To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

383 3/2/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Vysoké výnosy jdou podmíněné vhodnou výživou rostlin. Fosforečná, draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme ideálě na podzim nebo před jarní přípravou půdy a zapravíme do půdy předseťovou přípravou půdy. Částečně se dá řešit výživa NPK i hnojením pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte mikrogranulované hnojivo OptiBOOST při setí. OptiBOOST je mikrogranulované hnojivo, které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. TPP technologie maximalizuje využití fosforu tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě
do nepřístupných forem.
Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 15–30 cm (močovina, FertiTOP 44).

338 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné jsou aktuální problémy porostů. Hlavně s regulací triazolovými fungicidy je nutné dávku uzpůsobit počasí a dávku silně redukovat. Do porostů je možné aplikovat SUNGUARD, pro eliminaci velmi silného slunečného záření.

258 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

výskyt chorob

U porostů slunečnice je nutno kontrolovat celou řadu chorob. Hlízenka, plíseň šedá, alternariová skvrnitost, stříbřitost stonku, fomová hniloba, červenohnědá skvrnitost slunečnice jsou nejčastějšími chorobami porostů a k dispozici jsou registrované přípravky Amistar Xtra, Apel, Pictor, Prosaro, Sfeera nebo Topsin.

238 4/7/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte vodnou ochranu proti plevelům.

Vhodné PRE ošetření je základem ochrany proti zaplevelení. V oblastech omezených PHO je vhodný SUCCESOR 600 1,5-2l/ha. U ostatních je omezení u ochranného pásma podzemních nebo povrchových vod. Základem zůstává ochrana postavená na č. l linuron (AFALON, IPORIN) 1-1,5l/ha nebo pendimethalin (STOMP, WING P)

182 9/21/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení pšenice ozimé na podzim

Po kontrole výsledků AZP naplánujte základní hnojení ve formě N, P, K, Mg a S hnojiv.
FertiSTART 42 NPK 6 % N, 24 % P2O5, 12 % K2O, 5 % S, 2 % Ca, 0,05 % Zn
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu je ideální volbou pro základní
hnojení obilnin. Síra zlepšuje kvalitativní parametry a napomáhá efektivněji
využívat N. Zn stimuluje rozvoj kořenového systému. Ca udržuje ideální pH pro
růst a čerpání živin.
FertiSTART 48 NPK 6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem K vhodné i pro základní hnojení obilnin, kde je deficitním prvkem draslík. K je přijímán v průběhu celé vegetace. S pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.

FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % S, 0,05 % B, 0,01 % Zn
NPS hnojivo pro předseťovou aplikaci na půdy bez deficitu K. Fosfor podporuje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a energetický metabolismus. Výrazný synergický efekt živin.
Pokud Vám to umožňuje technologie na secích strojích je možné využít i aplikaci mikrogranulovaného hnojiva FertiBOOST (12 % N, 43 % P2O5, 2 % MgO, 11 % SO3, 0,7 % Zn) přímo do osivového lůžka nebo do jeho těsného sousedství v dávce 15- 20 kg/ha přímo při setí.