To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

532 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak na fyziologická poškození pšenice ozimé

Aktuálně ve vztahu k vlhkému a chladnému průběhu počasí, porosty pšenice ozimé mohou vykazovat horší výživný stav i kondici. Mnohé porosty vykazují fyziologická poškození chladem či nedostatkem vzduchu v půdě. Řešením je ošetření porostu produktem CereaSTART 3 l + 10 kg močovina + 3 kg hořká sůl do 200 l vody. Porost obdrží plnohodnotný koktejl živin N, P, K, S, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.
Další možná kombinace je StimTOP 2 l + 5-10 kg močoviny + 1-3 kg hořké soli do 200 l vody.

505 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

U pšenice nezapomínejme na síru

Hnojení sírou zlepšuje využití dusíku rostlinami, taktéž se snižují ztráty dusíku. Synergický vztah N/S podporuje zabudování N do organických vazeb. Síra se pozitivně odráží i v lepším zdravotním stavu kořenů, bází stébel a zlepšuje kvalitativní parametry zrna. Nedostatek síry snižuje příjem nitrátového dusíku, proto pokud hnojíme LAV, LAD je důležité dodat i S. Jarní regenerační dávku dusíku lze realizovat produktem FertiTOP 44 NPS (NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu). Pokud provedeme vhodné regenerační hnojení, zajistíme tak rychlou regeneraci porostu, což je v jarním období nezbytné.

488 7/24/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Základní hnojení pšenice ozimé

Základem pro dosažení požadovaných úrod je vybilancovaná výživa makro i mikroprvky. Ve výživě pšenice se prakticky vždy dostává do popředí hnojení dusíkem, nesmíme ovšem opomenout význam fosforu, draslíku, síry, vápníku i dalších prvků. Absence těchto živin představuje disharmonii ve výživném stavu.

Pro potřeby základního hnojení lze použít tato hnojiva:

FertiSTART 42 NPK (6 % N, 24 % P2O5, 12 % K2O, 5 % S, 2 % Ca, 0,05 % Zn). Obsažená síra zlepšuje kvalitativní parametry a napomáhá efektivněji využívat dusík. Zinek podporuje lepší vzcházení a stimuluje rozvoj kořenového systému. Vápník napomáhá utvářet kořenové vlášení a tím podporuje čerpání živin. Produkt je vhodný pro základní hnojení na pozemcích s dobrou zásobeností draslíkem. Aplikační dávka 150-200 kg/ha.

FertiSTART 48 NPK (6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S). Produkt je účelné aplikovat především na půdy, kde je deficitním prvkem draslík. Pro obilniny je draslík významnou živinou a je přijímán v průběhu celé vegetace. Dostatek přístupné síry pozitivně ovlivňuje výnos i kvalitu. Dávkování hnojiva 150-200 kg/ha.

477 5/3/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření klasu

Porosty pšenic od začátku metání až do odkvětu je vhodné ošetřit proti klasovým chorobám. Zejména u nadějných porostů pozdních odrůd a náchylných odrůd. Vhodná aplikace pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci rzí, braničnatek a DTR a pomůže udržet kvalitativní parametry - OH na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD 0,6-1l, TebuGUARD 0,6-1l, TebuGUARD PLUS 0,4-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek. Posílení účinnosti zvláště v nižších dávkách fungicidu smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

468 4/29/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

fungicidní ošetření praporcového listu + kouhoutek

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Výhodné kombinace (balíčky):
AzoGUARD 0,5 l + EpoGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5 nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodné balíčeky). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Corbel 0,3l, Talius nebo Atlas S 0,15l, Leander 0,3 l/ha.

Na larvy kohoutka přidejte do tankmixu EsfenGAURD 0,1 l/ha nebojiný insekticid.

461 4/25/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt kohoutka a mšic

Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Źír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám.

460 4/22/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti braničnatkám a padlí

V hustějších porostech pšenice nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů (poškozených mrazy) a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabší odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.
Příklad ošetření AzoGUARD 0,4l + MetcoGUARD 0,4l + (Corbel 0,3l, Talius 0,15, Atlas S 0,15l) + MultiAD 0,1l

459 4/20/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti jednoděložným plevelům

Proti jednoděložným plevelům zasahujeme buď v průběhu podzimu = zejména chundelce metlici, lipnici, mrvce, sveřepy nebo v průběhu předjaří či časného jara = psárka, chundelka, sveřepy, pýr, oves hluchý.
k dispozici jsou kombinované přípravky včetně aplikace do PHO II.st.: Ataman 130g, Attribut SG70 60 g + Sekator OD 0,15l, Avoxa 1,4l, Huricane 200 g, Husar STAR 150 g, Orcane 50g. V oblasech bez omezení PHO II. st lze aplikovat i Husar Active 1l. Tyto herbicidy většinou účinkují i na sveřepy nebo pýr.
Velmi využívaný na psárku, chundelku a oves hluchý je AXIAL PLUS v dávkcáh 0,7l - 0,9l/ha, který je mombinovatelný i s herbicidem TrimetGUARD 16-20 g.

453 5/15/2022 Author: Musil , Phone: 702239364

Stabilizace výnosového potenciálu pšenice ozimé

Optimalizaci porostů pšenice ozimé v kritických obdobích tvorby výnosotvorných prvků je možné řešit i doplňkovou listovou výživou. Pšenice velmi dobře reaguje na aplikaci NitroTOP. Od fáze druhého kolénka až do počátku metání je účelné aplikovat AzoGUARD 0,5 l/ha + MetcoGUARD 0,5 l/ha + NitroTOP 10-20 l/ha. Z výživářského hlediska dojde k saturaci rostliny N, Mg a S což zabezpečí optimalizaci kvalitativních i kvantitativních parametrů produkce. NitroTOP lze bez rizika popálení aplikovat i na již vymetaný porost.

451 4/14/2022 Author: Musil , Phone: 702239364

Podpora porostů pšenice ozimé

Aktuálně ve vztahu k suchému průběhu počasí, porosty pšenice ozimé mohou vykazovat horší kondici. Řešením je ošetření porostu produktem CereaSTART 3 l + 10 kg močovina + 5 kg hořká sůl do 200 l vody. Porost obdrží plnohodnotný koktejl živin N, P, K, S, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.
Další možná kombinace je StimSTART 2 l + 5-10 kg močoviny + 1-3 kg hořké soli do 200 l vody.

437 3/20/2022 Author: Musil , Phone: 702239364

Regenerace pšenice ozimé

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy FertiTOP 44 NS (20 % N, 24 % S), LAV, LAD, MO v množství 40–80 kg N/ha. Dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (FertiTOP 44 NS). Amonná forma dusíku, která je v hnojivu obsažena je rostlinami přijatelná již při 4–5 °C. Vysoký obsah síry napomáhá efektivněji využívat dusík. Dále síra zlepšuje kvalitativní parametry. Pokud provedeme vhodné regenerační hnojení, zajistíme tak rychlou regeneraci porostu, což je v jarním období nezbytné.

434 3/19/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Jarní ošetření proti plevelům

Plevele omezují výnosový potenciál a komplikují sklizeň, zvyšují sklizňovou vlhkost a komplikují posklizňovou úpravu pšenice.

432 8/10/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření pšenice na podzim

Zaplevelení je nutné řešit zejména u časně setých porostů a u porostů, kde zároveň chceme řešit výskyt přenašečů viróz.
využijte výhodný balíček OSSETIA 0,24kg + GLOSSET 0,3l v kombinaci s EsfenGUARD 0,1l

427 9/21/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výběr odrůd pšenice ozimé

KWS Eternity (E) – ozimá polopozdní odrůda s vynikající kvalitou a nadprůměrnou mrazuvzdorností.
Fenomen (A) – osinatá pšenice nejen na pozemky ohrožené černou zvěří. Výborně odolává dlouhodobému přísušku zejména na konci vegetace.
Fakir (A) – praxí prověřená velmi plastická odrůda s výbornými výsledky v SDO vhodná do všech oblastí pěstování. Je vhodná pro setí v optimálním termínu, ale i pro pozdní setí. Snáší i obilní předplodinu.
Proteus (A) – kvalitní odrůda s výbornými výsledky v SDO. Díky obsahu genu rezistence Pch1 proti pravému stéblolamu lze zaset i po obilní předplodině.
Fututrum (B) – jedna z nejvýnosnějších pšenic registrovaná v B kategorii s výbornými výsledky v SDO. S výkupními parametry E/A.
KWS Santiago (C) – Nízká čistě krmná odrůda s velmi produktivním klasem.

426 9/21/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení pšenice ozimé na podzim

Po kontrole výsledků AZP naplánujte základní hnojení ve formě N, P, K a S hnojiv. FertiSTART 42 NPK 6 % N, 24 % P2O5, 12 % K2O, 5 % S, 2 % Ca, 0,05 % Zn NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu je ideální volbou pro základní hnojení obilnin. Síra zlepšuje kvalitativní parametry a napomáhá efektivněji využívat N. Zn stimuluje rozvoj kořenového systému. Ca udržuje ideální pH pro růst a čerpání živin.
FertiSTART 48 NPK 6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem K vhodné i pro základní hnojení obilnin, kde je deficitním prvkem draslík. K je přijímán v průběhu celé vegetace. S pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.
FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % S, 0,05 % B, 0,01 % Zn NPS hnojivo pro předseťovou aplikaci na půdy bez deficitu K. Fosfor podporuje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a energetický metabolismus. Výrazný synergický efekt živin.
Pokud máte aplikační techniku na mikrogranulované hnojivo na secím stroji, využijte nabídku hnojiva FertiBOOST (12 % N, 43 % P2O5, 2 % MgO, 11 % SO3, 0,7 % Zn) přímo do osivového lůžka nebo do jeho těsného sousedství v dávce 15 - 20 kg/ha přímo při setí.

409 6/6/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

klasové ošetření porostů pšenic

Porosty pšenic od začátku metání až do odkvětu je vhodné ošetřit proti klasovým chorobám. Zejména u nadějných porostů pozdních odrůd a náchylných odrůd. Vhodná aplikace pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci rzí, braničnatek a DTR a pomůže udržet kvalitativní parametry - OH na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD 0,6-1l, TebuGUARD 0,6-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek. Posílení účinnosti zvláště v nižších dávkách fungicidu smáčedlem MultiAD 0,1l/ha. Při aplikacích za velmi horkého a slunečného počasí doporučujeme aplikovat se smáčedlem SunGUARD 0,75 l/ha.

403 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt a početnost larev kohoutka

Nyní začíná v teplejších oblastech líhnutí larev kohoutka. Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Žír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám. Dále jsou k dispozici Markate 0,1l , VAZTAK ACTIVE 0,2l, RAPID, NEXIDE 0,08l, DECIS MEGA 0,1-0,15 l/ha a další.

402 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po kontrole porostů naplánujte fungicidní ochranu porostů

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Pro odrůdy náchylné na padlí nebo s napadením na spodním listovém patru či stéble je nutné zvolit
kombinaci:
AzoGUARD 0,5 l + EpoGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5 nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Corbel 0,3l, Talius 0,1l, Atlas 0,1 l, Leander 0,3 l/ha.

397 4/27/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

S příchodem teplého a deštivého počasí se budou více projevovat napadení braničnatkami, rzemi a padl

Pravidelnou kontrolu porostů zaměřte na výskyt braničnatek, DTR, rzí a padlí. Průběžně rovněž kontrolujte zdravotní stav pat stébel. Dokončete produkční hnojení pšenice.

394 4/14/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na výskyt padlí v porostech

Pozor na výskyt padlí v porostech V porostech pšenice i dříve nadějných a hustých nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabčí odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.

390 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

řeště výskyt jednoděložných plevelů

I když je výskyt jednoděložných plevelů na pozemku většinou jen lokální, je nutné ho řešit
Sveřepy + chundelka :
ATTRIBUT SG70 60g + MERO 1l ( +TrimetGUARD 16g, Sekator OD 0,12l pro posílení dvouděložných plevelů)
Chundelka:
HUSAR 150-200 g + MERO 1l (+ na rozrazily zejména kvetoucí AURORA 20g) zejména do PHO
HUSAR ACTIVE 1l
HURICANE 200 g
přerostlá chundelka + Jílky
AXIAL Plus 0,8-1l
ATLANTIS OD 0,8-1l
AVOXA 1,2-1,35l

376 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ochrana na jaře

Regulace plevelů je základním opatřením, které je nutné zvládnout. Volbu přípravku, dávku a přídavek smáčedla volíme podle plevelných druhů a jejich velikosti, tedy jestli jede o kriticky zaplevelený porost, standartní komplexní ošetření nebo jako zásah proti části plevelného spektra po předchozí podzimní aplikaci.

375 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

produkční dávka N

Provádíme ve fázi 30 - 31 BBCH, tedy na počátku prodlužovacího růstu pšenice. K aplikaci používáme hnojiva LAV, LAD, DASA nebo DAM v množství 40–70 kg N/ha.

374 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

jarní regenerační přihnojení

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, MO, DASA v množství 40–80 kg N/ha. Produkční dávku 40–70 kg a kvalitativní dávku 30–50 kg N/ha provádíme LAV, MO nebo DAM 390. U vysoce výnosných odrůd s potravinářským využitím ETERNITY (E), CUBUS (A), FAKIR (A), FENOMEN (Aosin), PROTEUS (A), SPONTAN (A), FUTURUM (A/B) dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (SULFAMMO, DASA). Pro vysoce výkonné odrůdy krmné jako je KWS Santiago a KWS Silverstone to ovšem platí také z důvodu vysokého výnosového potenciálu.

363 10/29/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace zaplevelení

nejvyšší čas řešit zapelvelení pšenice. Po příchodu srážek je ideální čas na použití CPOST a POST ošetření. V případě nutnosti kombinujte s ošetřením proti přenašečům viróz a s aplikací listového hnojiva s mikroprvky - OligoSTART 0,5-1l pro podporu zdárného založení výnosotvorných prvků.

362 10/22/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Riziko přenosu viróz

Suché a teplé počasí podporuje šíření kříska polního a rozvoj okřídlených samiček mšic v porostu obilnin. Pozornost je třeba zaměřit na vzcházející porosty ozimých plodin. V podzimním období je registrována řada přípravků ze skupiny pyretroidů, v kombinaci ze smáčedlem MultiAD 0,1 l/ha zlepšíme přilnavost a posílíme efekt účinné látky. Zákonem stanovená ohlašovací povinnost je povinná u řady přípravků na ochranu rostlin např. Nurelle D v dávce 0,6 l/ha, Danadim Progress v dávce 0,5 l/ha, výjimkou nejsou ani přípravky ze skupiny pyretroidů (např. Fury v dávce 0,1 l/ha).

355 9/3/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

GURMÁNSKÉ MENU OD SOUFFLET AGRO

Ukončete výběr vhodné odrůdy, co nejrychleji objednejte, čas setí se blíží.

343 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

konec vegetace

Sledujte výskyt savých škůdců - mšic, třásněnek, plodomorek, ..... Při nutnosti ošetření zkontrolujte i ochrannou lhůtu přípravku, neboť sklizeň se kvapem blíží. U pšenice DURUM pro posílení odolnosti proti poklesu kvalitativních parametrů po deštích se aplikují lepidla, které se použvají pro předsklizňovou aplikaci do řepky. Používejte horní hranici dávkování při 150 l vody.

332 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kvalitativní hnojení za sucha? Toď otázka.

Kvalitní pšenice určitě na trhu chybět bude. POkud je nutné u porostů vyřešit nyní kvalitativní hnojení, nemá cenu aplikovat pevná hnojiva, ale je nutné se soustředit na hnojení přez list. K tomu je určeno hnojivo NitroTOP-NG. Jedná se o hnojivo obsahující dusík ve velmi přijatalné formě s téměř okamžitou působností bez rizika popálení. Aplikace samostatně 10-20 l NitroTOP nebo kombinace se SUNGUARD 0,75 l/ha.

331 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Klasové ošetření

Teplé počasí zrychlilo vývoj porostů pšenice. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě. Některé odrůdy si to zasolouží díky vyšší produktivitě klasu FENOMEN, KWS SANTIAGO, TOBAK, ...... Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci braničnatek, DTR a rzem a pomůže udržet OH a Nlátky na vysoké úrovni. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu mšic a třásněnek v klasu. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

310 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt vajíček a larev kohoutků.

Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Źír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám.

305 4/30/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Na listové choroby vyzrajte AzoGUARD + EpoGUARD

V letošním roce vyzrajte na choroby výhodným balíčkem AzoGUARD 0,5l + EpoGUARD 0,5 l + MultiAD 0,1 l/ha. Výhodná cena v kombinaci s čirokou účinností.

297 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt chorob - padlí, braničnatky, choroby pat stébel

U citlivých odrůd se padlí rozvíjí už i na nově přirůstajících listech, stejně jako braničnatka, které brzdí růst a regeneraci porostů, je důležité je včas zastavit (vzhledem k množství listové plochy stačí redukované dávky fungicidů). Na plochách s obilnou předplodinou je důležité zaměřit se na choroby pat stébel (prochloraz- ProchloGUARD 0,75-1l, cyprodinil, thiophanate - methyl - v plných dávkách). Lokálně se vyskytuje i rez plevová. U slabě odnožených porostů a v suchu kombinujte s listovou výživou: ZinSTAR 1l, NitroTOP 5-10l , močovina 5 kg pro podporu nadzemní hmoty a podporu účinnosti aplikovaných fungicidů a odolnost ke stresu.

288 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

jarní přihnojení porostů

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, MO, DASA nebo SULFAMMO v množství 40–80 kg N/ha. Produkční dávku 40–70 kg a kvalitativní dávku 30–50 kg N/ha provádíme LAV, MO nebo DAM 390. U vysoce výnosných odrůd s potravinářským využitím
(CUBUS (A), FAKIR (A), FENOMEN (Aosin), PROTEUS (A), SPONTAN (A), FUTURUM (A/B) a případně i KWS OZON) dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (SULFAMMO, DASA). Potravinářské odrůdy velmi dobře reagují
na aplikaci NitroTOPNG 10–20 l spolu s fungicidním ošetřením ve fázi BBCH 39–51.

244 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Časně seté porosty po obilní předplodině je nutné ošetřit proti chorobám pat stébel

Současné chladné a vlhké počasí vyhovuje šíření chorob pat stébel. Ošetření po obilních předplodinách je nutné.

231 3/28/2017 Author: Štípek , Phone:

Umíme řešit deficit mikroprvků v obilninách a to hnojivem OligoSTART

Mangan, měď a zinek jsou velmi důležité mikroelementy pro zdárný vývoj porostů obilnin a pro maximální sklizeň v té nejlepší kvalitě. Mangan a zinek podporují ukládání N v zrnu, Cu podporuje nasazení klásků a počet zrn v klase. Zinek navíc pozitivně ovlivňuje dlouživý růst kořenů a tedy zvyšuje odolnost suchu. Všechny tyto pozitivní vlivy nastartujete aplikací našeho nového hnojiva OligoSTART v dávce 1 l/ha právě v tomto období růstu.

230 3/28/2017 Author: Štípek , Phone:

Podpora porostů pšenice brzy na jaře

Vzhledem k častému výskytu jarních přísušků je třeba dbát o vyrovnaný výživný stav porostů již od samého počátku vegetace. Pro podporu zejména později založených porostů je zde osvědčená kombinace listového hnojiva CereaSTART v dávce 3 l/ha s koktejlem hlavních živin P, K, Mg společně s CCC a močovinou popř. DAMem v koncentaci cca 10% roztoku.

210 9/9/2016 Author: Štípek , Phone:

Suchý podzim - připravte se už nyní

Ozimé obilniny vzcházejí po zasetí poměrně brzy, ale pro zdárné přezimování je třeba aby se do zimy dostaly v patřičné růstové fázi (odnožování), jinak roste riziko vymrznutí a potenciál výnosu je tím rovněž negativně ovlivněn. Za sucha je třeba dodat živiny v pohotové, vodorozpustné formě. U fosforu to platí dvojnásob a proto doporučujeme současně se setím využít mikrogranulované hnojivo FertiBOOST v dávce 20 kg/ha, které zajistí pohotovou výživu P v situaci, kdy to nejde ani přes půdu ani přes listy. Ve fázi 3 listů při pokračujícím suchu doporučujeme listové hnojivo CereaSTART v dávce 3 l/ha, pokud je třeba v kombinaci s výživou N a herbicidy popř. fungicidy.

209 9/9/2016 Author: Štípek , Phone:

Úspěch v pěstování pšenice začíná už teď - u odrůdy

Základem úspěchu v pěstování pšenice je "dobře si vybrat". V nabídce odrůd od Soufflet Agro jsou jak výnosoví rekordmani v kategorii krmných či chlebových pšenic: KWS Santiago, KWS Ozon a novinka Johnny. Pěstitele potravinářské pšenice bezpochyby uspokojí "Otec a syn" odrůdy Cubus a jeho potomek Fakir s velmi stabilní kvalitou A. Záda jim kryje ještě osvědčený Sailor jako vynikající volba po pozdě sklizených předplodinách, zejména kukuřici.

139 5/18/2015 Author: Štípek , Phone:

Kvalitativní přihnojení ozimé pšenice dusíkem

S obdobím podpraporcového a praporcového listu přichází klíčové období pro kvalitativní výživu dusíkem u potravinářských odrůd pšenic. S ohledem na vláhové poměry v půdě je třeba se rozhodnout mezi pevnou (ledky) a kapalnou formou N (DAM). Efektivita příjmu dusíku pro podporu N látek v zrnu je také závislá na délce aktivity enzymu nitrátreduktáza a tato je u jednotlivých odrůd různá.

120 4/26/2015 Author: Štípek , Phone:

V současné době intenzivního růstu ozimé pšenice v období sucha je na čase pamatovat na možnost dodání živin formou listových hnojiv. Pro tyto případy se nabízí řešení ve formě přípravků Cerea TOP a Zin START. V obou případech se jedná o listové hnojivo se stimulátorem v jednom, které podporuje růst kořenů, které jsou u většiny porostů v současné době nedostatečné. Tímto opatřením dojde ke zlepšení následného osvojení si živin z půdy.

109 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Hubení hrabošů

Včas nahlaste aplikaci rodenticidů dle přiloženého dokumentu.

108 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přihnojení N hnojivy provádějte dle výnosového potenciálu porostu a odrůdy

Přihnojení provádějte LAV, LAD či DASA co nejdříve, jakmile to dovolí stav pozemku. V přísudkových oblastech používejte vyšší dávky regeneračního přihnojení. Ve srážkově jistější oblasti a na promyvných půdách dávky dělte. Proveďte monitoring výskytu sveřepů zvláště na souvratích - aplikace ATTRIBUT SG70, CORELLO, ... proti sveřepům se blíží.

97 10/6/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Pšenice ozimá SAILOR a FAKIR- odrůdy pro pozdní setí

Pšenice ozimá SAILOR a FAKIR- odrůdy pro pozdní setí Při výběru odrůd pro pozdní setí hraje důležitou roli úroveň mrazuvzdornosti a zdravotní stav odrůd (pokud je předplodinou kukuřice) Odrůdový program Selekta nabízí dvě špičkové pšenice SAILOR a FAKIR, které výborně snášení opravdu pozdní termíny setí.

81 8/22/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Nová odrůda pšenice ozimé FAKIR potvrzuje výkonnost v kombinaci s výbornou kvalitou.

Nová odrůda pšenice ozimé FAKIR potvrzuje výkonnost v kombinaci s výbornou kvalitou. Novinky v odrůdách ozimé pšenice poskytují vysoké výnosy. V přiloženém souboru jsou uvedeny výsledky z Polního dne v Litovicích, kde můžete porovnávat výkonnost odrůd v intenzivní agrotechnice.

47 6/2/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Využijte potenciál Váši potravinářské pšenice

Využijte potenciál Váši potravinářské pšenice Dusík hraje bezpochyby nejdůležitější roli ze všech prvků používaných pro výživu rostlin. Je motorem růstu rostliny jako takové, dostatečná zásoba dusíku podporuje fotosyntézu a rostlina přeměňuje více sluneční energie do biomasy a tedy i výnosu.

29 5/12/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Vhodní čas pro stimulaci jarní pšenice

Vhodní čas pro stimulaci jarní pšenice V tomto vegetačním období potřebují rostliny pšenice jarní maximální přísun živin, protože dochází k tvorbě výnosového potenciálu. Je velmi důležité stimulovat rostliny k co nejintenzivnějšímu příjmu živin jak z půdy, tak i z povrchu listů. K tomuto účelu můžete využít listové hnojivo CereaTOP, které obsahuje stimulační látky podporující vyšší příjem potřebných živin.

24 5/2/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ideální doba pro tvorbu kvalitního výnosu

Ideální doba pro tvorbu kvalitního výnosu V tomto období je potřebné dodat rostlinám pšenice ozimé dostatek dusíku, aby mohli využít výnosový potenciál dané odrůdy. Dusík je motorem růstu rostliny jako takové, dostatečná zásoba dusíku podporuje fotosyntézu a rostlina přeměňuje více sluneční energie do biomasy a tedy i výnosu.

17 4/15/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Nejvyšší čas na produkční hnojení

Nejvyšší čas na produkční hnojení V tomto období se tvoří předpoklady k dobrému vývoji porostu a optimální tvorbě výnosotvorných prvků. Správné přihnojení dusíkem pozitivně ovlivňuje velikost klasu, počty produktivních klasů, klásků čí kvítků.

12 4/8/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ideální čas pro stimulaci porostů pšenic

Ideální čas pro stimulaci porostů pšenic V tomto vegetačním období potřebují rostliny pšenice maximální přísun živin, protože dochází k tvorbě výnosového potenciálu. Proto je velmi důležité stimulovat rostliny k co nejintenzivnějšímu příjmu živin jak z půdy, tak i z povrchu listů.