To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

Only Your sales representative can prepare new order after 11/16/2023.
List by region can be found on here.
Expected date of re-launch is 03/18/2024.

475 4/27/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření klasu

Při deštivém průběhu počasí je nutné zajisti ochranu klasů zejména u porostů, které mají vyšší výnosový potenciál. Včasná aplikace "do klasu" pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí, rhzem a ramilárií a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD Plus 0,3-0,5 l + ProthioGUARD 0,3-0,5l , který lze zakoupit i ve výhodném balíčku. Dále lze použít TebuGUARD 0,3-0,5 l + ProthioGUARD 0,3-0,5l nebo MetcoGUARD Plus 0,6-1l, TebuGUARD 0,6-1l, TebuGUARD PLUS 0,4-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek EsfenGUARD 0,1l. Posílení účinnosti lze smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

474 4/14/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

vhodná morforegulace v BBCH 37-43

Pokud je průběh srážek optimální, růst ječmene je intenzivní a dochází k prodlužování horních internodií. Tomu lze zabránit aplikací růstového regulátoru na bázi ethefonu v přípravku EtheGUARD. Dávkujeme 0,3-0,75 l/ha. Nižší dávky po předchozí regulaci a při méně intenzivním růstu. Vysšší dávky bez předchozí aplikace a při dostatku srážek.

473 4/22/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

vhodná morforegulace v BBCH 31-32

Dešťové srážky na na konci odnožování a začátku sloupkování sebou přináší nutnost provedení morforegulačního zásahu zejména v hustějších porostech ječmene, a ta se dá spojit s ochranu proti chorobám (dle náchylnosti odrůdy a moření SYSTIVOU). Pro správné rozhodnutí je nutné zkontrolovat počet životaschopných odnoží/m2 a počet slabých odnoží a délku internodií. Kontrolu je nutné provézt přímo na poli. Příčiny polehání porostů jsou nejčastěji díky silné hustotě porostu, slabému stéblu, větší délce internodií, špatnému zakořenění. To vede k přelomení stébla a k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Zpevnění stébla provádíme u porostů, které nejprve dosáhly cílové hustoty porostu přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,2-0,3l nebo MoGUARD 0,15-0,2 l + EtheGUARD 0,4-0,5 l/ha.
Silné porosty: MoGUARD 0,15l + CCC 0,5l nebo MoGUARD 0,2l, Fabulis 1l, Medax Max 0,6 kg.
Řídké porosty v přísušku: raději odložit regulaci na pozdější fázi.
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci odložit nebo neprovádět.
Upozornění: 1. účinek trinexapac-ethylu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme nebo odkládáme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky dochází po obnovení srážek k obnovění růstu, což lze řešit buď apliakcí MoGUARD (který před tím nešel aplikovat) nebo následnou aplikací etephonu (EtheGUARD).

470 4/20/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nastartujte vývoj porostů listovými hnojivy CereaSTART nebo StimSTART

Při stresových podmínkách využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha (StimSTART 1-2l) + DAM 2-5l + CCC 0,5l + (u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd, které mají v rodokmenu odrůdu SEBASTIAN (IRINA, AMADORA, OVERTURE, LAUDIS), SPITFIRE a RGT Planet můžeme přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1 l/ha.

469 4/8/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nezapomeňte na oves hluchý

Po kontrole porostů je nutné ošetřit proti ovsu hluchému. Nejčstěji se pro regulaci ovsa hluchého a chundelky metlice v porostech ječmene jarního iozimého používá přípravek AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha v solo aplikaci, pro chundelku 0,75-0,8l. V případě výskytu larev kohoutka je možné kombinovat s insekticidem např. EsfenGUARD 0,1l/ha. Dále je na oves hluchý a chundelku k dispoici PUMA EXTRA, DUKE, FOXTROT v dávce 0,8-1l a aplikujte ve 250 l vody.

463 10/27/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření ječmene jarního

nejvyšší část pro herbicidní ošetření porostů ječmene jarního. Plevele jsou již vzešlé včetně pcháče osetu.
Apolikujeme TribenGUARD 16 g + FluroGUARD 0,4l, který funguje i na přerostlé plevele v pokročilejší růstové fázi včetně řepky. POkud následuje po ječmeni jarním řepka snižujeme dávku TribenGUARDu na 12 g.

462 10/26/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření praporcového listu ozimého ječmene

K ošetření praporcového listu používáme AzoGUARD 0,5l + MetcoGUARD 0,5 l + MultiAD 0,1l + na kohoutka a mšice EsfenGUARD 0,1 l/ha

452 10/25/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak dostat jarní ječmen do kondice?

Pokud máme u ječmene jarního vyřešeno herbicidní ošetření, lze na podporu porostů v průběhu odnožování použít silnou trojku CereaSTART 3 l/ha (nebo StimSTART 2l) + DAM 3-5 l/ha + CCC 0,5 l/ha. Jarnímu ječmeni, tak dodáte stěžejní makroprvky P, K, Mg, N, srovnáte porost a podpoříte odnožování. Vybilancovaný poměr živin vede k optimalizaci metabolismu a zabezpečí vyšší odolnost proti případným stresům ze sucha.

443 10/23/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace dvouděložných plevelů elegantním způsobem.

Využijte zimní období ke kontrole porostů a jejich zaplevelení. Na začátku dubna dojde po oteplení ke vzcházení pcháče a to je nejvyšší čas řešit výskyt dvouděložných plevelů v ozimém ječmeni a následně i v jarním ječmeni (nejprve na časně setých porostech).

431 10/21/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podzimní aplikace herbicidu

Plevele v ozimém ječmeni je nejefektivnější hubit ve fázi 2.-3. listu ječmene a spojit ho s ošetřením proti přenašečům viróz. Podzimní aplikace řeší zaplevelení včas, nedovolí plevelům omezovat odnožování a rozvoj kořenové soustavy obilniny, ale za suchého počasí nemusí být zcela bez chyb. Porosty založené v agrotechnickém termínu nebo do zbytků meziplodiny vyžadují ošetření již na podzim.

422 8/21/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Základní hnojení NPK a použití mikrogranulátu FERTIBOOST

Správný start je základem úspěchu resp. racionální výživa NPK živinami je nutností. Důležité je zohlednit využitelnost a přijatelnost živin z hnojiva. Prokazatelně vyšší využitelnost živin pozorujeme při zapravení granulí do kořenové zóny ječmene. Technicky skvělé řešení představují podpatové aplikace. Taktéž i použití ultralokalizované výživy mikrogranulátem Fertiboost 15-20 kg/ha (N, P, Mg, S a Zn), řeší dodání pohotových živin do bezprostřední blízkosti klíčících rostlin. Tím se výrazně zvyšuje i přijatelnost živin především omezeně pohyblivého fosforu. Lze kombinovat s FertiSTART 35 NPK, FertiSTART 36 NP, FertiSTART 42 NPK nebo FertiSTART 50 NP dle aktuální nabídky obchodního zástupce Soufflet agro.

421 8/21/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Moření ječmene ozimého SYSTIVOU má smysl

Vybilancovaný osevní postup je základním pilířem úspěšného pěstování. Při vyšším podílu obilovin nebo při zařazení dvou obilnin po sobě v osevním sledu se nevyhneme použití kvalitního mořidla a intenzivnější fungicidní ochranu. Další úrovní ochrany proti chorobám je použití mořidla SYSTIVA, které dokáže ochránit porost proti chorobám v podzimním období a vytvořit tak optimální podmínky pro růst a vývoj bez zatížení chorob přenosných osivem, padlí, chorob pat stébel a plísní sněžnou.

408 6/6/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření klasu

Porosty ječmene se rychle vyvíjí. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů zejména u porostů, které jsou na vyšší hustotě a dále u odrůd s vyšší produktivitou klasu - SUNSHINE, BOJOS. Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Aplikujte MetcoGUARD 0,5-1l, TebuGUARD 0,5-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek. POsíl účinnost zvláště v nižších dávkách smáčedlem MultiAD 0,1l/ha. Při aplikacích za velmi horkého a slunečného počasí doporučujeme aplikovat se smáčedlem SunGUARD 0,75 l/ha.

401 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

AzoGUARD + EpoGUARD (MetcoGUARD, TebuGUARD, TebuGUARD PLUS) je nyní aktuální

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů ječmene jarního a volbu vhodné strategie foliární aplikace fungicidů.
1. Pro odrůdy s gemen Mlo mořené SYSTIVOU - zdravotní stav je kontrolován mořením - aplikaci připravit na cca fázi praporcového listu.
2. Pro odrůdy náchylné na padlí a mořené SYSTIVOU - kontrolovat výskyt padlí na spodních listech, šedivé zbytky mycelia padlí jsou jen na spodních odumírajících listech a proto nemá smysl řešit, s případnou aplikací vyčkejte do fáze BBCH min 32.
3. Pro odrůdy odolné proti padlí nebo náchlyné na padlí ošetřené v průběhu odnožování proti padlí kombinujte nyní ošetření ve fázi BBCH 32-33 s účinným řešením pro ochranu ječmene proti listovým chorobám pomocí kombinace:
AzoGUARD 0,4 l + EpoGUARD 0,4 l (nebo MetcoGUARD 0,4 nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. U neošetřených a napadených ploch padlím lze přidat proti padlí: Corbel 0,3l, Talius 0,1l, Atlas 0,1 l, Leander 0,3 l/ha.

Pro další dotazy zejména s nasazením fungicidů v suchu kontaktujte technický tým společnosti SOUFFLET AGRO a.s.

400 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Lokálně při dostatku srážek aplikujte regulátor

Pokud jste měli štěstí na dešťové srážky a na konci odnožování a začátku sloupkování spadlo více než 30 mm, je aktuální v hustějších porostech morforegulace ječmene.
U porostů ve fázi BBCH 31-32 je nutné naplánovat regulaci i ochranu proti chorobám (dle náchylnosti odrůdy, moření SYSTIVOU). Zkontrolujeme počet životaschopných odnoží na m2 a počet slabých odnoží a délku internodií. Kontrolu je nutné provézt přímo na poli. Příčiny polehání porostů jsou nejčastěji díky silné hustotě porostu, slabému stéblu, větší délce internodií, špatnému zakořenění. To vede k přelomení stébla a k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Zpevnění stébla provádíme u porostů, které nejprve dosáhly cílové hustoty porostu přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,2-0,3l
Silné porosty: MoGUARD 0,1-0,2l + CCC 0,5l
Středně husté porosty v přísušku: raději odložit regulaci na pozdější fázi
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci odložit nebo neprovádět
Upozornění: účinek trinexapac-ethylu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme nebo odkládáme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky dochází po obnovení srážek k obnovění růstu, což lze řešit následnou aplikací etephonu (EtheGUARD).

399 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

udržení růstové aktivity pro ječmen představuje CereaSTART

Po příchodu deštivého počasí využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha + DAM 3-5l + CCC 0,5l +(u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd, které mají v rodokmenu odrůdu SEBASTIAN (IRINA, AMADORA, OVERTURE, LAUDIS) můžeme i v suchém počasí přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1 l/ha.

398 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti ovsu hluchému

Proti ovsu hluchému provádíme aplikaci nejčastěji s použitím přípravku AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha. Výhodou tohoto přípravků je výborná selektivita vůči ječmeni, zabudované smáčedlo přímo do přípravku, minimální projevy fytotoxicity i při aplikaci za slunečného počasí a možnost přimíchání 1 komponentu do postřikové jíchy. Apllikaci provádíme po vzejití ovsa hluchého ideálně do začátku sloupkování ovsa. V mezerovitém porostu ječmene můžeme aplikaci oddálit, v hustém porostu ječmene naopak je vhodné aplikaci provézt časněji.

393 4/12/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si herbicidní ošetření.

Přípravou herbicidu si usnadníte práci s jeho nasazaním a následnou evidenci.
k dispozici jsou: Mustang FORTE 0,7-0,8 l/ha, MUSTANG 0,5l, BIATHLON 50 g + 0,5 l DASH.

379 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nový širokospektrální herbicid TrimetGUARD do ječmene

TrimetGUARD je selektivní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v obilninách s výjimkou ovsa. Příjem listy i kořeny plevelů, které krátce po aplikaci zastavují svůj růst. Plná destrukce se projeví za 14 až 21 dní po aplikaci. Použitelný již od 5°C. Doporučená kombinace s GALISTOP (fluoxypyr 200 g).

378 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

hnojení ječmene jarního sladovnického

V základní dávce před setím je doporučováno vyaplikovat 2/3 dávky N. To provádíme v NPK hnojivech nebo v LAV, LAD nebo v močovině. Po vzejití ve fázi BBCH 11, tedy po objevení kolejových řádků dohnojíme ječmeny na doporučenou dávku dusíku LAV nabo LAD.

377 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

technologie ozimého ječmene

Jarní zásahy v ozimém sladovnickém ječmeni je nutné provádět s cílem udržení parametrů pro výkup sladovnického kvality.

361 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podzimní aplikace herbicidu má své výhody

Při časnějším výsevu ozimého ječmene je předpoklad dobrého vzcházení plevelů již na podzim a tudíž provádíme regulaci zaplevelení již během podzimu. K tomu využijeme zejména období po vzejití v BBCH 11-13 v kombinaci s ochranou proti přenašečům viróz (křísci, mšice) a aplikací listového hnojiva s mikroprvky - OligoSTART 0,5-1l pro podporu zdárného založení výnosotvorných prvků.

360 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Moření rozhoduje o efektivitě ochrany porostů.

Pokrok v ochrnaně proti chorobám přineslo zavedení mořidla SYSTIVA, které dokáže ochránit porosty v časných růstových fázích a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj porostu bez zatížení podprahových výskytů chorob (hnědá skvrnitost, padlí, plíseň sněžná, .....). Dalším ideálním ošetřením je moření osiva insekticidním mořidlem DETER 2 l/t, které pomůže v ochraně porostů proti přenašečům viroz.

359 10/21/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pěstování ozimého ječmene začíná výběrem kvalitní odrůdy

Prověřené odrůdy KWS ARIANE a SY TEPEE jsou akceptovány sladovnami pro sĺadovnické využití i v následující sezoně. K nejvýkonnějším odrůdám na trhu v šestiřadých ječmenech patří KWS Kosmos, KWS Meridian a KWS Higgins.

342 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sladovnický ječmen nelze desikovat

Předsklizňová aplikace přípravky na bázi glyfosátu do porostů ozimého nebo jarního sladovnického ječmene není možná. Ve sladu jsou zvláště sledované rezidua glyfosátových přípravků. Proto nelze tyto přípravky použít na ukončení vegetace zmlazeného nebo nerovnoměrně dozrávajícího sladovnického ječmene pro sklizeň 2018.

330 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace za vysokých teplot a silného slunečního záření

Tyto aplikace neprobíhají v ideálních podmínkách. V posledních letech se v těchto případech osvědčila aplikace přípravku SUNGUARD. Ten plní funkci smáčedla vhodného do podmínek horka v kombinaci se silným UV zářením, kdy pomůže udržet vitalitu listové plochy. Principem je vhodná kombinace mastných alkoholů, aminokyselina a Mg. Snižuje evaporaci až o 40%.

329 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

klasové ošetření ječmene jarního

Teplé počasí velmi zrychlilo vývoj porostů ječmene. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě. Některé odrůdy si to zasolouží díky vyšší produktivitě klasu SUNSHINE. Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí a pomůže udržet přepady na vysoké úrovni. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu mšic a třásněnek. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

322 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti kohoutkovi

Často vyžaduje opakování zvláště v suchém a teplém počasí. Aplikaci insekticidů provádějte na začátku líhnutí larev. Opakování aplikace se provádí po 7-10 dnech, kdy se dolíhnou další larvy. Ošetření: EsfenGUARD 0,1 l/ha, Markate 0,1 l/ha, Vaztak Active 0,2 l/ha

320 5/18/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Důležitá morforegulace ve fázi praporcového listu + ošetření proti larvám kohoutků a listovým chorob

ve fázi praporcového listu je ideální termín pro dokrácení porostů ječmene jarního s cílem:
- zpevnit stéblo ve střední a horní části
- zabránit polehnutí hustých porostů a zabránit lámání stébla
Regulaci provádíme na porosty bujně rostoucí, po silnějších srážkách s dostatečnou hustotou. Zlomení stébla vede k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek bez předchozího ošetření: Cerone 0,5-0,6l
Silné porosty po předchozím ošetření: Cerone 0,3-0,4l
Středně husté porosty při dostatku srážek: Cerone 0,3-0,5l
Středně husté porosty v přísušku po předchozím ošetření: zvážit vypuštění aplikace
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci neprovádět
Upozornění: etephonu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky po deštích ječmen rychle obnovuje růst a proto je nutná rychlá aplikace (Cerone, EtheGUARD).
Vždy kombinujte s insekticidem na bázi pyretroidů např.: EsfenGUARD 0,1l/ha proti larvám kohoutků. Dále lze kombinovat s ošetřením listové plochy proti houbovým chorobám - AzoGUARD+ EpoGUARD.

314 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

AzoGUARD + EpoGUARD + MultiAD je účinné a levné řešení na listové choroby.

Pro odrůdy odolné proti padlí a porosty odrůd náchylných na padlí ošetřených v průběhu odnožování účinným přípravkem proti padlí kombinujte ošetření ve fázi BBCH 32-33 s účinným řešením pro ochranu ječmene proti listovým chorobám pomocí kombinace:
AzoGUARD 0,4 l + EpoGUARD 0,4 l + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. U náchylných odrůd na padlí lze preventivně proti padlí přidat např.: Corbel 0,3l, Talius 0,1l, Atlas 0,1 l/ha.

Pro další dotazy zejména s nasazením fungicidů v suchu kontaktujte technický tým společnosti SOUFFLET AGRO a.s.

313 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace ječmene v oblastech s lokálními dešti.

Pokud jste měli štěstí na dešťové srážky a na konci odnožování a začátku sloupkování spadlo více než 10 mm, je aktuální v hustějších porostech morforegulace ječmene.
U porostů ve fázi BBCH 31-32 je nutné naplánovat regulaci a ochranu proti chorobám. Zkontrolujeme počet životaschopných odnoží na m2 a počet slabých odnoží. Příčiny polehání porostů jsou nejčastěji díky silné hustotě porostu, slabému stéblu, větší délce internodií, špatnému zakořenění. To vede k přelomení stébla a k omezení přívodu vody a živin cévními svazky stébla do asimilačních ploch. Zpevnění stébla provádíme u porostů, které nejprve dosáhly cílové hustoty porostu přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Varianty ošetření:
Silné porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,3l
Silné porosty v přísušku: MoGUARD 0,2 + CCC 0,5l
Středně husté porosty při dostatku srážek: MoGUARD 0,2l
Středně husté porosty v přísušku: MoGUARD 0,15+ CCC 0,5l
Řídké porosty, porosty s viditelným prožlucením, projevy silného přísušku: aplikaci odložit
Upozornění: účinek trinexapac-ethylu silně zesiluje intenzivní sluneční a stres ze sucha a v takových podmínkách dávku snižujeme. V úrodných oblastech a vysoké úrovni agrotechniky dochází po obnovení srážek k obnovění růstu, což lze řešit následnou aplikací etephonu (EtheGUARD).

312 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

CereaSTART je základ nastartování porostů

Po aplikaci herbicidů využijte startovací hnojivo pro obnovení růstu a zdárného vývoje ječmene. Ideální termín použití je po aplikaci herbicidů v dávce CereaSTART 3 l/ha + DAM 3-5l + CCC 0,5l +(u náchylných odrůd neošetřených SYSTIVOU fungicid na padlí). U odrůd, které mají v rodokmenu odrůdu SEBASTIAN můžeme i v suchém počasí přidat mikroprvky v OligoSTART 0,5-1l/ha.

311 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace proti ovsu hluchému

Proti ovsu hluchému provádíme aplikaci nejčastěji s použitím přípravku AXIAL PLUS v dávce 0,6 l/ha. Výhodou tohoto přípravků je výborná selektivita vůči ječmeni, zabudované smáčedlo přímo do přípravku, minimální projevy fytotoxicity i při aplikaci za slunečného počasí a možnost přimíchání 1 komponentu do postřikové jíchy. Apllikaci provádíme po vzejití ovsa hluchého ideálně do začátku sloupkování ovsa. V mezerovitém porostu ječmene můžeme aplikaci oddálit, v hustém porostu ječmene naopak je vhodné aplikaci provézt časněji.

293 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

REGULACI ZAPLEVELENÍ UDĚLEJTE VČAS

Ideální termín pro odplevelení je ve fázi odnožování ječmene. Plevele ve fázi prvních pravých listů. plevele způsobují významné snížení výnosu a komplikace při sklizni a posklizňové úpravě. Aplikujte MUSTANG 4X4 0,6+0,2l, MUSTANG FORTE 0,8l, ELEGANT 2FD 0,5l, SEKATOR OD 0,12l, BIPLAY SX + STARANE FORTE 30g+0,22l, BIATHLON 4D 50g + DASH HC 0,5l, OPTICA TRIO 1,5l

292 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dohnojení ječmene jarního.

Před příchodem sráek dohnojíme ječmeny na doporučenou dávku dusíku. Ideálně ve fázi BBCH 11 nebo před příchodem srážek. Nejvhodnějším hnojivem je LAV nabo LAD.

287 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základem ochrany proti chorobám je SYSTIVA

Kvalitní osivo je základ úspěšného pěstování. Společnost SOUFFLET AGRO má modernizované provozy na výrobu osiv, a proto je připravena Vám nabídnout osivo v té nejvyšší kvalitě. Základní ošetření osiv je prováděno mořidly RAXIL STAR 0,5 l/t (LAMARDOR 0,2 l) + stimulátor OptiSEED. Příplatkovým mořením je použití + SYSTIVA 0,75 l/t pro zesílení účinku na houbové choroby přenosné osivem a padlí travní do BBCH 31.

286 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace základní dávky N před setím

Aplikace hnojiv před setím je důležitá z hlediska využití živin z hnojiv, které je prokazatelně vyšší při zapravení do kořenové zóny rostlin ječmene. Ideální je i použití hnojení pod patu na secím stroji. Použití mikrogranulovaných hnojiv FertiBOOST, řeší příjem klíčového fosforu i v obtížných podmínkách pro příjem.

260 7/25/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření skladových prostor

Sklizeň plodin na mnoha místech přerušili deště a s tím může souviset s vyšší sklizňovou vlhkost. Při skladování zrna s vyšší vlhkostí se zvyšuje i riziko výskytu skladištních škůdců. Skladištní škůdci nezpůsobují jen ekonomické ztráty na obilí, ale vlivem jejich působení dochází k nenávratnému hygienickému poškození.

259 7/25/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Předsklizňové ošetření sladovnického ječmene.

I když je předsklizňová aplikace přípravků na bázi glyphosatu do porostů ječmene jarního registrována, pro sladovnické ječmeny není doporučována. Vzhledem k faktu, že současné analytické metody dokáží detekovat metabolity glyphosátu v zrnu, není možné jeho následné sladovnické použití, proto se vyvarujte aplikaci před sklizní do sladovnického ječmene. Pokud jsou v porostu zmlazené kolejové řádky, je možné zelené rostliny likvidovat před sklizní mechanicky samostatným pojezdem traktoru.

218 10/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Chraňte porosty proti virovým přenašečům.

Chraňte porosty proti virovým přenašečům. Porosty je nutné během podzimu chránit proti přenašečům viróz již od fáze 2. listu, při teplém průběhu podzimu aplikaci opakujeme. Registrovány jsou pyretroidy (Cyperkill, Rafan 0,1 l, Decis Mega 0,15 l, Fury 0,1 l, Karate zeon 0,15 l, Markate 50 0,1 l).

217 10/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Potlačení výdrolu řepky v porostu ozimého ječmene.

Pokud se proti výdrolu řepky zasáhne včas, je účinnost většiny půdních herbicidů vysoká. Pro pozdější aplikaci na přerostlé jedince je nutný přídavek sulfonylmočoviny (Glean 75PX, Logran 20WG ), nebo použití robustního přípravku Bizon s dlouhodobým reziduálním účinkem.

216 10/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Podzimní herbicidní ošetření ječmene ozimého.

Podzimní herbicidní ošetření ječmene ozimého. K účinným širokospektrálním přípravkům proti dvouděložným plevelům patří Legato Plus 1,25l/ha , Trinity 2l/ha, Bizon 1l/ha, DefiEvo 4l/ha, jejich využití je mimo oblasti PHO. Ošetření v PHO nám umožní přípravek Cougar Forte s rychlým nástupem účinku a s širokým spektrem plevelů.

202 8/4/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Porosty ozimých obilnin je možné chránit proti virovým přenašečům mořením osiva.

Porosty ozimých obilnin je možné chránit proti virovým přenašečům mořením osiva. U množitelských porostů nebo v oblastech s opakovaným výskytem kříska polního nebo mšic doporučujeme porosty namořit přípravkem DETER s účinnou látkou clothianidin, která působí požerovým i kontaktním účinkem po dobu 5-8 týdnů.

188 5/24/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Strategie zkracování ječmene jarního .

Ve vývojové fázi 1–2. kolénka dochází zejména ke zpevnění bazálních částí rostliny, zkrácení střeních internodií, a tím k částečnému zkrácení stébla a podpoře tvorby druhotných kořenů. Při vyšších dávkách dochází k výraznějšímu zkrácení až k redukci počtu odnoží. Vhodným přípravkem pro časné aplikace a především pak dělené aplikace je MoGUARD ( 250 g trinexapac-ethyl) v 0,3 l/ha u které je udávána délka působení 14 dní .

143 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt mšic v porostu

Díky teplému a suchému průběhu počasí došlo k rozvoji mšic v porostech. PO kontrole porostů je nutné v případě výskytu ošetřit plochy v kombinaci s ošetřením klasů proti chorobám.

142 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Věnujte pozornost ochraně klasů proti chorobám.

Teplé počasí velmi zrychlilo vývoj porostů ječmene. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě a během posledního období byly zaznamenány srážky nad 5 mm. Infekce hnědou a rynchosporiovou skvrnitostí se v porostu šíří velice rychle, především na odrůdách náchylných, ale vážné škody způsobují napříč všemi odrůdami. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu larev kohoutků a mšic. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

129 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

morforegulace ječmene

Při vyšší hustotě dobře se vyvíjejícího porostu je vhodné aplikovat morforegulátory. První dávku aplikujeme ve fázi BBCH 32 a následuje podle průběhu počasí druhá aplikace ve fázi BBCH 39.

128 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte účinnost předchozích herbicidních zásahů.

V případě výskytu pcháče, mléče, pelyňku či dalších vytrvalých plevelů je nutno reagovat rychle působícím herbicidem. Důležitá je i kontrola účinnosti na jednoleté plevele zejména svízel a oves hluchý.

125 5/13/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ochrana proti hnědé a rynchosporiové skvrnitosti

ve fázi 2. kolénka je nutné ošetřit všechny odrůdy ječmene proti hnědé a rynchosporiové skvrnitosti.

124 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Odrůdy náchylné na padlí ošetřete proti padlí

PO herbicidním zásahu je čas na ochranu proti padlí u odrůd náchylných na padlí (Sebastian, Malz, Kangoo, Sunshine).

123 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt ovsa hluchého

Oves hluchý se vyskytuje ve všech regionech a jeho výskyt je nežádoucí i z hlediska následné zpracovatelnosti sklizeného ječmene.

122 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

HERBICIDNÍ OCHRANU PROVÁDĚJTE VČAS

Ideélní termín pro odplevelení je ve fázi odnožování ječmene.

107 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Setí provádějte s předchozí aplikací N či NP, NPK hnojiv se zapravením do půdy.

Aplikace hnojiv před setím je důležitá z hlediska využití živin z hnojiv, které je prokazatelně vyšší při zapravení do kořenové zóny rostlin ječmene. Ideální je i použití hnojení pod patu na secím stroji. Novinou je použití mikrogranulovaných hnojiv FertiBOOST, které řeší příjem klíčového fosforu i v obtížných podmínkách pro příjem.

99 10/16/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám Kalamitní výskyt hrabošů a slimáků způsobuje značné škody v porostech ozimých obilnin. Za slunečného počasí kontrolujte i nadále výskyt křísů, především v oblastech s pravidelným výskytem virových zakrslostí obilnin. U ozimých ječmenů (farmářské osivo) se již objevují první příznaky hnědé skvrnitosti. Ošetření je vhodné kombinovat s listovou výživou.

98 10/7/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Podzimní herbicidní ošetření ozimých obilnin

Vzcházející prosty včas setých ozimých obilnin je vhodné již ošetřovat herbicidy. Vzhledem k vláhově příznivým podmínkám se dá předpokládat i rychlý růst plevelů a zároveň zajištění dobré účinnosti půdních herbicidů.

88 9/10/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Virózy na ozimém ječmeni

Virózy na ozimém ječmeni S panem ing. Janem Kazdou, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze jsme připravili rozhovor týkající se aktuální problematiky viróz na ozimém ječmeni.

85 9/4/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Ošetřete porosty proti slimákům

Ošetřete porosty proti slimákům Stále je aktuální ošetření vzcházejících porostů především řepky ozimé, ale i ostatních ozimů a meziplodin proti slimákům.

83 8/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetření skladových prostor

Ošetření skladových prostor Sklizeň plodin v letošním roce byla pozvolná a často přerušovaná nepříznivými klimatickými vlivy (častý déšť a vydatné přeháňky). Tato skutečnost má významný vliv na vlhkost sklizeného zrna.

54 6/9/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

ječmen jarní - nejzazší termín ošetření klasu

ječmen jarní - nejzazší termín ošetření klasu Fuzariózy klasu výrazně snižují kvalitu sklizeného ječmene. Sklizený merkantil s obsahem napadených zrn je sladovnicky nevyužitelný a jeho tržní hodnota je výrazně nižší. Ječmen jarní velice pozitivně reaguje na ošetření do klasu a odmění se zdravým zrnem.

53 6/9/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Kontrolujete výskyt kohoutků a mšic

Při ochraně klasu proti fuzariózám kontrolujte výskyt kohoutků a mšic přidáním pyretroidů. Aplikace provádějte v noci nebo brzo ráno.

39 5/21/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Dokrácení jarního ječmene

Fáze objevení se praporcového listu až prap. list je plně rozvinutý je u hustých porostů s vysokou úrovní dusíkatého hnojení zásadní pro zkrácení stébla a omezení poléhání, především u náchylných odrůd
Náchylnost odrůdy: Sebastian > Xanadu, Kangoo, Explorer > Malz, Laudis > Bojos, Sunshine > Prestige.

Ve fázi praporcového listu krátíme úč. látkou ethephon v Cerone 480 SL v dávce 0,2 - 0,5, který zajistí rychlý účinek, redukovanou dávku použijte v případě teplot nad 20°C nebo v kombinaci s azolovým fungicidem , při teplotách nad 25°C a silném slunečním záření, přesuňte ošetření do večerních hodin. Ethephon nesmí přijít do kontaktu s osinami - hrozí redukce výnosu, špatné vymetání a sterilita klasu. Na první vykukující osiny je ještě možné použít Medax TOP 0,5l (v registračním řízení). V případě potřeby konzultujte s technicko-poradenskou službou SA.

32 5/15/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Wintmalt - ochrana praporcového listu a klasu proti chorobám

Wintmalt - ochrana praporcového listu a klasu proti chorobám Vzhledem k průběhu počasí je aktuální riziko napadení klasu ozimých ječmenů fuzariózami, zároveň se ze spodních pater šíří na praporec Rhynchosporiová skvrnitost, která se v porostu šíří velice rychle, fungicidní ochranu proveďte co nejdříve. Pro podporu účinnosti doplňte fungicidy přípravkem Agrovital, při dávce vody do 200l/ha.

7 3/31/2014 Author: Jiří Cejtchaml , Phone: 602 532 157

První výskyt Rhynchosporiové skvrnitosti ve WINTMALTu

První výskyt Rhynchosporiové skvrnitosti ve WINTMALTu Ke konci minulého týdne jsme v porostech ozimého sladovnického ječmene odrůdy WINTMALT zaznamenali první výskyt Rhynchosporiové skvrnitosti. Jednalo se o pozemky, kde byl předplodinou jarní ječmen. Na honu po máku toto napadení zatím nebylo zjištěno.