To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

383 4/2/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení

Vysoké výnosy jdou podmíněné vhodnou výživou rostlin. Fosforečná, draselná a hořečnatá hnojiva aplikujeme ideálě na podzim nebo před jarní přípravou půdy a zapravíme do půdy předseťovou přípravou půdy. Částečně se dá řešit výživa NPK i hnojením pod patu. Pro nastartování vývoje a omezení výpadků rostlin použijte mikrogranulované hnojivo FertiBOOST při setí. FertiBOOST je mikrogranulované hnojivo, které může být uloženo v těsném okolí klíčících semen, má vysokou koncentraci dobře přijatelných živin ve vyváženém poměru. TPP technologie maximalizuje využití fosforu tím, že minimalizuje jeho fixaci v půdě
do nepřístupných forem.
Celkovou dávku dusíku je vhodné rozdělit: 2/3 aplikujeme před setím (SA granulovaný, močovina, DAM 390) nebo těsně po zasetí (DAM 390), zbytek aplikujeme ve výšce porostu 15–30 cm (močovina, SULFAMMO 30).

338 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné

Bor, mšice maková a velmi šetrná regulace, kde je to vůbec nutné jsou aktuální problémy porostů. Hlavně s regulací triazolovými fungicidy je nutné dávku uzpůsobit počasí a dávku silně redukovat. Do porostů je možné aplikovat SUNGUARD, pro eliminaci velmi silného slunečného záření.

258 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

výskyt chorob

U porostů slunečnice je nutno kontrolovat celou řadu chorob. Hlízenka, plíseň šedá, alternariová skvrnitost, stříbřitost stonku, fomová hniloba, červenohnědá skvrnitost slunečnice jsou nejčastějšími chorobami porostů a k dispozici jsou registrované přípravky Amistar Xtra, Apel, Pictor, Prosaro, Sfeera nebo Topsin.

238 4/7/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte vodnou ochranu proti plevelům.

Vhodné PRE ošetření je základem ochrany proti zaplevelení. V oblastech omezených PHO je vhodný SUCCESOR 600 1,5-2l/ha. U ostatních je omezení u ochranného pásma podzemních nebo povrchových vod. Základem zůstává ochrana postavená na č. l linuron (AFALON, IPORIN) 1-1,5l/ha nebo pendimethalin (STOMP, WING P)

182 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte vzcházení slunečnice

Kontrolujte vzcházení slunečnice. Poškození může způsobovat zvěř, proto monitorujte poškození nadzemní části okusem od zajíců a srnčí zvěře. V zemi poškozuje vzcházející rostliny drátovec.