To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

442 3/20/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Hnojení slunečnice

Fosforečná, draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme ideálě na podzim. Na jaře realizujeme předseťovou nebo podpatovou aplikaci FertiSTART 42 NPK 6:24:12 + 2 % Ca, 5 % S, 0,05 % Zn nebo FertiSTART 48 NPK 6:12:24 + 6 % S nebo FertiSTART 36 NP 16:20 + 12 % S + 0,05 % B + 0,01 % Zn nebo FertiSTART 50 NP 10:40 + 2 % Ca + 4 % S + 0,1 % Zn. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin lze použít mikrogranulované hnojivo OptiBOOST při setí, které je uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (FertiTOP 44 NS) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 10–30 cm (LAV, FertiTOP 44 NS). Hnojivo je vhodné aplikovat přímo do půdy během meziřádkové kultivace.

384 4/2/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

PRE herbicidní ochrana

Dbejte na dodržování kvality setí, rovnoměrnost uložení osiva, hloubku setí nastavujte vždy přímo na poli dle konkrétních půdních a vlhkostních podmínek. Dodržujte rychlost setí pro daný secí stroj. Vzešlé plevele před setím likvidujeme aplikací glyfosátu, v případě pýrohubného zásahu provádíme přípravu půdy k setí za 3 až 7 dní. Pro zajištění odpovídající účinnosti v případě
tvrdé vody je důležitá její úprava přípravkem phAD před přidáním herbicidu. Klasická herbicidní strategie je postavená na PRE aplikaci herbicidů s minimální možností oprav během vegetace. Používáme WING P 3-4l, BANDUR 3l, DUAL GOLD 1,2l, Hybridy Clearfield a Expres technologie mají rozšířenou možnost
herbicidní ochrany POST účinnými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Půdní účinnost
herbicidů podporuje smáčedlo MultiaD 0,1%, které zlepšuje pokryvnost a udržuje účinnou látku ve vysoké koncentraci v horní vrstvě půdy bez rizika proplavení a případné fytotoxicity.

383 4/2/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Vysoké výnosy jdou podmíněné vhodnou výživou rostlin. Fosforečná, draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme ideálě na podzim nebo před jarní přípravou půdy a zapravíme do půdy předseťovou přípravou půdy. Částečně se dá řešit výživa NPK i hnojením pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte mikrogranulované hnojivo FertiBOOST při setí. FertiBOOST je mikrogranulované hnojivo, které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. TPP technologie maximalizuje využití fosforu tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě
do nepřístupných forem.
Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 15–30 cm (močovina, SULFAMMO 30).

338 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné jsou aktuální problémy porostů. Hlavně s regulací triazolovými fungicidy je nutné dávku uzpůsobit počasí a dávku silně redukovat. Do porostů je možné aplikovat SUNGUARD, pro eliminaci velmi silného slunečného záření.

327 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Bor je klíčový mikroprvek

Bor dodáváme do porostů slunečnic jako BorSTART 1 - 2 l/ha. Před aplikací zkontrolujte výskyt mšic v porostech a případně spojte s aplikací insekticidu.

317 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte účinnost PRE herbicidního ošetření.

Po kontrole PRE ošetření je možné opravit hybridy CLEARFIELD přípravkem PULSAR. Hybridy EXPRESS odolné vůči tribenuronu lze proti dvouděložným plevelům opravit přípravkem EXPRESS 50SX. V ostatních případech je nutné zvážit plečkování ideálně s přihnojením.

290 3/26/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Využití vysoké výnosové úrovně hybridů vyžaduje vhodnou optimalizaci výživy.
Základním předpokladem dobrého příjmu živin je upravení půdní reakce vápněním a udržení hladiny organické hmoty v půdě. Fosforečná, draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme již na podzim, v případě, že jsou kombinována se zaorávkou organických
hnojiv, zvyšuje se jejich využitelnost. Vhodné podmínky pro růst a vyrovnaný porost zajistíme předseťovou aplikací NPK, AMOFOS a EUROFERTIL nebo aplikací pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte mikrogranulované hnojivo FertiBOOST při setí. FertiBOOST je mikrogranulované hnojivo, které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. O aplikaci mikrogranulí je podrobněji pojednáno na str. 30–31. TPP technologie maximalizuje využití fosforu tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě
do nepřístupných forem. Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 15–30 cm (močovina, SULFAMMO 30).

258 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

výskyt chorob

U porostů slunečnice je nutno kontrolovat celou řadu chorob. Hlízenka, plíseň šedá, alternariová skvrnitost, stříbřitost stonku, fomová hniloba, červenohnědá skvrnitost slunečnice jsou nejčastějšími chorobami porostů a k dispozici jsou registrované přípravky Amistar Xtra, Apel, Pictor, Prosaro, Sfeera nebo Topsin.

251 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při vzcházení kontrolujte poškození od škůdců.

Kontrolovat je nutné poškození slimáčky, okusem zvěře (okus vzcházejících rostlin zajíci, srnčí zvěří,.....), fytotoxicitu PRE herbicidů. Po vzejití porosty dohnojíme na celkovou dávku N 90-120 dle lokálních podmínek případně omezení nitrátovou směrnicí.

238 4/7/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte vodnou ochranu proti plevelům.

Vhodné PRE ošetření je základem ochrany proti zaplevelení. V oblastech omezených PHO je vhodný SUCCESOR 600 1,5-2l/ha. U ostatních je omezení u ochranného pásma podzemních nebo povrchových vod. Základem zůstává ochrana postavená na č. l linuron (AFALON, IPORIN) 1-1,5l/ha nebo pendimethalin (STOMP, WING P)

182 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte vzcházení slunečnice

Kontrolujte vzcházení slunečnice. Poškození může způsobovat zvěř, proto monitorujte poškození nadzemní části okusem od zajíců a srnčí zvěře. V zemi poškozuje vzcházející rostliny drátovec.

156 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace porostů je nejlepší prevencí proti polehnutí

Regulaci porostů provádíme při výšce porostu cca 50 cm triazolovými fungicidy s morforegulačními vlastnostmi. Z těch je do slunečnice registrovaný jen Prosaro 250EC v dávce 1l/ha ale jeho morforegulační efekt není silný. V zahraničí aplikují fungicidy na bázi tebuconazolu 250g v dávce 0,5-0,75 l/ha. Kombinujte ošetření s BorSTART 2,5 l/ha a s ochranou proti mšicím.