To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

395 6/14/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření skladovaného dřena proti dalšímu šíření kůrovce.

ošetření skladovaného dřena proti dalšímu šíření kůrovce. Kůrovcem napadený strom po odvozu z lesa je nutné asanovat a uložit na skládku. Včasná a účinná asanace napadeného dříví je jednou z nejdůležitějších činností v rámci ochrany smrkových porostů před dalším napadením lýkožroutem smrkovým resp. i dalšími druhy, např. lýkožroutem severským, vrcholkovým,...... aj.
Metody asanace můžeme rozdělit následovně: mechanická asanace ruční odkorňování pomocí škrabáku odkorňování adaptérem na motorovou pilu (frézou), chemická asanace postřikem použitím insekticidní sítě. Kmeny je nutné odkornit celoplošně, tzn. obracet je. Tato metoda není použitelná, jestliže se pod kůrou začnou objevovat kukly a následně pak méně či více vyzrálí dospělci („žlutí“ a „hnědí“ brouci). Chemická asanace spočívá především v individuálním postřiku zádovými postřikovači - VAZTAK ACTIVE 0,2 l / 200 l vody. Aby byl postřik účinný, musí být proveden včas. Asanaci lze provádět prakticky po celou dobu výskytu všech vývojových stádií na stromě (kmeni), tj. od započetí náletu, až po dobu těsně před výletem. Doporučuje se však, aby se uskutečnila nejpozději ve stádiu kukel.

348 6/15/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

brambory a ochrnana proti plísni

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru. Prognóza výskytu je na eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas (preventivně) a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace. V období, kdy již není fungicidní ochrana dostatečně účinná, nutno zabránit infekcí hlíz předčasným mechanickým nebo chemickým (desikací) ukončením vegetace. Výběr fungicidů je nutné podřídit průběhu počasí, náchylnosti odrůdy a stavu porostu. Ošetření lze kombonovat s 2 l OilSTART, 2 -5l CereaSTART a 2-5 l DAM.

340 6/5/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Brambory zapojují řádky - nejvyšší čas objadnat fungicidní a insekticidní přípravky a začít s aplika

Jako funngicidy za sucha používejte snížené dávky valitních přípravků INFINITO, Banjo FORTE, Revus, Revus TOP, RANMAN TOP, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE. Insekticidní ochranu zaměřte na mšice přípraky na bázi neonikotinoidů AcetGUARD raději ve zvýšených dávkách zejména u sadbových porostů. Kombinujte s Mg a B hnojivy.

339 6/5/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Porosty hrachu kontrolujte na výskyt mšic.

Mšice a kyatky za suchého průběhu počasí budou problém. Aplikaci kombinujte s dávkou boru a případně fungicidu na padlí.

328 5/24/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST ošetření brambor proti plevelům

Při výšce porostu 10-15 cm provádíme aplikaci POST herbicidů např TITUS 30 g + TREND 0,1l nebo SENCOR 0,5 l.

319 5/12/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Brambory vyžadují odplevelení před vzejitím

Základem ošetření proti plevelům je PRE aplikace. Za sucha je vhodné aplikovat přípravky na bázi clomazonu, protože mají dlouhotrvající účinnost. Případně kombinujeme se SENCOR LIQUID 0,3-0,5l nebo BANDUR 2 -3 l nebo ROXY 800SC 2l.

92 9/16/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

17.9. - Agroforum ve Všestarech u Hradce Králové

17.9. - Agroforum ve Všestarech u Hradce Králové Zveme vás do Všestar u Hradce Králové na druhý polní den kukuřice. Kromě přehlídky hybridů kukuřice značky MAISADOUR a SELEKTA vám budou představeny novinky v programu Nutriplus® jehož součástí je i služba Precosem®.