujte plošnou aplikací CLARTEX NEO 5 kg/ha

131 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ochranu provádějte přesně a v daných termínech

Důležitá je správná skladba herbicidů, včasný zásah na plevele v nižších růstových fázích a aplikace za vhodných podmínek.

59 6/17/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

očekávaný nástup hlavní choroby cukrové řepy- cerkosporiózy řepy

očekávaný nástup hlavní choroby cukrové řepy- cerkosporiózy řepy Cerkosporióza řepy (Cercospora beticola), patří k hlavním chorobám cukrové řepy. Ohrožuje většinu polí s cukrovkou o onemocnění rozhoduje teplota a vlhkost v průběhu letních měsíců.
Optimální podmínky pro rozvoj infekce jsou při vysoké relativní vlhkosti (nad 95 %) a současně při
vysokých teplotách (nad 25oC, optimálně 27oC). Za těchto podmínek konidie houby Cercospora
beticola vyklíčí a během několika hodin vniknou do listových průduchů. Po 8 – 14 dnech se pak na
listech objeví charakteristické skvrny – nekrózy, na jejichž okrajích dochází ke sporulaci. Maximum
sporulace opět přichází s vysokými teplotami a vysokou relativní vlhkostí vzduchu.

23 5/2/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606 072 338

cukrovka- listová výživa

cukrovka- listová výživa Časně seté porosty řepy cukrové jsou již herbicidně ošetřeny a v regionech s alespoň průmětným srážkovým úhrnem začíná dynamický růst listové plochy. V regionech s výrazným přísuškem porosty strádají a kořenový aparát není schopen osvojit živiny z půdního profilu. V obou případech je dobrým řešením aplikace listového hnojiva nebo jejich kombinace.

2 3/27/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606 072 338

Řepa cukrová- výběr pozemku- háďátko řepné

Řepa cukrová- výběr pozemku- háďátko řepné Cukrová řepa se změnila z velké plodiny nížinných oblastí ve speciální plodinu, které se věnuje omezený okruh pěstitelů tam, kde zůstaly cukrovary. Pro pěstování řepy je tedy snadnější najít vhodné pozemky. I přes to přetrvává riziko napadení rostlin Háďátkem řepným Heterodera schachtii (Schmidt)