To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

526 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Slunečnice vyžaduje ošetření fungicidem + borem a kontrolu mšic

Při výšce porostu cca 50 cm je nutné dodat slunečnici zbytek plánované dávky boru, který je pro slunečnici velmi důležitý mikroprvek, který bychom neměli opomíjet. Doporučení dávka BorSTART nebo BorphoSTART je 2-2,5l. Dále je nutné kontrolovat výskyt mšic na růstovém vrcholu i rubové straně listu. Dále je nutné při výšce porostu 50 cm provést šetrnou morforegulaci, zejména při deštivým průběhem počasí. Dávku triazolového fungicidu je nutné uzpůsobit průběhu počasí a dávku silně redukovat. Před květem je nutné opět dodat kvalitní fungicid zejména proti sklerotiniové hnilobě.

525 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

U slunečnice kontrolujte účinnost PRE herbicidního ošetření

Po kontrole PRE herbicidního ošetření je možné opravit klasické hybridy slunečnice plečkováním s možností přihnojení N nebo NS hnojivy.
Speciální hybridy CLEARFIELD lze během vegetace ošetřit přípravkem PULSAR. Nutné je dodržet čistotu postřikovače a ošetření provádět ve večerních hodinách. Hybridy EXPRESS odolné vůči tribenuronu lze proti dvouděložným plevelům opravit přípravkem EXPRESS 50SX.
Nísledně po aplikaci v 7 dením odstupu je nutné kontrolovat účinnost a případnou fytotoxicitu zásahu. Pro obnovení vitylity porostu lze aplikovat listové hnojivo s borem BorSTART 1-2l + fungicidní ošetření proti plísni slunečnicové.

384 4/2/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE herbicidní ochrana

Dbejte na dodržování kvality setí, rovnoměrnost uložení osiva, hloubku setí nastavujte vždy přímo na poli dle konkrétních půdních a vlhkostních podmínek. Dodržujte rychlost setí pro daný secí stroj. Vzešlé plevele před setím likvidujeme aplikací glyfosátu, v případě pýrohubného zásahu provádíme přípravu půdy k setí za 3 až 7 dní. Pro zajištění odpovídající účinnosti v případě
tvrdé vody je důležitá její úprava přípravkem phAD před přidáním herbicidu. Klasická herbicidní strategie je postavená na PRE aplikaci herbicidů s minimální možností oprav během vegetace. Používáme WING P 3-4l, BANDUR 3l, DUAL GOLD 1,2l, Hybridy Clearfield a Expres technologie mají rozšířenou možnost
herbicidní ochrany POST účinnými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Půdní účinnost
herbicidů podporuje smáčedlo MultiaD 0,1%, které zlepšuje pokryvnost a udržuje účinnou látku ve vysoké koncentraci v horní vrstvě půdy bez rizika proplavení a případné fytotoxicity.

383 3/2/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Vysoké výnosy jdou podmíněné vhodnou výživou rostlin. Fosforečná, draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme ideálě na podzim nebo před jarní přípravou půdy a zapravíme do půdy předseťovou přípravou půdy. Částečně se dá řešit výživa NPK i hnojením pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte mikrogranulované hnojivo OptiBOOST při setí. OptiBOOST je mikrogranulované hnojivo, které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. TPP technologie maximalizuje využití fosforu tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě
do nepřístupných forem.
Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 15–30 cm (močovina, FertiTOP 44).

338 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné jsou aktuální problémy porostů. Hlavně s regulací triazolovými fungicidy je nutné dávku uzpůsobit počasí a dávku silně redukovat. Do porostů je možné aplikovat SUNGUARD, pro eliminaci velmi silného slunečného záření.

327 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Bor je klíčový mikroprvek

Bor dodáváme do porostů slunečnic jako BorSTART 1 - 2 l/ha. Před aplikací zkontrolujte výskyt mšic v porostech a případně spojte s aplikací insekticidu.

317 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte účinnost PRE herbicidního ošetření.

Po kontrole PRE ošetření je možné opravit hybridy CLEARFIELD přípravkem PULSAR. Hybridy EXPRESS odolné vůči tribenuronu lze proti dvouděložným plevelům opravit přípravkem EXPRESS 50SX. V ostatních případech je nutné zvážit plečkování ideálně s přihnojením.

290 3/26/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Využití vysoké výnosové úrovně hybridů vyžaduje vhodnou optimalizaci výživy.
Základním předpokladem dobrého příjmu živin je upravení půdní reakce vápněním a udržení hladiny organické hmoty v půdě. Fosforečná, draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme již na podzim, v případě, že jsou kombinována se zaorávkou organických
hnojiv, zvyšuje se jejich využitelnost. Vhodné podmínky pro růst a vyrovnaný porost zajistíme předseťovou aplikací NPK, AMOFOS a EUROFERTIL nebo aplikací pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte mikrogranulované hnojivo FertiBOOST při setí. FertiBOOST je mikrogranulované hnojivo, které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. O aplikaci mikrogranulí je podrobněji pojednáno na str. 30–31. TPP technologie maximalizuje využití fosforu tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě
do nepřístupných forem. Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 15–30 cm (močovina, SULFAMMO 30).

258 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

výskyt chorob

U porostů slunečnice je nutno kontrolovat celou řadu chorob. Hlízenka, plíseň šedá, alternariová skvrnitost, stříbřitost stonku, fomová hniloba, červenohnědá skvrnitost slunečnice jsou nejčastějšími chorobami porostů a k dispozici jsou registrované přípravky Amistar Xtra, Apel, Pictor, Prosaro, Sfeera nebo Topsin.

251 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při vzcházení kontrolujte poškození od škůdců.

Kontrolovat je nutné poškození slimáčky, okusem zvěře (okus vzcházejících rostlin zajíci, srnčí zvěří,.....), fytotoxicitu PRE herbicidů. Po vzejití porosty dohnojíme na celkovou dávku N 90-120 dle lokálních podmínek případně omezení nitrátovou směrnicí.

238 4/7/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte vodnou ochranu proti plevelům.

Vhodné PRE ošetření je základem ochrany proti zaplevelení. V oblastech omezených PHO je vhodný SUCCESOR 600 1,5-2l/ha. U ostatních je omezení u ochranného pásma podzemních nebo povrchových vod. Základem zůstává ochrana postavená na č. l linuron (AFALON, IPORIN) 1-1,5l/ha nebo pendimethalin (STOMP, WING P)

182 9/21/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení pšenice ozimé na podzim

Po kontrole výsledků AZP naplánujte základní hnojení ve formě N, P, K, Mg a S hnojiv.
FertiSTART 42 NPK 6 % N, 24 % P2O5, 12 % K2O, 5 % S, 2 % Ca, 0,05 % Zn
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu je ideální volbou pro základní
hnojení obilnin. Síra zlepšuje kvalitativní parametry a napomáhá efektivněji
využívat N. Zn stimuluje rozvoj kořenového systému. Ca udržuje ideální pH pro
růst a čerpání živin.
FertiSTART 48 NPK 6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem K vhodné i pro základní hnojení obilnin, kde je deficitním prvkem draslík. K je přijímán v průběhu celé vegetace. S pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.

FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % S, 0,05 % B, 0,01 % Zn
NPS hnojivo pro předseťovou aplikaci na půdy bez deficitu K. Fosfor podporuje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a energetický metabolismus. Výrazný synergický efekt živin.
Pokud Vám to umožňuje technologie na secích strojích je možné využít i aplikaci mikrogranulovaného hnojiva FertiBOOST (12 % N, 43 % P2O5, 2 % MgO, 11 % SO3, 0,7 % Zn) přímo do osivového lůžka nebo do jeho těsného sousedství v dávce 15- 20 kg/ha přímo při setí.

156 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace porostů je nejlepší prevencí proti polehnutí

Regulaci porostů provádíme při výšce porostu cca 50 cm triazolovými fungicidy s morforegulačními vlastnostmi. Z těch je do slunečnice registrovaný jen Prosaro 250EC v dávce 1l/ha ale jeho morforegulační efekt není silný. V zahraničí aplikují fungicidy na bázi tebuconazolu 250g v dávce 0,5-0,75 l/ha. Kombinujte ošetření s BorSTART 2,5 l/ha a s ochranou proti mšicím.

137 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

dodejte do porostů Bor

Pro slunečnici je velmi vhodná aplikace Boru na začátku vegetace v listovém hnojivu Bor\START 2,5 l/ha.

136 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

herbicidní ochrana

Ochrana proti zaplevelení u klasických hybridů musí být založená na PRE aplikaci. U CL hybridů je založená na kombinaci PRE herbicidu a následné aplikaci PULSARu v průběhu začátku vegetace. U hybridů tolerantních k přípravku EXPRESS je možné použít tento herbicid v průběhu vegetace.

83 8/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetření skladových prostor

Ošetření skladových prostor Sklizeň plodin v letošním roce byla pozvolná a často přerušovaná nepříznivými klimatickými vlivy (častý déšť a vydatné přeháňky). Tato skutečnost má významný vliv na vlhkost sklizeného zrna.

41 5/23/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Fungicidní ošetření proti hlízence ve slunečnici

Fungicidní ošetření proti hlízence ve slunečnici Časné ošetření slunečnice fungicidy proti hlízence ve fázi 6. až 9. se pozitivně odráží na výnosu. Toto ošetření je vhodné doplnit listovou aplikací boru v dávce cca 300g/ha.
Nejlepších výsledků je dosahováno s přípravky SFERA 535 SC 0,3l/ha nebo TOPSIN M 500SC 1,5-1,8 l/ha.
Využijte výhodný balíček BorSTAR + graminicid.