To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

538 3/20/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete řepku proti blýskáčka, letošní výskyt je velmi silný.

Rychlý nástup jara sjednotil nálet blýskáčka a jeho nálet je v letošním roce velmi silný a opakovaný. Vyšší výskyt je na:
- na raně se vyvýjejících porostech
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost je ve fázi poupat, které poškozuje žírem.
Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla CorrectAD minimálně 0,3l /ha nebo aplikaci provádějte v čistém DAM (štěrnbinové trysky). V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

537 3/15/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace porostů řepky

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,3-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti krytonoscům nebo blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám (foma, verticilium). Při silném tlaku chorob (hlízenky) objednat výhodný balíček BosGUARD + AzoGUARD v dávce 0,2-0,25 + 0,4-0,5l . Další morforegulátory CARYX 0
6-O,8l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha a močovinu. Dále je možné kombinovat se StimSTART 1-3 l/ha.

536 3/4/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

v prodeji balíček AcetGUARD + EsfenGUARD na ošetření proti krytonoscům a blýskáčkům

Teplé počasí pokračuje. Včas si objednejte výhodný insekticidní balíčky pro ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům a blýskáčkům.
Dospělci stonkových krytonosců nalétali již v průběhu poidzimu a behem teplého února. Výskyt v porostech byl poměrně silný a jejich aktivita v teplém dni 4.3. byla velmi silná a i v nadmořských výškách nad 450 m docházelo k páření. Následně je monitoring pomocí žlutých misek nepřesný, protože již do nich stonkový krytonosci nenalétávají. Na začátku března probíhá úživný žír. Následuje páření, kdy je poslední příležitost zasáhnout insekticidem. Ideální je využít první termín aplikace při teplotách nad 10°C zvýšenou dávkou pyretroidu a s odstupem druhou dávku pyretroid + acetamiprid (EsfenGUARD + AcetGUARD). V druhém postřiku u rychle rostoucích porostů je možné spojit s ošetření morforegulátory (MetcoGUARD PLUS, TebuGUARD, TebuGUARD PLUS,........). Pokud se nyní na delší dobu ochladí, je nutno aplikaci provést v silnější dávce AcetGUARD + EsfenGUARD a rovnou s morforgulátorem. I v období před vydáním ceníku POR je možné se obrátit na obchodní zástupce s požadavky, jejihž distribuce bude následně urychlena.

535 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Nastartování slabých porostů

Porosty po aplikaci herbicidů, nebo stresované nízkou teplotou je nutné oživit aplikací StimSTART 2 l + močovina 5 kg. Taktéž je účelné aplikovat Zn. ZinSTART 1-2l + močovina 5-8 kg/200 l vody. Nezapomínejme i na aplikaci B, zde vhodné řešení představuje BorphoSTART 1-2 l, který kromně B obsahuje i P jako zdroj energie pro metabolické procesy.

534 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Mimokořenová výživa a stimulace cukrovky

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu potřeby jednotlivých živin. Jakmile cukrovka vytvoří dostatečnou listovou plochu je rozumné rostlinám dodat vyvážený koktejl makro a mikroprvků. BorphoSTART 1 l/ha a OilSTART NG 3-5 l/ha porostu dodá N, P, B, Mg, S a Mo. Přítomnost lignosulfonátů zajistí lepší využitelnost a vstřebávání jednotlivých živin. V případě stresovaných porostů vlivem nízkých teplot, lze aktuálně použít biostimulant StimSTART v dělené dávce 2 x 2 l s odstupem 10 dnů.