To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

486 6/14/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

ochrana porostů mšice + choroby

LOKÁLNĚ mohou na máku škodit mšice maková, krytonosec makovicový, bejlomorka maková a ploštice. V případě potřeby lze aplikovat některý z pyretroidů: Nexide, Rapid, nebo neonikotinoidy: AcetGUARD.
V oblastech s vyššími osevními plochami máku je pravidelný výskyt plísně makové. Projevuje se zpočátku stáčením starších listové čepele podél středové osy směrem dolů často s výskytem mycélia na spodní straně slistů. Včas si objednejte přípravek DITHANE DG NEOTEC 2 kg/ha nebo jiný fungicid s účinností na plíseň bramborovou), který je registrován proti plísni makové. Později aplikujte Discus, Propulse, Tilmor, Prosaro nebo Caramba. Triazolové fungicidy dávkujeme v závislosti na počasí, protože zároveň mají výrazný morforegulační efekt.

485 6/4/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Obnova vitality porostů

Porosty po aplikci herbicidů je nutné oživit opakovanou aplikací močoviny a ZinSTART, který obsahuje důležitý zinek. Dávkování ZinSTART 1-2l + močovina 5-8 kg/200 l vody.

484 6/1/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

ochrnana proti trávovitým plevelům

provádíme bez problémů aplikací GramiGUARD 0,8 nebo 2 l/ha. Lze kombinovat s BorSTART nebo BorphoSTART 1 l/ha.

465 5/6/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST ošetření máku proti plevelům

Po dosazení růstové fáze 5-7 listů lze aplikovat LAUDIS 1,6-1,8 l nebo CALLISTO 480 0,2-0,25l + Tomahawk 0,2-0,3l.
Pokud jsou rostliny nerovnoměrné, lze zbrzdit růst pcháče a merlíků aplikací Laudis 1 l a následně s týdenním odstupem aplikovat Laudis 1,2 l + Tomahawk 0,3 l. Přídavek Tomahavku je nutný zejména na polích s vyšším výskytem pohanky svalčcovité a rdesen.

464 5/6/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

udržujte insekticidní clonu proti krytonosci kořenévému

Za tepla a sucha roste škodlivost krytonosce kořenového. Využijte všech možností monitoringu (misky, lepové pásy). V oblastech s častým pěstováním máku ošetřujte opakovaně ideálně později odpoledne nebo večeri když bylo osovo insekticidně mořeno.

448 3/30/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE aplikace herbicidů

Základní strategií ochrany proti plevelům je PRE aplikace herbicidů. Většinou se používá CALLISTO 480SC v dávce 0,2 - 0,3 l/ha. Při silném tlaku merlíků, svízele, hluchavek, a ptačince lze posílit účinnost Command 36 CS v dávkách 0,07-0,1l/ha nebo Lentipur 0,7l. Připravuje se registrace mesotrionu s množstvím úč.l. 100 g/l v SC formulaci kde by se dávkovalo by se 0,9-1,2 l/ha, ale tento herbicid je registrován jen pro POST aplikaci - dělené aplikace.
Dalším přípavkem pro PRE aplikaci je herbicid MERLIN 750 WG, který se dávkuje 70-100 g/ha podle typu půdy.
nižší dávku používejte zejména při mělčím setí a na lehkých a kyselých půdách.

435 3/19/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE ošetření provádějte těsně po setí.

Aplikaci PRE herbicidů (CALLISTO 480, Merlin) provádějte hnet po zasetí. Solehlivost na plevele závisí i na kvalitě přípravy půdy.

425 8/21/2019 Author: Musil , Phone: 702239364

Mák - stav porostu

Mák - stav porostu Porosty máku jsou řídké, makovice převážně malé.

65 makovic/m2
59 rostlin/m2
1,96 g semene/makovici

407 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

herbicidní ochrana postemergentní

Porosty v dostatečné hustotě při fázi BBCH 7 pravých listů aplikujte Laudis 1,7-2l + TOMAHAWK 0,2-0,3l nebo Callisto 0,2l + TOMAHAWK 0,2-0,3l proti dvouděložným plevelům. Naplánujte ošetření proti jednoděožným plevelům pomocí GramiGUARD 0,8 na jednoleté trávy nebona pýr 2 l/ha.

382 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vzcházející porosty chaňte proti krytonosci kořenovému.

Již probíhá nálet krytonosce kořeného do vzcházejících porostů máku. Využjte všech možností monitoringu (misky, lepové pásy). V oblastech s častým pěstováním máku ošetřujte prevnetivně a opakovaně. Nejvhodnější přípravek je NURELLE D 0,6l - organofosfátová složka vytváří dlouhodobější účinnost. Pyretroidy je nutné opakovat častěji, kontrolovat pH postřikové jíchy - ideálně 6,5, a aplikovat při teplotách do 20°C mimo trvajícícho silného slunečního svitu.

371 3/4/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE herbicidní ošetření máku

Základní strategií ochrany proti plevelům je PRE aplikace herbicidů. Většinou se používá CALLISTO 480SC v dávce 0,2 - 0,3 l/ha. Při silném tlaku merlíků, svízele, hluchavek, a ptačince lze posílit účinnost Command 36 CS v dávkách 0,07-0,1l/ha. Pokud by byla dokončená registrace herbicidu CALLISTO 100SC pro PRE aplikaci, dávkovalo by se 0,9-1,2 l/ha, ale tento herbicid je registrován jen pro POST aplikaci, kde není využíván z důvodu fytotoxicity.
Dalším přípavkem pro PRE aplikaci je herbicid MERLIN 750 WG, který se dávkuje 80-100 g/ha podle typu půdy.
nižší dávku používejte zejména při mělčím setí.

370 3/4/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základní hnojení máku

Před setím aplikujte NPK, AMOFOS nebo EUROFERTIL NPS a cca 1/3 až 1/2 dávky N v LAV 27% nebo v Močovině. Dbejte na dodržování kvality setí, rovnoměrnosti uložení osiva při podélném a příčném seřízení secího ústrojí a na botkách za opěrnými koly. Pravidelná kontrola hloubky setí a uložení osiva hraje podstatnou roli ve vzcházivosti a redukci rostlin v důsledku použití razantnější kombinace PRE herbicidního ošetření.

346 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt škůdců a chorob

LOKÁLNĚ mohou na máku škodit mšice maková, krytonosec makovicový, bejlomorka maková a ploštice. V případě potřeby lze aplikovat některý z pyretroidů: Cyperkill 25 EC, Fury 10 EW, Nexide, Rapid, nebo neonikotinoidy: Biscaya 240 OD, AcetGUARD, případně i Nurelle D, Proteus 110 OD, Pirimor 50 WG.

337 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Mšice maková, bor, zinek a další živiny

Mšice maková, bor, zinek a další živiny jsou aktuální probémy porostů. To je nutné řešit večerní aplikací hnojiv ideálně Proteus 0,5l + BorSTART 1l + ZinSTART 1l + NitroTOP 5 l.

326 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

výživové roztoky

Výživa je základ. Porosty po aplikci herbicidů je nutné oživit opakovanou aplikací močoviny a ZinSTART, který obsahuje důležitý zinek. Dávkování ZinSTART 1-2l + močovina 5-8 kg/200 l vody.

285 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základní hnojení před setím máku.

Před setím aplikujte NPK, AMOFOS nebo EUROFERTIL a cca 1/3 až 1/2 dávky N v LAV 27%. Dbejte na dodržování kvality setí, rovnoměrnosti uložení osiva při podélném a příčném seřízení secího ústrojí a na botkách za opěrnými koly. Pravidelná kontrola hloubky setí a uložení osiva hraje podstatnou roli ve vzcházivosti a redukci rostlin v důsledku použití razantnější kombinace PRE herbicidního ošetření.

257 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

kontrolujte sekundární zaplevelení v porostu máku

sekundární zaplevelení v případě vlhkého počasí komplikuje sklizeň a zvyšuje vlhkost sklizeného materiálu. V současnosti je platný zákaz desikací porostů. Ve výhodě jsou kvalitní porosty s dostatečnou ochranou proti zeplevelení PRE a POST aplikacemi herbicidů.

250 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pravidelně kontrolujte porosty.

Důležité je zejména vyhodnocení vzcházení, poškození od krytonosce kořenového a slimáčků, poškození od PRE herbicidů. Pokud má mák dostatečnou hustotu, aplikujte druhou dávku N hnojení, tedy dohnojit na úroveň 80-90 kg N/ha.

236 4/6/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte se plíseň makovou

V oblastech s vyššími osevními plochami máku je pravidelný výskyt plísně makové. Projevuje se zpočátku stáčením starších listové čepele podél středové osy směrem dolů často s výskytem mycélia na spodní straně slistů. Včas si objednejte přípravek DITHANE DG NEOTEC 2 kg/ha, který je registrován proti plísni makové. Později aplikujte ACANTO 0,8-1 l/ha

235 4/6/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při vzcházení máku sledujte poškození od krytonosce kořenového

Krytonosec kořenový je hlavním škůdcem máku. Dokáže silně proředit vzcházející porsot úživným žírem. Následně klade vajička k rostlinám a žír larev poškozuje kořeny rostlin, snižuje jejich vitalitu a při silnějším napadení způsobuje úhyn rostlin. Monitoringu a následné ochraně věnujte vysokou pozornost. Ošetření provádějte NURELLE D 0,6 l/ha.

234 4/6/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

kvalitní založení porostu znamená i dostatečné hnojení

Před setím aplikujte PK hnojiva se zapravením do půdy a minimálně 1/3 dávky dusíku. Správné nastartování porostu lze podpořit i mikrogranulovaným hnojivem do osivového lůžka FertiBOOST 15-20 kg/ha.

228 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte vzcházení máku a poškození krytonoscem kořenovým.

Kontrolujte poškození rostlin krytonoscem kořenovým amvýskyt slimáčků. Kontrolujte vzcházení máku a plevelů. PRE ošetření se provádí přípravky MERLIN nebo CALLISTO 480SL.

181 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte vzcházení máku

Kontrolujte výskyt slimáčků na monitorovacích plochách. Kontrolujte vzcházení máku a plevelů. PRE ošetření se provádí přípravky MERLIN nebo CALLISTO 480SL. Při vzcházení kontrolujte i výskyt krytonosce kořenového - požerky na listech.

152 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

kvalitní fungicid podpoří výnos

Kvalitní porosty si zaslouží kvalitní fungicid proti helmintosporióze nejpozději na počátku kvetení. Aplikujte Discus 0,2-0,25 kg v kombinaci s ZinSTART 1l/ha + insekticid.

150 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

lokální morforegulace

porosty jsou nevyrovnané. Proti k morforegulaci triazolovými fungicidy přistupujte individuálně lokální aplikací CARAMBA, HORIZON 250EW v redukované dávce.

127 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

plíseň maková

Kontrolujte porosty na výskyt plísně makové. po zjištěném výskytu ihned reagujte ošetřením.

126 5/13/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po herbicidním zásahu aplikujte listová hnojiva se Zn

pro zlepšení vitality máku aplikujte s několikadenním odstupem od aplikace herbicidu listové hnojivo se Zn = ZinSTART 1-2l + 10 kg močoviny

118 4/24/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST ošetření porostů máku

Sledujte vývojovou fázi máku i vzcházejících plevelů, zejména merlíky, heřmánky, svízel, laskavce, rdesna aj., aby nepřerostly fázi vhodnou pro aplikaci herbicidů.

116 4/13/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Na porostech máku sledujte výskyt a požerky krytonoscem kořenovým.

Na porostech máku sledujte výskyt a požerky krytonoscem kořenovým. Krytonosec kořenový skeletuje listy mladých rostlin, při silnějším požerku dochází až k zničení celých rostlinek.

106 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Setí provádějte v kombinaci s PRE herbicidní ochranou a aplikací mikrogranulovaného hnojiva FertiBOO

Setí máku provádějte do kvalitně připravené půdy. Při kvalitním založení porostu má smysl preemergentní ošetření porostu herbicidem. K tomu používejte CALLISTO 480SC 0,25l ve vodě nebo v DAM 390. Dobré zkušenosti jsou i s použitím PRE herbicidu MERLIN 750WG, při dávkování 80 - 120g - nižší dávku na lehkých kyselých půdách. Na kamenitých půdách max. 70g, jinak hrozí projevy fytotoxicity. Při použití PRE aplikací je důležitá vyrovnaná hloubka setí bez semen uložených v blízkosti povrchu půdy.

64 6/27/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Monitorujte výskyt savých škůdců.

Monitorujte výskyt savých škůdců a v případě začínajícího dalšího náletu aplikujte CYPERKILL 25EC 0,1l, FURY 10EW 0,1 l NEXIDE, RAPID 0,08l. Proti stresu z intenzivního slunečního záření aplikujte SunGUARD 0,75l.

60 6/20/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Pokračujte v kontrole porostů - fungicidní ošetření máku dle růstové fáze + kontrola náletu škůdců -

Dle růstové fáze pokračujte v ošetření fungicidy - nadějné porosty ošetřete fungicidem ACANTO 0,8-1l, BUMPER SUPER 1l, CARAMBA 0,6l, DISCUS 0,2-0,25 KG, PROSARO 250EC 0,75l. Pozornost věnujte zejména krytonosci makovicovému, bejlomorce a žlabatce. Ochranou porostu proti mšici zároveň řešíte i ostatní škůdce. Proti mšici je registrovaný CYPERKILL 25EC 0,1l, FURY 10EW 0,1 l NEXIDE, RAPID 0,08l. Aktuální je i nálet krytonosce makovicového, který je dobře řešitelný osvědčeným přípravkem PROTEUS 110OD 0,5-0,75l. Ošetření kombinujte s fungicidní ochranou máku (). Kombinujte s listovým hnojivem např. CornTOP 1,5l, NitroTOP 10l nebo močovinou. Na porosty ve stresu ze sucha výrazně redukujte dávku morforegulátoru nebo použijte čistě fungicidní přípravek spojený s listovým hnojivem. Proti stresu z intenzivního slunečního záření aplikujte SunGUARD 0,75l

56 6/12/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Pokračujte ve sledování náletu mšic a ošetření spojte s fungicidní ochranou či listovým hnojivem.

Pozornost věnujte zejména mšici makové. Ochranou porostu proti mšici zároveň řešíte i ostatní škůdce. Aktuální je nálet bejlomorky makové, kde je registrovaná BISCAYA 240OD 0,25-0,3l, DECIS MEGA 0,15l, MOSPILAN 20SP 0,15 kg. Aktuální je i nálet krytonosce makovicového, který je dobře řešitelný osvědčeným přípravkem PROTEUS 110OD 0,5-0,75l. Ošetření kombinujte s fungicidní ochranou máku (ACANTO 0,8-1l, BUMPER SUPER 1l, CARAMBA 0,6l, DISCUS 0,2-0,25 KG, PROSARO 250EC 0,75l). Kombinujte s listovým hnojivem např. CornTOP 1,5l, NitroTOP 10l nebo močovinou. Na porosty ve stresu ze sucha výrazně redukujte dávku morforegulátoru nebo použijte čistě fungicidní přípravek spojený s listovým hnojivem.

50 6/7/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Aplikujte Zn a B, pozornost věnujte chorobám a morforegulaci.

U porostů máku je vhodné aplikovat Zn ve fázi pylových tetrád, ale osvědčily se i dělené aplikace až do fáze začátku květu. Zn dodáváme v rychle přijatelné formě např CornTOP v dávce 1,5l, což je kombinovatelné s NitroTOPem, močovinou, hořkou solí. Na lehkých půdách zvažte aplikaci bóru = BorSTART 1 l/ha. Dále je u porostů, pokud jste již neprovedli, možné aplikovat triazolový fungicid s morforegulačními vlastnostmi - např. CARAMBA. V horších půdních podmínkách nebo na později seté porosty dávku výrazně redukujte. POzornost věnujte i zdravotnímu stavu - nejvyšší čas objednat či aplikovat fungicid (ACANTO, DISCUS). Sledujte i výskyt mšic a v případě nutnosti aplikujte.

44 5/28/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

U porostů máku kontrolujte výskyt škůdců

U máku kontrolujeme výskyt škůdců, probíhá nálet mšic. V případě výskytu kombinujte insekticid (NURELLE D 0,6 l, PROTEUS 110 OD 0,5-0,75l, CYPERKILL 0,1l) s hnojivem (NitroTOPem 10 l či DAM 10l)

37 5/21/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Porosty vyžadují stále péči

V máku nyní aplikujeme CARAMBU jako morforeulátor zvláště na zapojené bujně rostoucí porosty. Pokud mají některé porosty růst nevyrovnaný nebo je méně intenzivní, je vhodné nejprve ošetřit listovým hnojivem = CornTOP 1,5 l a 10 l NitroTOP. Sledujeme výskyt mšic a zaplevelení.

35 5/18/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Investujte do porostů máku, vyplatí se to.

Investujte do porostů máku, vyplatí se to. Porosty jsou nyní odplevelené a na začátku prodlužovacího růstu. Všechny porosty by měli mít rovněž naaplikovanou celou dávku dusíku. Pokud jsou prosty prožloutlé po opravném zásahu herbcicidu, je nutné aplikovat 10 kg močoviny s listovým hnojivem obsahující Zn jako např. CornTOP 1,5l. Díky tomu, že mnoho porostů bylo díky nesmyslnému zákazu insekticidního moření založeno raději z nemořeného osiva, bude v letošním roce velmi podstatná plíseň maková. Porosty je nutno ošetřit Dithane DG NEOTEC, i když byly testovány i další fungicidy např. Infinito (není registrované). Dále vykazují vedlejší účinnost i další fungicidy aplikované v prodlužovacím růstu (PROSARO 250EC, AMISTAR XTRA, ACANTO, BUMPER SUPER, APEL,....). Dále je nutné se připravit na zkracování porostů, které je nejvíce prováděný přípravkem CARAMBA. Přípravky na bázi tebuconazolu jsou sice účinné, ale nejsou registrované. V zásobě je vhodné mít i nějaký insekticid (např. NURELLE D, CYPERKILL 25EC, NEXIDE) pro řešení výskytu mšic či dalších škůdců (krytonosce makovicového, bejlomorky makové).

26 5/10/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Výnos často limitují i mikroprvky - myslete na zinek a bór.

Z mikroprvků je pro mák nejvíce zmiňován zinek a bór. Termín aplikace j alespoň 5 dnů od předchozí aplikace herbicidů. Pro bór je využitelný BorSTART v dávce 1 l v kombinaci s močovinou či 10 l NitroTOP. Zinek je pro mák velmi důležitý a jeho deficity je možno řešit hnojivem CornTOP 1 - 1,5 l opět v kombinaci s močovinou či 10 l NitroTOP.

19 5/9/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Porosty máku vyžadují zajistit kvalitní výživu a ochranu.

Po kontrole porostů lze aplikovat POST herbicidy na dočištění porostů proti dvouděložným plevelům či graminicidy proti plevelům jednoděložným. S odstupem po herbicidu lze provést oživení porostů listovou aplikací hnojiv nejlépe 5-10 kg močoviny + 1-1,5l CornTOP. Nyní je aktuální dohnojit porosty na požadovanou hladinu N hnojení (100-110 kg N) v DAMu nebo v LAV.