To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

316 5/12/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte porosty pro použití na zrno

Je nutné ošetřit proti rzem (azol nebo azol + strobilurin), kohoutkům (EsfenGUARD) a případně husté porosty po srážkách dokrátit ethephonem (EtheGUARD)v dávce dle stavu porostu.

268 8/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

výběr odrůdy pro bioplyn

Pro harmonické zásobení bioplynové stanice kvalitní dobře zkvasitelnou hmotou je často a s úspěchem využívána GPS z žita. K tomu jsou využívány speciální bioplynové hybridy. Z nich je nejpopulárnější KWS PROGAS.

249 4/29/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Husté porosty vyžadují morforegulaci

Porosty se budou nyní rychle prodlužovat. Zejména porosty určené na sklizeň na zrno je nutné zkrátit použitím MoGUARD 0,4-0,5 l/ha. U hustějších porostů kombinujte s přípravky na bázi CCC nebo na bázi etephonu. Pro porosty na sklizeň na senáž aplikujte snížené dávky.

248 3/29/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zkontrolujete porosty na zaplevelení jednoděložnými a dvouděložnými plevely

Po vyhodnocení druhového spektra aplikujte opravný zásah co nejdříve po oteplení. K dispozici je Mustang Forte 1l, Biathlon 4D 50 g + DASH 0,5l, ..... Chundelka metlice by měla být ošetřena z podzimu přípravky na bázi flufenacetu nebo chlotoluronu. Na jaře je registrován Lentipur 500 FW 1,5 l, který lze kombinovat s FluroGUARD 0,5l nebo FlorasuGUARD 0,1l.

180 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace opravných herbicidů a přihnojení

Po kontrole porostů aplikujte opravný zásah herbicidu proti dvouděložným plevelům. Přihnojení produkční dávkou provádějte na začátku sloupkování pevnými nebo tekutými N hnojivy.

148 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt rzí zvláště u hybridních odrůd.

Při zjištění výskytu rzi travní v porostu aplikujte neprodleně triazolový fungicid.

77 8/20/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Hybridní žita od Soufflet agro

Hybridní žita od Soufflet agro Soufflet agro zastupuje na českém trhu a dodává osivo hybridního žita té nejvyšší kvality. Dlouhodobě úspěšný odrůdový program hybridních žit je oceňován pěstiteli a to hlavně díky vysokým výnosům a špičkové kvalitě

71 8/13/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Hybridní žita- řešení pro bioplynové stanice

Hybridní žita- řešení pro bioplynové stanice Energetická hybridní žita rozšiřují spektrum
plodin pro produkci bioplynu. Žito produkuje dostatek kvalitní silážní hmoty, která zajišťuje vysoké výnosy metanu.

43 5/26/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

žito na GPS- termín sklizně

žito na GPS- termín sklizně Hybridní žita poskytují v porovnání s populačními odrůdami vyšší výnos zrna i zelené
hmoty. Žito na bioplyn se sklízí v mléčně voskové zralosti při sušině kolem 35%.
Pro kvalitní žitnou siláž je rozhodující výnosový potenciál zrna jako nositele energie,
ne biomasa tvořená stéblem a listy. Proto se lépe uplatňují hybridní žita s vysokou
produktivností zrna, tedy škrobu, jako hlavního zdroje energie pro mikroorganizmy.
S prodlužujícím se naléváním zrna se produkuje více biomasy, zrno nabývá, rostlina
má větší listovou plochu