To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

471 5/21/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt kohoutků v obilninách a při zjištění prvního výskytu larev včas ošetřete přípravkem

Sledujte poškození listové plochy obilnin larvami kouhoutků. Projevuje se podélnými úzkými pruhy mezi listovými žebry vykousanými brouky nebo larvami. Larvy na rozdíl od brouků ponechávají při žíru dolní pokožku listů neporušenou. Nejvíce bývají napadány okraje porostů. Ke škodlivosti kohoutků přispívá suché a teplé počasí v období kladení vajíček a v době líhnutí larviček. Co nejdříve po zjištění výskytu laviček ošetřete porosty přípravkem na bázi pyretroidu např. EsfenGUARD min 0,1 l/ha. Dále je využitelné Makrate 0,1 l/ha, SUMICIDIN 0,1l/ha Decis Mega, Karate Zeon, Vaztak Active a další

447 3/30/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základní hnojení

Základní hnojení provádíme hnojivy s vybilancovaným poměrem živin (FertiSTART 42 NPK 6:24:12 + 2 % Ca, 5 % S, 0,05 % Zn nebo FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn) pod patu nebo se zapravením do půdy. Výživu N volíme citlivě ve vztahu k lokalitě, předplodině, Nmin a odrůdě a před setím aplikujeme 100-150 kg LAV. Na první list aplikujeme 200 kg LAV nebo aplikujeme casnou aplikaci herbicidu ve 100-120 l DAM 390.

336 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na bzunku

Problémů není nikdy dost. Jakmile jsme zvládli aplikaci proti kohoutkům, je tu díky velmi rychlém u vývoji další škůdce - Druhá generace Bzunky ječné, která škodí v klascích čerstvě vymetaných lat. Aplikujte večer přípravek na bázi pyretroidů nebo neonikotinoidů.

325 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření proti kohoutkovi

ošetřete porosty včas proti larvám kohoutků levným pyretroidem např. EsfenGUARD 0,1l, Markate 0,1l VaztakActive 0,2l

315 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Odplevelení porostů je základ.

Odplevelte porosty herbicidem proti dvouděložným plevelům např. Mustang FORTE 0,7-0,8 l/ha, BIATHLON 50 g + 0,5 l DASH.

256 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

vyhodnocení poškození rostlin druhou generací bzunky ječné

v porostech před sklizní kontrolujte výskyt poškozených klásků od druhé generace bzunky ječné. Klásky jsou zakrnělé, vybělené a bez vyvinutého zrna.

247 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při vzcházení porostu kontrolujte i výskyt rostlin poškozených bzunkou ječnou.

Bzunka poškozuje srdéčko rostliny a vrchní list žloutne a rostlina se přestane vyvýjet nebo regeneruje bočními odnožemi.

179 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte vzcházení porostu

Po setí kontrolujte uložení osiva, vzcházení porostu a výskyt hrabošů. Pokud nebyly aplikovány N hnojiva před setím, aplikujte co nejdříve první dávku dusíku - cca 60 kg N.

147 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt kohoutků

V případě výskytu larev kohoutků ošetřete porosty pyretroidem. Kombinujte ošetření pyretroidy s listovým hnojivem např. ZinSTART 1 l/ha.

83 8/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetření skladových prostor

Ošetření skladových prostor Sklizeň plodin v letošním roce byla pozvolná a často přerušovaná nepříznivými klimatickými vlivy (častý déšť a vydatné přeháňky). Tato skutečnost má významný vliv na vlhkost sklizeného zrna.

36 5/19/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Dopřejte plodinám opalovací krém

Dopřejte plodinám opalovací krém Slunce teď bude spalovat více než v létě, varovali meteorologové. Tato zpráva se objevila dnes na zpravodajském internetovém serveru. Vysoké teploty v kombinaci s vysokou úrovní slunečního záření (především UV složky) a zeslabenou ozónovou vrstvou, budou výrazně stresovat Vaše porosty hospodářských plodin.