To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

449 6/30/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Věnujte pozornost svým zahrádkám

Na zahrádách se vyskytuje po letošním vlhkém jaru velký počet plžů. Včas si zajistětě účinný moluskocid ClartexNEO a v případě výskytu aplikujte zejména v jahodníku a na zeleninových záhonech zejména v sousedství travních porostů. Opakovaná palikace cca 5 granulí/m2/ za 2 týdny během celé vegetace postačuje zvládnout tlak plžů včetně migrace z okolních neudržovaných ploch. Důležitá je pravidelnost ošetření.
V malinících se vyskytuje silné napadení didimelového vadnutí - připravte si fungicid na bázi azoxystroobinu a aplikujte ideálně po sklizni 2x a kombinujte s ošetřením proti bejlomorce ostružiníkové. Cibuli a porek chraňte před napadením houbomilky česnekové. Mrkev proti pochmurnatce, papriky proti mšicím. Okurky a rajčata v pravidelných intervalech ošetřete proti plísni.

395 6/14/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření skladovaného dřena proti dalšímu šíření kůrovce.

ošetření skladovaného dřena proti dalšímu šíření kůrovce. Kůrovcem napadený strom po odvozu z lesa je nutné asanovat a uložit na skládku. Včasná a účinná asanace napadeného dříví je jednou z nejdůležitějších činností v rámci ochrany smrkových porostů před dalším napadením lýkožroutem smrkovým resp. i dalšími druhy, např. lýkožroutem severským, vrcholkovým,...... aj.
Metody asanace můžeme rozdělit následovně: mechanická asanace ruční odkorňování pomocí škrabáku odkorňování adaptérem na motorovou pilu (frézou), chemická asanace postřikem použitím insekticidní sítě. Kmeny je nutné odkornit celoplošně, tzn. obracet je. Tato metoda není použitelná, jestliže se pod kůrou začnou objevovat kukly a následně pak méně či více vyzrálí dospělci („žlutí“ a „hnědí“ brouci). Chemická asanace spočívá především v individuálním postřiku zádovými postřikovači - VAZTAK ACTIVE 0,2 l / 200 l vody. Aby byl postřik účinný, musí být proveden včas. Asanaci lze provádět prakticky po celou dobu výskytu všech vývojových stádií na stromě (kmeni), tj. od započetí náletu, až po dobu těsně před výletem. Doporučuje se však, aby se uskutečnila nejpozději ve stádiu kukel.

358 7/18/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

sledujte výskyt hrabošů a po založení porostu co nejdříve řešte obnovené kolonie aplikací STUTOX II

Rozvoj kolonií je nutné řešit co nejdříve po předchozím zpracování půdy či založení porostu. Na vyjímku lze aplikovat plošně, ruční aplikace do děr je ntuné provádět tak, aby na 1 noru byly aplikovány max. 4 granule Stutox II. Ideální pro aplikaci je suché počasí. Sledujte aktuální doporučení UKZUZ na aplikace rodenticidů v oblastech s kalamitním výskytem hrabošů.

348 6/15/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

brambory a ochrnana proti plísni

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru. Prognóza výskytu je na eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas (preventivně) a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace. V období, kdy již není fungicidní ochrana dostatečně účinná, nutno zabránit infekcí hlíz předčasným mechanickým nebo chemickým (desikací) ukončením vegetace. Výběr fungicidů je nutné podřídit průběhu počasí, náchylnosti odrůdy a stavu porostu. Ošetření lze kombonovat s 2 l OilSTART, 2 -5l CereaSTART a 2-5 l DAM.

340 6/5/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Brambory zapojují řádky - nejvyšší čas objadnat fungicidní a insekticidní přípravky a začít s aplika

Jako funngicidy za sucha používejte snížené dávky valitních přípravků INFINITO, Banjo FORTE, Revus, Revus TOP, RANMAN TOP, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE. Insekticidní ochranu zaměřte na mšice přípraky na bázi neonikotinoidů AcetGUARD raději ve zvýšených dávkách zejména u sadbových porostů. Kombinujte s Mg a B hnojivy.

339 6/5/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Porosty hrachu kontrolujte na výskyt mšic.

Mšice a kyatky za suchého průběhu počasí budou problém. Aplikaci kombinujte s dávkou boru a případně fungicidu na padlí.

328 5/24/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST ošetření brambor proti plevelům

Při výšce porostu 10-15 cm provádíme aplikaci POST herbicidů např TITUS 30 g + TREND 0,1l nebo SENCOR 0,5 l.

319 5/12/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Brambory vyžadují odplevelení před vzejitím

Základem ošetření proti plevelům je PRE aplikace. Za sucha je vhodné aplikovat přípravky na bázi clomazonu, protože mají dlouhotrvající účinnost. Případně kombinujeme se SENCOR LIQUID 0,3-0,5l nebo BANDUR 2 -3 l nebo ROXY 800SC 2l.

318 5/12/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Odplevelení hrachu a dalších luskovin

K odplevelení hrachu se nejčastěji používá přípravek ESKORT NOVÝ v dávce 2-3l. sníženou dávku palikujeme za slunečního záření nebo při výskytu plevelů v malé růstové fázi. V hrachu bobu, soje je registrován i přípravek CORUM, který aplikujeme v dávce 1,25 se smáčedlem.

189 5/24/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Čištění aplikační techniky patří k důležitým krokům po ukončení aplikací na poli.

Slouží k odstranění reziduálních zbytků všech obtížně zlikvidovatelných přípravků (včetně produktů na bázi oleje a ropy) a přípravků na ochranu rostlin, které ulpívají na zemědělské technice a jejich částech. Zároveň chrání techniku před korozí a prodlužuje její životnost.

187 5/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Porosty hrachu je třeba ošetřit proti plevelům a zároveň kontrolovat poškození listopasem.

Porosty hrachu je třeba ošetřit proti plevelům a zároveň kontrolovat poškození listopasem. Od počátku vzcházení porostů (BBCH 11–15) se monitoruje úroveň poškození rostlin brouky, porosty se vyvíjí pomaleji a jeho poškození snižuje asimilační plochu.

173 11/25/2015 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Je čas zazimovat postřikovače - přípravek FreezGUARD vyřeší Vaše starosti.

Je čas zazimovat postřikovače - přípravek FreezGUARD  vyřeší Vaše starosti. FreezGUARD je nemrznoucí kapalina až do -38°C s antikorozním účinkem určená k zazimování a ochraně postřikovače před mrazem v průběhu zimního období. Svým olejovým složením zamezuje vysychání strojů a zatvrdnutí ventilů a rozpouští usazené zbytky přípravku.

92 9/16/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

17.9. - Agroforum ve Všestarech u Hradce Králové

17.9. - Agroforum ve Všestarech u Hradce Králové Zveme vás do Všestar u Hradce Králové na druhý polní den kukuřice. Kromě přehlídky hybridů kukuřice značky MAISADOUR a SELEKTA vám budou představeny novinky v programu Nutriplus® jehož součástí je i služba Precosem®.

85 9/4/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Ošetřete porosty proti slimákům

Ošetřete porosty proti slimákům Stále je aktuální ošetření vzcházejících porostů především řepky ozimé, ale i ostatních ozimů a meziplodin proti slimákům.

83 8/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetření skladových prostor

Ošetření skladových prostor Sklizeň plodin v letošním roce byla pozvolná a často přerušovaná nepříznivými klimatickými vlivy (častý déšť a vydatné přeháňky). Tato skutečnost má významný vliv na vlhkost sklizeného zrna.

82 8/26/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Antinematodní rostliny - vliv působení

Zařazení antinematodních plodin do úzkých osevních postupů jako hlavní plodiny nebo meziplodiny, je důležitou součástí regulace výskytu háďátek. Pěstování plodin s antinematodním účinkem je vhodná metoda biologické regulace, jejímž účelem je zabránit nahromadění vysoké hustoty populace háďátka a dalších škodlivých činitelů.

63 6/26/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

desikace semenářských porostů

desikace semenářských porostů Desikace semenářských porostů může negativně ovlivnit klíčivost sklizeného osiva. Vysoce nevhodné a rizikové je použití desikantů na bázi glyfosátu. Desikaci semenářských porostů lze provádět pouze s desikanty na bázi diquat dibromidu. Ten úroveň klíčivosti osiva ovlivňuje minimálně. Výhodou je také velice rychlý nástup účinku v řádech několika dní.