To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

468 4/7/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

fungicidní ošetření praporcového listu + kouhoutek

Průběžně kontrolujeme zdravotní stav porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Výhodné kombinace (balíčky):
AzoGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodné balíčeky). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Atlas S 0,15l, Leander 0,3 l/ha.

Na larvy kohoutka přidejte do tankmixu EsfenGAURD 0,1 l/ha nebo jiný insekticid.

461 4/5/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt kohoutka a mšic

Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Źír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám.

460 3/22/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti braničnatkám a padlí

V hustějších porostech pšenice nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů (poškozených mrazy) a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabší odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.
Příklad ošetření AzoGUARD 0,5l + ProthioGUARD 0,5l + (Talius 0,15, Atlas S 0,15l) + MultiAD 0,1l

459 4/5/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti jednoděložným plevelům

Proti jednoděložným plevelům zasahujeme buď v průběhu podzimu = zejména chundelce metlici, lipnici, mrvce, sveřepy FlufediGUARD 0,3-0,6l nebo v průběhu předjaří či časného jara = psárka, chundelka, sveřepy, pýr, oves hluchý.
Pro jarní období jsou k dispozici kombinované přípravky včetně aplikace do PHO II.st.: Attribut SG70 60 g + Sekator OD 0,15l, Avoxa 1,4l, Huricane 200 g ( + Corello 125 g), Husar STAR 150 g, Orcane 50g (+ Corello 100g). V oblasech bez omezení PHO II. st lze aplikovat i Husar Active 1l. Tyto herbicidy většinou účinkují i na sveřepy nebo pýr.
Velmi využívaný na psárku, chundelku a oves hluchý je AXIAL PLUS v dávkcáh 0,7l - 0,9l/ha, který je mombinovatelný i s herbicidem TribenGUARD 16-20 g.

432 8/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření pšenice na podzim

Zaplevelení je nutné řešit zejména u časně setých porostů a u porostů, kde zároveň chceme řešit výskyt přenašečů viróz.
využijte výhodný balíček FlufediGUARD 0,3-0,6 l/ha nebo DifluGUARD 0,2-0,24kg + FlufeGUARD 0,25- 0,3l v kombinaci s EsfenGUARD 0,1l proti přenašečům voroz.

402 5/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po kontrole porostů naplánujte fungicidní ochranu porostů

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Pro odrůdy náchylné na padlí nebo s napadením na spodním listovém patru či stéble je nutné zvolit
kombinaci:
AzoGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5l nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Tern 0,3l, Talius 0,1l, Atlas S 0,1 l

397 4/27/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

S příchodem teplého a deštivého počasí se budou více projevovat napadení braničnatkami, rzemi a padl

Pravidelnou kontrolu porostů zaměřte na výskyt braničnatek, DTR, rzí a padlí. Průběžně rovněž kontrolujte zdravotní stav pat stébel. Dokončete produkční hnojení pšenice.
Výhodný balíček AzoGUARD 0,5l + ProthioGUARD 0,5l

394 4/14/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na výskyt padlí v porostech

Pozor na výskyt padlí v porostech V porostech pšenice i dříve nadějných a hustých nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabčí odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.

390 4/11/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

řeště výskyt jednoděložných plevelů

I když je výskyt jednoděložných plevelů na pozemku většinou jen lokální, je nutné ho řešit
Sveřepy + chundelka :
ATTRIBUT SG70 60g + MERO 1l ( +TribenGUARD 16g, Sekator OD 0,12l pro posílení dvouděložných plevelů)
Chundelka:
HUSAR 150-200 g + MERO 1l (+ na rozrazily zejména kvetoucí AURORA 20g) zejména do PHO
HUSAR ACTIVE 1l
HURICANE 200 g, ORCANE 50 g (+ CORELLO)
AXIAL Plus 0,8-1l
INCELO
AVOXA 1,2-1,35l

376 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ochrana na jaře

Regulace plevelů je základním opatřením, které je nutné zvládnout. Volbu přípravku, dávku a přídavek smáčedla volíme podle plevelných druhů a jejich velikosti, tedy jestli jede o kriticky zaplevelený porost, standartní komplexní ošetření nebo jako zásah proti části plevelného spektra po předchozí podzimní aplikaci.

375 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si produkční dávku N

Provádíme ve fázi 30 - 31 BBCH, tedy na počátku prodlužovacího růstu pšenice. K aplikaci používáme hnojiva FERTITOP 44, LAV, LAD, DASA nebo DAM v množství 40–70 kg N/ha.

374 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si jarní regenerační přihnojení

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, MO, DASA v množství 40–80 kg N/ha. Produkční dávku 40–70 kg a kvalitativní dávku 30–50 kg N/ha provádíme LAV, MO nebo DAM 390. U vysoce výnosných odrůd s potravinářským využitím ETERNITY (E), CUBUS (A), FAKIR (A), FENOMEN (Aosin), PROTEUS (A) a KWS Elementary (A), dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (FERTITOP 44, DASA). Pro vysoce výkonné odrůdy krmné jako je KWS Keitum a KWS Silverstone to ovšem platí také z důvodu vysokého výnosového potenciálu.

363 9/29/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace zaplevelení

nejvyšší čas objednat herbicid do pšenice a ječmene. Po příchodu srážek je ideální čas na použití CPOST a POST ošetření. V případě nutnosti kombinujte s ošetřením proti přenašečům viróz a s aplikací listového hnojiva s mikroprvky - OligoSTART 0,5-1l pro podporu zdárného založení výnosotvorných prvků. Využijte zvýhodněnou cenu u herbicidního balíčku FlufediGUARD v dávkování 0,4-0,6 l/ha

362 9/22/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Riziko přenosu viróz

Suché a teplé počasí podporuje šíření kříska polního a rozvoj okřídlených samiček mšic v porostu obilnin. Pozornost je třeba zaměřit na vzcházející porosty ozimých plodin. V podzimním období je registrována řada přípravků ze skupiny pyretroidů např EsfenGUARD 0,1l v kombinaci ze smáčedlem MultiAD 0,1 l/ha zlepšíme přilnavost a posílíme efekt účinné látky. Kombinovatelnost s herbicidy konzultujte s technicko-poradensou službou Soufflet agro

355 7/3/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

GURMÁNSKÉ MENU OD SOUFFLET AGRO

Ukončete výběr vhodné odrůdy, co nejrychleji objednejte, čas setí se blíží.
E-A kvalita: KWS ETERNITY, FAKIR, ELEMENTARY, FENOMEN
A-B kvalita: KWS DONOVAN, KWS SILVERSTONE
C kvalita: KWS SILVERSTONE, KWS KEITUM

343 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

konec vegetace

Sledujte výskyt savých škůdců - mšic, třásněnek, plodomorek, ..... Při nutnosti ošetření zkontrolujte i ochrannou lhůtu přípravku, neboť sklizeň se kvapem blíží. U pšenice DURUM pro posílení odolnosti proti poklesu kvalitativních parametrů po deštích se aplikují lepidla, které se použvají pro předsklizňovou aplikaci do řepky. Používejte horní hranici dávkování při 150 l vody.

332 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kvalitativní hnojení za sucha? Toď otázka.

Kvalitní pšenice určitě na trhu chybět bude. POkud je nutné u porostů vyřešit nyní kvalitativní hnojení, nemá cenu aplikovat pevná hnojiva, ale je nutné se soustředit na hnojení přez list. K tomu je určeno hnojivo NitroTOP-NG. Jedná se o hnojivo obsahující dusík ve velmi přijatalné formě s téměř okamžitou působností bez rizika popálení. Aplikace samostatně 10-20 l NitroTOP nebo kombinace se SUNGUARD 0,75 l/ha.

331 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Klasové ošetření

Teplé počasí zrychlilo vývoj porostů pšenice. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě. Některé odrůdy si to zasolouží díky vyšší produktivitě klasu FENOMEN, KWS SANTIAGO, TOBAK, ...... Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci braničnatek, DTR a rzem a pomůže udržet OH a Nlátky na vysoké úrovni. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu mšic a třásněnek v klasu. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

109 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Hubení hrabošů

Včas nahlaste aplikaci rodenticidů dle přiloženého dokumentu.

108 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přihnojení N hnojivy provádějte dle výnosového potenciálu porostu a odrůdy

Přihnojení provádějte LAV, LAD či DASA co nejdříve, jakmile to dovolí stav pozemku. V přísudkových oblastech používejte vyšší dávky regeneračního přihnojení. Ve srážkově jistější oblasti a na promyvných půdách dávky dělte. Proveďte monitoring výskytu sveřepů zvláště na souvratích - aplikace ATTRIBUT SG70, CORELLO, ... proti sveřepům se blíží.