To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

532 4/8/2024 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak na fyziologická poškození pšenice ozimé

Pšenice částečně infikované virozami nebo poroty pozdě seté s pozvolným vývojem s horším výživným stavem i kondicí se dají probudit kombinací: CereaSTART 2-3 l + 8-10 kg močoviny + 1-2 kg hořká sůl + 0,75-1l CCC do 200 l vody. Porost obdrží plnohodnotný koktejl živin N, P, K, S, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.
Další možná kombinace je StimTOP 2 l + 5-10 kg močoviny + 1-3 kg hořké soli do 200 l vody.

505 4/6/2024 Author: Musil , Phone: 702239364

U pšenice nezapomínejme na síru

Hnojení sírou zlepšuje využití dusíku rostlinami, taktéž se snižují ztráty dusíku. Synergický vztah N/S podporuje zabudování N do organických vazeb. Síra se pozitivně odráží i v lepším zdravotním stavu kořenů, bází stébel a zlepšuje kvalitativní parametry zrna. Nedostatek síry snižuje příjem nitrátového dusíku, proto pokud hnojíme LAV, LAD je důležité dodat i S. Jarní regenerační dávku dusíku lze realizovat produktem FertiTOP 44 NPS (NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu). Pokud provedeme vhodné regenerační hnojení, zajistíme tak rychlou regeneraci porostu, což je v jarním období nezbytné.

477 4/8/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Naplánujme ošetření klasu

Porosty pšenic od začátku metání až do odkvětu je vhodné ošetřit proti klasovým chorobám. Zejména u nadějných porostů pozdních odrůd a náchylných odrůd. Vhodná aplikace pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci rzí, braničnatek a DTR a pomůže udržet kvalitativní parametry - OH na vysoké úrovni. Aplikujte balíček MetcoGUARD Plus 0,4-0,5l + ProthioGUARD 0,4-0,5l nebo MetcoGUARD 0,6-1l, TebuGUARD 0,6-1l, TebuGUARD PLUS 0,4-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek + EsfenGUARD 0,1l. Posílení účinnosti zvláště v nižších dávkách fungicidu smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

468 4/7/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

fungicidní ošetření praporcového listu + kouhoutek

Průběžně kontrolujeme zdravotní stav porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Výhodné kombinace (balíčky):
AzoGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodné balíčeky). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Atlas S 0,15l, Leander 0,3 l/ha.

Na larvy kohoutka přidejte do tankmixu EsfenGAURD 0,1 l/ha nebo jiný insekticid.

461 4/5/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt kohoutka a mšic

Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Źír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám.

460 3/22/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti braničnatkám a padlí

V hustějších porostech pšenice nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů (poškozených mrazy) a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabší odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.
Příklad ošetření AzoGUARD 0,5l + ProthioGUARD 0,5l + (Talius 0,15, Atlas S 0,15l) + MultiAD 0,1l

459 4/5/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti jednoděložným plevelům

Proti jednoděložným plevelům zasahujeme buď v průběhu podzimu = zejména chundelce metlici, lipnici, mrvce, sveřepy FlufediGUARD 0,3-0,6l nebo v průběhu předjaří či časného jara = psárka, chundelka, sveřepy, pýr, oves hluchý.
Pro jarní období jsou k dispozici kombinované přípravky včetně aplikace do PHO II.st.: Attribut SG70 60 g + Sekator OD 0,15l, Avoxa 1,4l, Huricane 200 g ( + Corello 125 g), Husar STAR 150 g, Orcane 50g (+ Corello 100g). V oblasech bez omezení PHO II. st lze aplikovat i Husar Active 1l. Tyto herbicidy většinou účinkují i na sveřepy nebo pýr.
Velmi využívaný na psárku, chundelku a oves hluchý je AXIAL PLUS v dávkcáh 0,7l - 0,9l/ha, který je mombinovatelný i s herbicidem TribenGUARD 16-20 g.

434 3/19/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Jarní ošetření proti plevelům

Plevele omezují výnosový potenciál a komplikují sklizeň, zvyšují sklizňovou vlhkost a komplikují posklizňovou úpravu pšenice.

432 8/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření pšenice na podzim

Zaplevelení je nutné řešit zejména u časně setých porostů a u porostů, kde zároveň chceme řešit výskyt přenašečů viróz.
využijte výhodný balíček FlufediGUARD 0,3-0,6 l/ha nebo DifluGUARD 0,2-0,24kg + FlufeGUARD 0,25- 0,3l v kombinaci s EsfenGUARD 0,1l proti přenašečům voroz.

428 7/24/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

použití mořidla SYSTIVA

Systiva je absorbována a distribuována po celé rostlině - od kořenů až po přirůstající listy a zajišťuje dlouhodobou ochranu proti houbovým chorobám, trvající několik měsíců.
- zcela nahrazuje jedno ošetření fungicidem na list,
- bez aplikačních omezení,
- podporuje rozvoj kořenového systému,
- poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od počátku vegetace,
- zvyšuje zimovzdornost,
- šetří čas a zjednodušuje pěstování - riziko nesjízdnosti pozemků vlivem vysoké vlhkosti půdy, silného větru, vlhkého porostu.

427 9/21/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výběr odrůd pšenice ozimé

KWS Eternity (E) – ozimá polopozdní odrůda s vynikající kvalitou a nadprůměrnou mrazuvzdorností.
Fenomen (A) – osinatá pšenice nejen na pozemky ohrožené černou zvěří. Výborně odolává dlouhodobému přísušku zejména na konci vegetace.
Fakir (A) – praxí prověřená velmi plastická odrůda s výbornými výsledky v SDO vhodná do všech oblastí pěstování. Je vhodná pro setí v optimálním termínu, ale i pro pozdní setí. Snáší i obilní předplodinu.
KWS Elementary (A) – kvalitní odrůda s výbornými výsledky v SDO. Lze zaset i po obilní předplodině. Výborná prace s N - top efektivní odrůda.
KWS Dobnovan (B) – jedna z nejvýnosnějších pšenic registrovaná v B kategorii s výbornými výsledky v SDO. S výkupními parametry A.
KWS Silverstone (C) – Nízká čistě krmná odrůda s velmi produktivním klasem.
KWS Keitum (C) – Vysoce výnosná čistě krmná odrůda s velmi produktivním klasem.

426 9/21/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení pšenice ozimé na podzim

Po kontrole výsledků AZP naplánujte základní hnojení ve formě N, P, K a S hnojiv. FertiSTART 42 NPK 6 % N, 24 % P2O5, 12 % K2O, 5 % S, 2 % Ca, 0,05 % Zn NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu je ideální volbou pro základní hnojení obilnin. Síra zlepšuje kvalitativní parametry a napomáhá efektivněji využívat N. Zn stimuluje rozvoj kořenového systému. Ca udržuje ideální pH pro růst a čerpání živin.
FertiSTART 48 NPK 6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem K vhodné i pro základní hnojení obilnin, kde je deficitním prvkem draslík. K je přijímán v průběhu celé vegetace. S pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.
FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % S, 0,05 % B, 0,01 % Zn NPS hnojivo pro předseťovou aplikaci na půdy bez deficitu K. Fosfor podporuje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a energetický metabolismus. Výrazný synergický efekt živin.
Pokud máte aplikační techniku na mikrogranulované hnojivo na secím stroji, využijte nabídku hnojiva FertiBOOST (12 % N, 43 % P2O5, 2 % MgO, 11 % SO3, 0,7 % Zn) přímo do osivového lůžka nebo do jeho těsného sousedství v dávce 15 - 20 kg/ha přímo při setí.

409 6/6/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

klasové ošetření porostů pšenic

Porosty pšenic od začátku metání až do odkvětu je vhodné ošetřit proti klasovým chorobám. Zejména u nadějných porostů pozdních odrůd a náchylných odrůd. Vhodná aplikace pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci rzí, braničnatek a DTR a pomůže udržet kvalitativní parametry - OH na vysoké úrovni. Aplikujte ProthioGUARD 0,4-0,5 + MetcoGUARD 0,4-0,5l nebo TebuGUARD 0,4-0,5l,
nebo jen TebuGUARD PLUS 0,3-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek EsfenGUARD 0,1l. Posílení účinnosti zvláště v nižších dávkách fungicidu smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

403 5/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt a početnost larev kohoutka

Nyní začíná v teplejších oblastech líhnutí larev kohoutka. Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Žír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám. Dále jsou k dispozici Markate 0,1l , RAPID, NEXIDE 0,08l, DECIS MEGA 0,1-0,15 l/ha a další.

402 5/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po kontrole porostů naplánujte fungicidní ochranu porostů

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Pro odrůdy náchylné na padlí nebo s napadením na spodním listovém patru či stéble je nutné zvolit
kombinaci:
AzoGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5l nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Tern 0,3l, Talius 0,1l, Atlas S 0,1 l

397 4/27/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

S příchodem teplého a deštivého počasí se budou více projevovat napadení braničnatkami, rzemi a padl

Pravidelnou kontrolu porostů zaměřte na výskyt braničnatek, DTR, rzí a padlí. Průběžně rovněž kontrolujte zdravotní stav pat stébel. Dokončete produkční hnojení pšenice.
Výhodný balíček AzoGUARD 0,5l + ProthioGUARD 0,5l

394 4/14/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na výskyt padlí v porostech

Pozor na výskyt padlí v porostech V porostech pšenice i dříve nadějných a hustých nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabčí odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.

390 4/11/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

řeště výskyt jednoděložných plevelů

I když je výskyt jednoděložných plevelů na pozemku většinou jen lokální, je nutné ho řešit
Sveřepy + chundelka :
ATTRIBUT SG70 60g + MERO 1l ( +TribenGUARD 16g, Sekator OD 0,12l pro posílení dvouděložných plevelů)
Chundelka:
HUSAR 150-200 g + MERO 1l (+ na rozrazily zejména kvetoucí AURORA 20g) zejména do PHO
HUSAR ACTIVE 1l
HURICANE 200 g, ORCANE 50 g (+ CORELLO)
AXIAL Plus 0,8-1l
INCELO
AVOXA 1,2-1,35l

376 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ochrana na jaře

Regulace plevelů je základním opatřením, které je nutné zvládnout. Volbu přípravku, dávku a přídavek smáčedla volíme podle plevelných druhů a jejich velikosti, tedy jestli jede o kriticky zaplevelený porost, standartní komplexní ošetření nebo jako zásah proti části plevelného spektra po předchozí podzimní aplikaci.

375 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si produkční dávku N

Provádíme ve fázi 30 - 31 BBCH, tedy na počátku prodlužovacího růstu pšenice. K aplikaci používáme hnojiva FERTITOP 44, LAV, LAD, DASA nebo DAM v množství 40–70 kg N/ha.

374 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si jarní regenerační přihnojení

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, MO, DASA v množství 40–80 kg N/ha. Produkční dávku 40–70 kg a kvalitativní dávku 30–50 kg N/ha provádíme LAV, MO nebo DAM 390. U vysoce výnosných odrůd s potravinářským využitím ETERNITY (E), CUBUS (A), FAKIR (A), FENOMEN (Aosin), PROTEUS (A) a KWS Elementary (A), dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (FERTITOP 44, DASA). Pro vysoce výkonné odrůdy krmné jako je KWS Keitum a KWS Silverstone to ovšem platí také z důvodu vysokého výnosového potenciálu.

363 9/29/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace zaplevelení

nejvyšší čas objednat herbicid do pšenice a ječmene. Po příchodu srážek je ideální čas na použití CPOST a POST ošetření. V případě nutnosti kombinujte s ošetřením proti přenašečům viróz a s aplikací listového hnojiva s mikroprvky - OligoSTART 0,5-1l pro podporu zdárného založení výnosotvorných prvků. Využijte zvýhodněnou cenu u herbicidního balíčku FlufediGUARD v dávkování 0,4-0,6 l/ha

362 9/22/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Riziko přenosu viróz

Suché a teplé počasí podporuje šíření kříska polního a rozvoj okřídlených samiček mšic v porostu obilnin. Pozornost je třeba zaměřit na vzcházející porosty ozimých plodin. V podzimním období je registrována řada přípravků ze skupiny pyretroidů např EsfenGUARD 0,1l v kombinaci ze smáčedlem MultiAD 0,1 l/ha zlepšíme přilnavost a posílíme efekt účinné látky. Kombinovatelnost s herbicidy konzultujte s technicko-poradensou službou Soufflet agro

358 7/18/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

sledujte výskyt hrabošů a po založení porostu co nejdříve řešte obnovené kolonie aplikací STUTOX II

Rozvoj kolonií je nutné řešit co nejdříve po předchozím zpracování půdy či založení porostu. Na vyjímku lze aplikovat plošně, ruční aplikace do děr je ntuné provádět tak, aby na 1 noru byly aplikovány max. 4 granule Stutox II. Ideální pro aplikaci je suché počasí. Sledujte aktuální doporučení UKZUZ na aplikace rodenticidů v oblastech s kalamitním výskytem hrabošů.

355 7/3/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

GURMÁNSKÉ MENU OD SOUFFLET AGRO

Ukončete výběr vhodné odrůdy, co nejrychleji objednejte, čas setí se blíží.
E-A kvalita: KWS ETERNITY, FAKIR, ELEMENTARY, FENOMEN
A-B kvalita: KWS DONOVAN, KWS SILVERSTONE
C kvalita: KWS SILVERSTONE, KWS KEITUM

343 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

konec vegetace

Sledujte výskyt savých škůdců - mšic, třásněnek, plodomorek, ..... Při nutnosti ošetření zkontrolujte i ochrannou lhůtu přípravku, neboť sklizeň se kvapem blíží. U pšenice DURUM pro posílení odolnosti proti poklesu kvalitativních parametrů po deštích se aplikují lepidla, které se použvají pro předsklizňovou aplikaci do řepky. Používejte horní hranici dávkování při 150 l vody.

332 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kvalitativní hnojení za sucha? Toď otázka.

Kvalitní pšenice určitě na trhu chybět bude. POkud je nutné u porostů vyřešit nyní kvalitativní hnojení, nemá cenu aplikovat pevná hnojiva, ale je nutné se soustředit na hnojení přez list. K tomu je určeno hnojivo NitroTOP-NG. Jedná se o hnojivo obsahující dusík ve velmi přijatalné formě s téměř okamžitou působností bez rizika popálení. Aplikace samostatně 10-20 l NitroTOP nebo kombinace se SUNGUARD 0,75 l/ha.

331 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Klasové ošetření

Teplé počasí zrychlilo vývoj porostů pšenice. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě. Některé odrůdy si to zasolouží díky vyšší produktivitě klasu FENOMEN, KWS SANTIAGO, TOBAK, ...... Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci braničnatek, DTR a rzem a pomůže udržet OH a Nlátky na vysoké úrovni. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu mšic a třásněnek v klasu. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

310 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt vajíček a larev kohoutků.

Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Źír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám.

305 4/30/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Na listové choroby vyzrajte AzoGUARD + EpoGUARD

V letošním roce vyzrajte na choroby výhodným balíčkem AzoGUARD 0,5l + EpoGUARD 0,5 l + MultiAD 0,1 l/ha. Výhodná cena v kombinaci s čirokou účinností.

297 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt chorob - padlí, braničnatky, choroby pat stébel

U citlivých odrůd se padlí rozvíjí už i na nově přirůstajících listech, stejně jako braničnatka, které brzdí růst a regeneraci porostů, je důležité je včas zastavit (vzhledem k množství listové plochy stačí redukované dávky fungicidů). Na plochách s obilnou předplodinou je důležité zaměřit se na choroby pat stébel (prochloraz- ProchloGUARD 0,75-1l, cyprodinil, thiophanate - methyl - v plných dávkách). Lokálně se vyskytuje i rez plevová. U slabě odnožených porostů a v suchu kombinujte s listovou výživou: ZinSTAR 1l, NitroTOP 5-10l , močovina 5 kg pro podporu nadzemní hmoty a podporu účinnosti aplikovaných fungicidů a odolnost ke stresu.

296 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Produkční dávka N

Produkční dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, DASA nebo DAM v množství 40–70 kg N/ha.

288 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

jarní přihnojení porostů

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, MO, DASA nebo SULFAMMO v množství 40–80 kg N/ha. Produkční dávku 40–70 kg a kvalitativní dávku 30–50 kg N/ha provádíme LAV, MO nebo DAM 390. U vysoce výnosných odrůd s potravinářským využitím
(CUBUS (A), FAKIR (A), FENOMEN (Aosin), PROTEUS (A), SPONTAN (A), FUTURUM (A/B) a případně i KWS OZON) dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (SULFAMMO, DASA). Potravinářské odrůdy velmi dobře reagují
na aplikaci NitroTOPNG 10–20 l spolu s fungicidním ošetřením ve fázi BBCH 39–51.

269 8/30/2017 Author: Štípek , Phone:

Přenašeči viróz nikdy nespí

Vhodnou odrůdu pšenice už máte určitě vybranou a už pravděpodobně objednané odpovídající množství osiva. Vzhledem k očekávanému teplému září je na místě zamyslet se nad případnou ochranou proti přenašečům viróz, škodícím na vzešlých porostech. Ochranu lze řešit již zakoupením insekticidně mořeného osiva (Cruiser 350 FS nebo Deter) s účinností minimálně po dva měsíce. Porosty z běžně mořeného osiva je v případě výskytu kříska či mšic opakovaně ošetřovat běžnými pyrethroidy popř. Nurelle či Proteusem. Účinnou prevencí je včasná likvidace výdrolu na sousedních polích jako případného "zeleného mostu" pro přežití vektorů viróz. Tak nenechte nic náhodě!!

244 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Časně seté porosty po obilní předplodině je nutné ošetřit proti chorobám pat stébel

Současné chladné a vlhké počasí vyhovuje šíření chorob pat stébel. Ošetření po obilních předplodinách je nutné.

138 5/18/2015 Author: Štípek , Phone:

Intenzivní péče o listovou plochu pšenice pokračuje

V současné době je klíčovým opatřením v pěstování pšenice dobře zvládnutá fungicidní ochrana listu zejména proti padlí, braničnatkám i rzem. Dobře fungují přípravky na bázi strobilurinů a azolů (prothioconazol, cyproconazol, propiconazol, epoxiconazol) ovšem je nutno dodržet dostatečnou dávku vody vzhledem k lepší pokryvnosti porostu, nejlépe s listovými hnojivy Cerea TOP a Nitro TOP. Za horkého a slunného počasí doporučujeme přidat přípravek Sun GUARD.

113 3/28/2015 Author: polakova , Phone: 724 762 609

Kontrolujte výskyt - padlí, braničnatky, choroby pat stébel a také rzi plevové

U citlivých odrůd se padlí rozvíjí už i na nově přirůstajících listech, stejně jako braničnatka, které brzdí růst a regeneraci porostů, je důležité je včas zastavit (vzhledem k množství listové plochy stačí redukované dávky fungicidů). Na plochách s obilnou předplodinou je důležité zaměřit se na choroby pat stébel (prochloraz, cyprodinil, thiophanate - methyl - v plných dávkách). Ohniskově se vyskytuje i rez plevová - loňská epidemie zřejmě pokračuje! (epoxiconazol, tebuconazol) S aplikací fungicidů začněte včas, když denní teploty dosahují nad 10°C. U slabě odnožených porostů kombinujte s CCC 0,75 - 1l/ha a listovou výživou: ZinSTAR se Zn a S stimuluje růst kořenů i nadzemní hmoty, obsažené huminové látky jsou přírodními auxiny, zároveň zvyšují účinnost aplikovaných fungicidů a odolnost ke stresu.

109 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Hubení hrabošů

Včas nahlaste aplikaci rodenticidů dle přiloženého dokumentu.

108 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přihnojení N hnojivy provádějte dle výnosového potenciálu porostu a odrůdy

Přihnojení provádějte LAV, LAD či DASA co nejdříve, jakmile to dovolí stav pozemku. V přísudkových oblastech používejte vyšší dávky regeneračního přihnojení. Ve srážkově jistější oblasti a na promyvných půdách dávky dělte. Proveďte monitoring výskytu sveřepů zvláště na souvratích - aplikace ATTRIBUT SG70, CORELLO, ... proti sveřepům se blíží.

99 10/16/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám Kalamitní výskyt hrabošů a slimáků způsobuje značné škody v porostech ozimých obilnin. Za slunečného počasí kontrolujte i nadále výskyt křísů, především v oblastech s pravidelným výskytem virových zakrslostí obilnin. U ozimých ječmenů (farmářské osivo) se již objevují první příznaky hnědé skvrnitosti. Ošetření je vhodné kombinovat s listovou výživou.

98 10/7/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Podzimní herbicidní ošetření ozimých obilnin

Vzcházející prosty včas setých ozimých obilnin je vhodné již ošetřovat herbicidy. Vzhledem k vláhově příznivým podmínkám se dá předpokládat i rychlý růst plevelů a zároveň zajištění dobré účinnosti půdních herbicidů.

97 10/6/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Pšenice ozimá SAILOR a FAKIR- odrůdy pro pozdní setí

Pšenice ozimá SAILOR a FAKIR- odrůdy pro pozdní setí Při výběru odrůd pro pozdní setí hraje důležitou roli úroveň mrazuvzdornosti a zdravotní stav odrůd (pokud je předplodinou kukuřice) Odrůdový program Selekta nabízí dvě špičkové pšenice SAILOR a FAKIR, které výborně snášení opravdu pozdní termíny setí.

88 9/10/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Virózy na ozimém ječmeni

Virózy na ozimém ječmeni S panem ing. Janem Kazdou, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze jsme připravili rozhovor týkající se aktuální problematiky viróz na ozimém ječmeni.

85 9/4/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Ošetřete porosty proti slimákům

Ošetřete porosty proti slimákům Stále je aktuální ošetření vzcházejících porostů především řepky ozimé, ale i ostatních ozimů a meziplodin proti slimákům.

83 8/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetření skladových prostor

Ošetření skladových prostor Sklizeň plodin v letošním roce byla pozvolná a často přerušovaná nepříznivými klimatickými vlivy (častý déšť a vydatné přeháňky). Tato skutečnost má významný vliv na vlhkost sklizeného zrna.

81 8/22/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Nová odrůda pšenice ozimé FAKIR potvrzuje výkonnost v kombinaci s výbornou kvalitou.

Nová odrůda pšenice ozimé FAKIR potvrzuje výkonnost v kombinaci s výbornou kvalitou. Novinky v odrůdách ozimé pšenice poskytují vysoké výnosy. V přiloženém souboru jsou uvedeny výsledky z Polního dne v Litovicích, kde můžete porovnávat výkonnost odrůd v intenzivní agrotechnice.

73 8/15/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Výsledky odrůdových pokusů potvrzují výkonnost nových odrůd.

Po sklizni vyhodnocujeme výsledky pokusů, které jsou věnovány odrůdám.

66 6/30/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetřete porosty proti fuzariózám klasu

Ošetřete porosty proti fuzariózám klasu V posledních letech je houbám rodu Fusarium, které napadají klasy obilnin věnována velká pozornost. Většina těchto patogenů produkuje toxické látky (mykotoxiny), které jsou velmi stabilní a přecházejí i do výrobků vyrobených z kontaminovaného zrna.

58 6/16/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Chraňte své porosty před přemnožením mšic

Chraňte své porosty před přemnožením mšic Při procházení porostů ozimých i jarních pšenic jsem narazil na zvýšený počet kolonií mšic. V letošním roce může dojí ke kalamitnímu výskytu těchto škůdců. Významné hospodářské škody působí přenosem viróz (virová zakrslost pšenice - WDV).

55 6/9/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Dejte pozor na přemnožení kohoutků v pšenici

Dejte pozor na přemnožení kohoutků v pšenici Význam škodlivosti: Minulý týden jsem procházel porosty ozimých i jarních pšenice a v porostu jsem našel velké množství larviček kohoutků.

48 6/3/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Rez plevová- kalamitní výskyt v SRN

Rez plevová- kalamitní výskyt v SRN REZ PLEVOVÁ


Patogen: Puccinia striiformis
Rez plevová je houba, která je charakteristická řetízkovitým uspořádáním spor, které jsou 0,5-1mm velké, citrónově žluté, často ohraničené chlorotickým nebo nekrotickým lemem.

42 5/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Teplé počasí sebou přináší nutnost fungicidního ošetření

Teplé počasí sebou přináší nutnost fungicidního ošetření Po deštivém průběhu počasí koncem minulého týdne přišlo skokové oteplení a to sebou přináší zvýšený a rychlý rozvoj houbovitých chorob. Dále k tomuto rychlému rozvoji chorob přispívá hustota porostů, která je místy dost vysoká.

20 4/22/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Dejte velký pozor na oves hluchý

Dejte velký pozor na oves hluchý V České republice patří oves hluchý mezi velmi nebezpečné a agresivní plevele s vysokou konkurenční schopností. Je intenzivně rozšířen na těžkých půdách, od nížin až do podhůří.

8 4/1/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Nezapomeňte na redukci chundelky

Nezapomeňte na redukci chundelky Chundelka metlice se stala nejvýznamnějším trávovitým plevelem v ozimé pšenici.

1 3/24/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Nejvyšší čas se připravit na Braničnatku pšeničnou

Nejvyšší čas se připravit na Braničnatku pšeničnou V posledních letech patří k nejrozšířenějším chorobám pšenic pěstovaných v ČR. Ztráty na výnosu způsobené touto chorobou jsou v průměru 5%, ale při vysokém napadení mohou způsobit až 20% ztráty na výnosu.