To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

508 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak nezaspat na startu

Z pokusů i provozních ploch se nám do máku osvědčilo granulované hnojivo FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % SO3, 0,05 % B, 0,01 % Zn. Zbylou část dusíku lze vydotovat hnojivem FertiTOP 44 NPS - NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu, nebo LAV, močovina. Výhodou FertiTOP 44 NPS je, že obsahuje vyvážený koktejl živin podporující intenzivnější růst, vyšší úrodu a obsah morfinu v makovině, než jen při jednostranné výživě N. Pro zvýšení jistoty vzcházení je rozumné aplikovat OptiBOOST (10 % N, 45 % P2O5, 5 % S, 1 % Zn). Ultralokalizované hnojivo ve formě mikrogranulátu (velikosti 0,5–1 mm) aplikovatelné do seťové rýhy spolu s osivem – efektivní využití živin, rychlý rozvoj kořenů a start do vegetace.

507 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Řepka vs. stonkoví krytonosci

Aktuální chladné počasí s mrazivými nočními teplotami snížilo nálet a aktivitu stonkových krytonosců. Ovšem jakmile se dlouhodoběji oteplí bude nutné opětovně zasáhnout. Účelné bude použít razantnější přípravek s dlouhodobou účinností čehož lze dosáhnout touto kombinací: AcetGUARD 0,12 kg + EsfenGUARD 0,15 l + standardem v technologii řepky je jarní doplnění boru v hnojivu BorphoSTART 1 l. Pro lepší účinnost pyretroidu nezapomínejme nejprve okyselit postřikovou jíchu - optimum pH 6-6,5, vhodný je produkt pHAD 0,35 l na 200 l vody.

506 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Výživa kukuřice

Nároky moderních výkonných hybridů kukuřic nejsou malé. Nutností je zajištění dostatečného obsahu základních živin N, P, K a Mg. Kukuřice je teplomilná C4 rostlina, která vyžaduje i vhodné pH a dostatečné množství organické hmoty v půdě (zaorávka organických hnojiv). Pod patovou aplikací NP/NPK hnojiv FertiSTART 50 NP 10:40 + 2 % Ca + 4 % S + 0,1 % Zn, FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn, nebo FertiSTART 48 NPK 6:12:24 + 6 % S lze významně podpořit výnos. Celkovou dotaci N je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (FertiTOP 44 NPS NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 2-4 listu (močovina, FertiTOP 44 NPS). Ideální je aplikace hnojiv přímo do půdy během meziřádkové kultivace.

505 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

U pšenice nezapomínejme na síru

Hnojení sírou zlepšuje využití dusíku rostlinami, taktéž se snižují ztráty dusíku. Synergický vztah N/S podporuje zabudování N do organických vazeb. Síra se pozitivně odráží i v lepším zdravotním stavu kořenů, bází stébel a zlepšuje kvalitativní parametry zrna. Nedostatek síry snižuje příjem nitrátového dusíku, proto pokud hnojíme LAV, LAD je důležité dodat i S. Jarní regenerační dávku dusíku lze realizovat produktem FertiTOP 44 NPS (NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu). Pokud provedeme vhodné regenerační hnojení, zajistíme tak rychlou regeneraci porostu, což je v jarním období nezbytné.

504 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Startovací hnojení ječmene jarního

Omezení příjmu živin především P, K a pochopitelně N může negativně ovlivnit vývoj jednotlivých orgánů kořenů, odnoží a zejména založení generativních partií. Vhodně zvolené základní hnojení zabezpečí dostatek přístupných živin. Granulovaná hnojiva FertiSTART 48 NPK 6:12:24 + 6 % S a FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn obsahují vyrovnaný poměr živin. Dusík je vhodné doplnit na doporučenou dávku v podobě LAV, LAD.