To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

471 5/21/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt kohoutků v obilninách a při zjištění prvního výskytu larev včas ošetřete přípravkem

Sledujte poškození listové plochy obilnin larvami kouhoutků. Projevuje se podélnými úzkými pruhy mezi listovými žebry vykousanými brouky nebo larvami. Larvy na rozdíl od brouků ponechávají při žíru dolní pokožku listů neporušenou. Nejvíce bývají napadány okraje porostů. Ke škodlivosti kohoutků přispívá suché a teplé počasí v období kladení vajíček a v době líhnutí larviček. Co nejdříve po zjištění výskytu laviček ošetřete porosty přípravkem na bázi pyretroidu např. EsfenGUARD min 0,1 l/ha. Dále je využitelné Makrate 0,1 l/ha, SUMICIDIN 0,1l/ha Decis Mega, Karate Zeon, Vaztak Active a další

336 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na bzunku

Problémů není nikdy dost. Jakmile jsme zvládli aplikaci proti kohoutkům, je tu díky velmi rychlém u vývoji další škůdce - Druhá generace Bzunky ječné, která škodí v klascích čerstvě vymetaných lat. Aplikujte večer přípravek na bázi pyretroidů nebo neonikotinoidů.

325 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření proti kohoutkovi

ošetřete porosty včas proti larvám kohoutků levným pyretroidem např. EsfenGUARD 0,1l, Markate 0,1l VaztakActive 0,2l

315 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Odplevelení porostů je základ.

Odplevelte porosty herbicidem proti dvouděložným plevelům např. Mustang FORTE 0,7-0,8 l/ha, BIATHLON 50 g + 0,5 l DASH.

179 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte vzcházení porostu

Po setí kontrolujte uložení osiva, vzcházení porostu a výskyt hrabošů. Pokud nebyly aplikovány N hnojiva před setím, aplikujte co nejdříve první dávku dusíku - cca 60 kg N.