To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

526 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Slunečnice vyžaduje ošetření fungicidem + borem a kontrolu mšic

Při výšce porostu cca 50 cm je nutné dodat slunečnici zbytek plánované dávky boru, který je pro slunečnici velmi důležitý mikroprvek, který bychom neměli opomíjet. Doporučení dávka BorSTART nebo BorphoSTART je 2-2,5l. Dále je nutné kontrolovat výskyt mšic na růstovém vrcholu i rubové straně listu. Dále je nutné při výšce porostu 50 cm provést šetrnou morforegulaci, zejména při deštivým průběhem počasí. Dávku triazolového fungicidu je nutné uzpůsobit průběhu počasí a dávku silně redukovat. Před květem je nutné opět dodat kvalitní fungicid zejména proti sklerotiniové hnilobě.

525 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

U slunečnice kontrolujte účinnost PRE herbicidního ošetření

Po kontrole PRE herbicidního ošetření je možné opravit klasické hybridy slunečnice plečkováním s možností přihnojení N nebo NS hnojivy.
Speciální hybridy CLEARFIELD lze během vegetace ošetřit přípravkem PULSAR. Nutné je dodržet čistotu postřikovače a ošetření provádět ve večerních hodinách. Hybridy EXPRESS odolné vůči tribenuronu lze proti dvouděložným plevelům opravit přípravkem EXPRESS 50SX.
Nísledně po aplikaci v 7 dením odstupu je nutné kontrolovat účinnost a případnou fytotoxicitu zásahu. Pro obnovení vitylity porostu lze aplikovat listové hnojivo s borem BorSTART 1-2l + fungicidní ošetření proti plísni slunečnicové.

524 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte hnojivo pro základní hnojení řepky ozimé.

Základem je kvalitní základní zpracování půdy, zapravení posklizňových zbytků a kvalitní setí. Před setím aplikujeme NPK hnojiva + Mg, S se zapravením do půdy. Dávkování upravíme dle aktuálních výsledků
AZP + principů racionálního hnojení.
Řada hnojiv obsahuje prémiová hnojiva:
FertiSTART 31 NP NP 6/25 + 9 % S + 6 % CaO + 0,2 % B + 0,15 % Mn = Speciálně sestavené hnojivo pro řešení výživného stavu řepky ozimé v podzimním období. Je ideální volbou pro předseťovou aplikaci, čímž zajistíme vyrovnané vzcházení a optimální růst kořenového systému i nadzemní biomasy. Svým složením uspokojí pěstitele i v těch nejintenzivněji pěstovaných oblastech.
FertiSTART 42 NPK 6:24:12 + 2 % Ca, 5 % S, 0,05 % Zn, nebo FertiSTART 48 NPK 6:12:24 + 6 % S nebo FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn.
Pro nastartování vývoje použijte mikrogranulované hnojivo OptiBOOST při setí a aplikátory mikrogranulovaného hnojiva na secím stroji. OptiBOOST může být uložen v těsném okolí klíčících semen.

523 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte hnojivo pro základní hnojení pšenice.

Po kontrole výsledků AZP a bilance živin na pozemku naplánujte základní hnojení ve formě N, P, K a S hnojiv.
FertiSTART 42 NPK 6 % N, 24 % P2O5, 12 % K2O, 5 % S, 2 % Ca, 0,05 % Zn = NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu je ideální volbou pro základní hnojení obilnin. Síra zlepšuje kvalitativní parametry a napomáhá efektivněji využívat N. Zn stimuluje rozvoj kořenového systému. Ca udržuje ideální pH pro růst a čerpání živin.
FertiSTART 48 NPK 6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S =
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem K vhodné i pro základní hnojení obilnin, kde je deficitním prvkem draslík. K je přijímán v průběhu celé vegetace. S pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.
FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % S, 0,05 % B, 0,01 % Zn = NPS hnojivo pro předseťovou aplikaci na půdy bez deficitu K. Fosfor podporuje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a energetický metabolismus. Výrazný synergický efekt živin.
Pokud máte aplikační techniku na mikrogranulované hnojivo na secím stroji, využijte nabídku hnojiva
OptiBOOST (12 % N, 43 % P2O5, 2 % MgO, 11 % SO3, 0,7 % Zn) přímo do osivového lůžka nebo do jeho těsného sousedství v dávce 15 - 20 kg/ha přímo při setí.

522 7/16/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výhodný herbicidní balíček pro ošetření řepky ozimé

Použití:
VLHKÝ PRŮBĚH POČASÍ: PRE MetazaGUARD 1,2-1,5 l + ClomaGUARD 0,15–0,2 l – kompletní herbicidní řešení s aplikací do tří dnů po zasetí řepky 250-300 l vody, hrudovitější povrch půdy 400 l vody. Při výskytu dřepčíků na poli rovnou kombinovat s insekticidem.

SUCHO - dělená palikace: PRE ClomaGUARD 0,15–0,2 l ve 300 l vody minimálně a při výskytu dřepčíků rovnou kombinovat s insekticidem.
POST při vzcházení řepky MetazaGUARD 1,2 - 1,5 l ve 300 l vody + insekticid proti dřepčíkům. Výhodou dělené aplikace je vyšší využití herbicidního efektu metazachloru (po aplikaci potřebuje déšť a prodloužit dlouhodobost jeho účinku.