To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

513 5/4/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si ošetření proti hlízence a bejlomorce do řepky

Po rozkvětu řepky průběžně sledujte výskyt bejlomorky kapustové zejména v pozdních odpoledních hodinách za teplého bezvětrného počasí. K monitoringu lze využít i lepové desky. Připravte na ošetření AcetGUARD 150 g + MultiAD 0,2l s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření lze kombinovat se strobilurinovým ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,8-1l nebo AzoGUARD 0,5 + MetcoGUARD 0,5 l/ha. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků byť neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti přípravků aplikovaných v tankmixu.

511 4/22/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte oznamovací povinnost při palikaci POR vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným POR, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;

- oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku (email, sms, telefon).
- hlášení se musí odeslat 48 hodin před plánovanou aplikací přípravků. Nestačí oznámit, že budete stříkat od jara do podzimu a na všech pozemcích podniku
- hlášení se posílá včelařům, kteří mají v Portálu farmáře nahlášená stanoviště včelstev do 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi dvou POR zaznamenaného v evidenci: 24 h
Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

510 4/19/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

blýskáček a jeho ošetření

I přes chladný průběh počasí sledujeme početnost blýskáčka zejména na:
- na časně setých polích
- na raných odrůdách
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení za chladna. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla pHAD nebo aplikaci provádějte v čistém DAM. V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

509 4/18/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace bujně rostoucích porostů

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,4-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. Při silném tlaku hlízenky kombinovat s AzoGUARD 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha.

503 3/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zarezervujte si EsfenGUARD a balíček AcetGUARD + EsfenGUARD a BorSTART, BorphoSTART, OilSTART NG

Již od konce února byly zaznamenány v teplejších regionech hromadné přelety krytonosců stonkových do porostů řepky ozimé. Je nejvyšší čas si proto zarezerovat přípravky na ochranu porostů. Oblíbené jsou pyretroidy bez omezení ke včelám, mezi které patří EsfenGUARD. Balíček EsfenGUARD a AcetGUARD objednejte včas! nezapomínejte na listovou palikaci boru na jaře!

476 6/25/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Lepení řepky

Pokud se začíná měnit barva prostu ze sitě zelené do žluto zelené a šešuje jsou ještě ohebné je vhodný termín pro apliaci lepidla PodGUARD na zvýšení pevnosti šešulí. Lepení nemá vliv na olejnatost.
PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu zejména v suchých ročnících. Dávkování solo aplikace 0,5l PodGUARD.

458 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti šešulovým škůdcům a hlízence

Věnujte pozornost porostům řepky a sledujte výskyt bejlomorky kapustové - využitelný EsfenGUARD 0,2 l/ha, Biscaya, Bariard, Ecail ultra 0,3 l/ha s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření kombinujte s ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,7-1l nebo AzoGUARD 0,5 + MetcoGUARD 0,5 l/ha nebo za velmi slunečného počasí zvyště dávku AzoGUARD na 0,6 l a snižte dávku MetcoGUARD na 0,4l. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků byť neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti tankmixu vůči včelám. Pozor na omezení přípravků na bázi thiaclopridu na pozemcích, kde je omezení vůči veřenosti a citlivým osobám - H věty.

457 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt blýskáčka

Početnost blýskáčka lze sledovat v porostu na časně setých polích nebo raných odrůdách zejména na okrajích pozemků. Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,1 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
Po rozkvětu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

456 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Využijte akční balíčky do řepky!

V nabídce jsou stále k dispozici akční blíčky do řepky:
AzoGUARD + MetcoGUARD + MultiAD = fungicidní ošetření řepky s výborným efektem na hlízenku a kombinovatelný s ošetřením proti bejmomorce AcetGUARD 0,15 kg (smáčedlo je nutné a pokud se neaplikuje v tankmixu s výše uvedeným fungicidem, tak přidat MultiAD 0,2l a nesmíme na něj zapomenout).
AcetGUARD + VAZTAK ACTIVE - využitelný pro řešení bejlomorky, ale s ohlašovací povinností danou omezením přípravku Vaztak Active, smáčedlo není nezbytné, protože ho obsahuje Vaztak Active.

Neváhejte a využijte akční slevy!

455 5/6/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte ohlašovací povinnost vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;
oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi 24 h

445 3/30/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ochrana porostů proti stonkovým krytonoscům

V nížinách (teplejších regionech) vzhledem k pokračujícímu náletu stonkových krytonosců je nutné ošetřit porosty. Ošetření se prování cca 10 dnů po první alikaci (většinou prováděná pyretroidy). Nyní je vhodné použít účinější přípravek s dlouhodobou účinností a je možné použít výhodný balíček:

AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD + 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l) nebo zvolit
PROTEUS 110OD 0,6-0,7 l, NURELLE D 0,6l (do 16.4). Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l, BorphoSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l
• na první aplikace byl většinou použit pyretroid, ale nyní je třeba naplánovat (jejich účinnost je krátkodobá a účinnost musíme podpořit okyselením postřikové jíchy - optimum pH 6-6,5). Delší účinnost vykazuje EsfenGUARD, který se dávkuje v dávce 0,15 l/ha.

430 10/20/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Správná regulace je základ úspěchu

Po srážkách a otepelní nastal rychlý růst řepek. Při teplém a slunečném počasí bude pokračovat až do příchodu raních mrazíků. Kontrolujte vývoj na jednotlivých částech pozemků a naplánujte regulaci. Cílem je udržet růst řepky pod kontrolou a opakovanou aplikací morforegulátorů zabránit prodloužení řapíků, přerůstání rostlin a prodlužování růstového vrcholu.

419 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepkové balíčky: VÝDROL, REGULACE a BOR

Použití: graminicid GramiGUARD 0,8 l aplikujeme při růstové fázi výdrolu obilnin od 3. listu., lze kombinovat s insekticidní ochranou proti dřepčíkům
Regulace: TebuGUARD PLUS 0,3-0,6l + BorSTART 1 l (+insekticid) – fungicidní ošetření s vyšší koncentrací tebuconazolu s menším omezením použítí doplněné o nezbytný bor od fáze 5. listu řepky (0,3l TebuGUARD PLUS - na každý list přidávat 0,05 l/ha)

418 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepkové balíčky: ŘEŠENÍ NA DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE

Použití:
VLHKÝ PRŮBĚH POČASÍ: PREEMERGENTNĚ MetazaGUARD 1,2-1,5 l + ClomaGUARD 0,15–0,2 l – kompletní herbicidní řešení pro PRE aplikaci do tří dnů po zasetí řepky 250-300 l vody.

SUCHO: PREEMERGENTNĚ ClomaGUARD 0,15–0,2 l ve 300 l vody minimálně
a při vzcházení řepky další aplikací spolu s insekticidem proti dřepčíkům aplikovat MetazaGUARD 1,2 - 1,5 l ve 250-300 l vody - výhoda: načasování aplikace před deštěm nebo těsně po něm s cílem zvýšit účinnost metazachloru.

417 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Technologie podsevů v řepce - technologie podpůrných plodin

Podsevy jsou odpovědí na zavedené limity hnojení, kdy odběr navíc je na úkor půdní zásoby, a tak je symbiotická fixace vzdušného N hlízkovými bakteriemi na kořenech bobovitých druhů rostlin zastoupených ve směsích podsevů do řepky velmi dobrá.
Popis problematiky rozvíjí zejména v západní Evropě. Vedou k tomu omezení použití POR a minerálních hnojiv. V nabídce jsou podsevové směsi KeepSOILOSR.
Naše doporučení Doporučujeme podsevovou směs KeepSOILOSR.

416 7/25/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

vyberte správný hybrid pro setí

ESTELIA - výnosný středně raný hybrid. Je vhodný od kukuřičné až po bramborářskou výrobní oblast, dle oblasti je třeba upravit dobu setí. Vstup do vegetace má střední až rychlý. Velice dobře přezimuje se středně rychlým jarním startem do vegetace. Během vegetace si dokáže velice dobře poradit s přísuškem. Vytváří dlouhý kůlovitý kořen, je schopna přijímat živiny a vláhu z větší hloubky, dobře reaguje na úrodnější a vláhově jistější lokality, kde lépe prodá svůj potenciál. Je středního vzrůstu, začíná větvit v první třetině rostlin. Výborná odolnost k poléhání a chorobám. Dobrá odolnost k pukání šešulí před sklizní.

ADDITION - NOVINKA
Addition je středně raný hybrid, vyššího vzrůstu s velmi vysokým potenciálem výnosu, který prokázal během registrace ve Francii, kdy dosahoval nejvyšších výnosů ve své ranostní třídě a druhého nejvyššího výnosu ze všech nově registrovaných odrůd. Addition má geneticky vyšlechtěnou rezistenci proti viru žloutenky vodnice TuYV, odolnost vůči fomové hnilobě a pukání šešulí. Vytváří vysokou HTS, tudíž je vhodnější tento hybrid umisťovat na lepší pozemky v dané lokalitě. I když se jedná o vzrůstný hybrid, tak disponuje velice dobrou odolností proti poléhání před sklizní.
Předností rychlý vývoj na podzim - odolnost k napadení dřepčíky, rychlý vývoj na jaře, středně rané dorávání, rovnoměrné dozrávání bez nutnosti desikace, nepoukavost šešulí.

OLIMPICO - hybrid
Olimpico je středně pozdní hybrid, který se vyznačuje vysokou olejnatostí a nadprůměrnými výnosy i na horších půdně klimatických stanovištích. Tento hybrid má geneticky podpořenou odolnost k fomové hnilobě geny RLM 1, 9, 7. Rychlý start do podzimní vegetace umožňuje tento hybrid sít i v pozdnějším agrotechnickém termínu. Olimpico dobře koření a je vhodný i do minimalizačních technologií, kde uplatňuje svoji houževnatost a rychlou tvorbu kůlovitého kořene. Olimpico je robustního vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání před sklizní.

SHIELD - hybrid
Středně raný, výnosný hybrid, nižšího až středního vzrůstu. Vynikající plasticita k podmínkám pěstování a na kvalitu půdy. Velmi rychlý start do podzimní vegetace. Vytváří silný kořenový systém, dobře větví od spodních pater, disponuje velkým množství šešulí a vysokou HTS. Určený pro setí v agrotechnickém termínu, ale pro svůj velice rychlý start na podzim snáší i pozdní setí i těsně po agrotechnickém termínu. Velice dobře reaguje na zvýšené agrotechnické vstupy a lepší půdní podmínky. Před sklizní disponuje velmi vysokou odolností k pukání šešulí.

LOKI středně raný hybrid s vysokým potenciálem výnosu, který potvrdil v mnoha odrůdových poloprovozních pokusech od roku 2016 a na provozních plochách. Dobře reaguje na zvýšené agrotechnické vstupy. Loki se vyznačuje středním až vyšším vzrůstem, středně raným kvetením, dobrým větvením a výbornou odolností proti předčasnému pukání šešulí. Vhodná doba výsevu je ve středně raném až mírně pozdním termínu.

MIRANDA je výkonný, středně raný hybrid. Má středně rychlý počáteční růst, jarní regenerace velmi rychlá, proto vyžaduje časné regenerační přihnojení dusíkem a sírou. Vysoký vzrůst s velmi dobrým větvením a založením vysokého množství šešulí na m2. Pro plné využití výkonnostního potenciálu je vhodné tento hybrid umisťovat na kvalitativně lepší pozemky a pěstovat jej intenzivním způsobem s celkovou dávkou N nad 200 kg.

HAMILTON - hybrid RAPOOL, středně raný hybrid s velmi dobrým zdravotním stavem. Středně vysoký s vynikající odolností k poléhání. Velmi rychlý počáteční vývoj je zárukou vytvoření dostatečně silných rostlin do zimy i při pozdějším termínu setí. Vyniká vysokým výnosem v základní i intenzivní technologii, který potvrdil ve zkouškách SEK* SPZO 2016/17 a 2017/18. V Polsku byl nejvýnosnějším hybridem v postregistračních pokusech COBORU v roce 2017 (114 % na kontrolní hybridy).

410 6/17/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

poškození od krup

Řešení poškození porostů řepky od krup sestupně podle nákladovosti:
- vodní sklo AQUAVITRIN K – 2 l/ha cca 900 kč/ha
- dražší lepidlo na bázi pryskyřice Agrovital 0,7l/ha cca 512 kč/ha
- levnější lepidlo + fungicid = PodGUARD 0,5 l/ha + TebuGUARD 0,2l 520 kč/ha (dodržte ochranou lhůtu 56 dnů)
- lepidlo PodGUARD 0,5 l/ha cca 380 kč/ha

404 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ŠEŠULOVÍ ŠKŮDCI A HLÍZENKA

Věnujte pozornost porostům řepky a sledujte výskyt bejlomorky kapustové - využitelný EsfenGUARD 0,2 l/ha, Biscaya, Bariard, Ecail ultra 0,3 l/ha s výrazným vedlejším efektem na larvy blýskáčka na rostlinách. Ošetření kombinujte s ošetřením proti hlízence AzoGUARD 0,7-1l. Kombinujte s 10 kg močoviny ve 250 l vody. Při aplikaci kombinace přípravků neškodných pro včely je nutné splnit ohlašovací povinnost vůči včelařům, neboť se mění klasifikace škodlivosti tankmixu vůči včelám. Pozor na omezení přípravků na bázi thiaclopridu na pozemcích, kde je omezení vůči veřenosti a citlivým osobám - H věty.

396 4/23/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Oznamovací povinnosti vůči chovatelům včel

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

Z novely vyhlášky vyplývají tyto změny:
§ 4 - definice pro ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;
§ 5a - nová pravidla pro aplikaci přípravků nebo směsí po sobě (např. v rámci jednoho dne) při aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely- snížení reziduální zátěže opylovačů - minimální odstup 12 hod;

389 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Během nakvétání je nutné sledovat výskyt blýskáčka řepkového

Početnost blýskáčka lze sledovat v porostu na ranějších květenstvích a zejména na okrajích pozemků. Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení, což platí zejména pro letošní rok. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 5 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,1 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.

388 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

regulace na bujně rostoucích porostech

Na bujně rostoucích porostech, dobře nahnojených a v poslední době se srážkami lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm regulaci triazolovými fungicidy. Podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. K dipozici je TebuGUARD 0,5-0,6l, MetcoGUARD 0,5-0,6l, případně při silném tlaku hlízenky kombinovat s azoxystrobinem 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,7l nebo EFILOR 0,8l, PROPULSE 0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 5 l/ha a případně s insekticidem proti blýskáčkovi.

373 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

regulace porostů ve výšce 20-30 cm

Aplikaci regulátorů růstu na jaře nelze paušalizovat. Zatímco na podzim jsou azoly vždy prospěšné, na jaře je třeba dávkování uzpůsobit síle rostlin a stupni sucha.

372 3/31/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

ošetření proti stonkovým krytonoscům

V nížinách (teplejších regionech) vzhledem k pokračujícímu náletu stonkových krytonosců je nutné ošetřit porosty podruhé ošetřit insekticidem. Ošetření se prování cca 10 dnů po první alikaci (většinou prováděná pyretroidy). Nyní je vhodné použít účinější přípravek s dlouhodobou účinností a je možné použít výhodný balíček:

AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD + 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l, Markate 0,1l) nebo zvolit
PROTEUS 110OD 0,6-0,7 l, NURELLE D 0,6l. Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l, BorphoSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l
• Ve výše položených polohách se dokončují první aplikace kde je vhodné použít pyretroid, ale za slunečného a teplého počasí je obecně jejich účinnost krátkodobá a musíme jí posílit okyselením postřikové jíchy - optimum pH 6-6,5. Delší účinnost vykazuje EsfenGUARD, který se dávkuje na stonkové krytonosce 0,1 l/ha
1 aplikace EsfenGUARD 0,1 l ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l. Na 2. aplikace můžeme použít AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,1 l/ha (Vaztak Active 0,2l, Markate 0,1l)
nebo PROTEUS 110OD 0,5-0,75 l, NURELLE D 0,6l, BISCAYA 240 OD 0,2-0,3l. Ideálně v kombinaci s DAM 390. Při aplikaci ve vodě lze kombinovat s BorSTART 1l nebo OilSTARTNG 5l

368 3/4/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepku je nutné včas přihnojit

Včas proveďte přihnojení řepky ozimé. Ideální vzhledem k dřívejšímu nástupu vegetace je při regeneračním hnojení rozdělit dávku na silné porosty 1A-pozvolněji působící DASA 200-300 kg a následně 1B- LAV 200-300 kg na slabší porosty 1A LAV 200-300 kg a následně 1B DASA 200-300 kg. Vhodné je aplikovat po obnovení růstu kořenové soustavy - bílé kořínky.

364 10/29/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace je po příchodu srážek a oteplení znovu aktuální.

Po srážkách a otepelní kontrolujte růst na jednotlivých částech pozemků a naplánujte regulaci. Cílem je udržet růst řepky pod kontrolou a nedovolit prodlouzeni řapíků.

357 9/20/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Během teplého počasí se masivně rozšířila v nížinách mšice broskvoňová a zápředníček polní.

Stejně jako v roce 2016 se v některých oblastech začíná přemnožovat zápředníček a mšice broskvoňová na řepce. Kolonie mšice se vyskytují na spodní straně listů. Škodlivost je zejména na řídkých, nerovnoměrně vzešlých porostech. Dochází jak k přímému poškození rostlin sáním mšic, tak i k možnosti plošné infekce virózami, a to především virem žluté mozaiky vodnice (TuYV), zejména u porostů, které byly nedostatečně insekticidně ošetřované proti škůdcům. Možnost ošetření díky nové registraci Proteus 110 OD 0,5-0,75l jako ošetření proti zápředníčku polnímu.

356 9/20/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

probíhá nálet dřepčíka olejkového

monitorujte výskyt dřepčíka olejkového v porostech řepky pomocí Morickeho misek s dostatkem vody s větším množstvím saponátu. V případě zjištění výskytu aplikujte pyretroidy.

354 9/1/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výdrol obilnin odstraňte před jeho škodlivostí, tedy ve fázi 2.-3. listu.

Intenzita zaplevelení výdrolem obilní předplodiny je významným způsobem ovlivněna technologií a kvalitou zpracování půdy před založením porostu řepky. Jeho výskyt je lokálně zvýšen v místech polehnutí obilní předplodiny nebo v místech zvýšených ztrát sklízecí mlátičky.

353 8/27/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Průběžně kontrolujte výskyt škůdců ve vzcházejících porostech řepky.

Na vzcházejících porostech řepky škodí celé spektrum škůdců. Sledujte výskyt dřepčíka černého, černonohého a polního, kteří poškozují rostliny při vzcházení - sledování náletu v miskách s dostatečným množstvím saponátu. Dřepčík olejkový - nalétává od konce září a poškozuje listovou plochu úživným žírem a následně klade vajíčka - monitoring výskytu miskami se saponátem, ponechat v porostu i po ošetření z důvodu pokračující migrace. Sledujte výskyt housenek zápředníčků, běláska řepného, běláska zelného a mšice střemchové na spodní straně listů. Během nočních hodin lze pozorovat housenky osenice polní. Sledujte v miskách nálet dospělců 3. generace květilky zelné od poloviny srpna. Monitorujte výskyt dospělců pilatky řepkové i jejích černých housenic na listech. Včasná diagnostika škůdců rozhoduje o účinnosti ošetření.

352 8/27/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST herbicidní ošetření proti dvouděložným plevelům

Při regulaci zaplevelení v porostech ozimé řepky nelze spoléhat v době sucha pouze na PRE ošetření herbicidy a je možné ho postavit nebo kombinovat s POST ošetřením. V suchých podmínkách bylo možné aplikovat v PRE aplikacích přípravky na bázi clomazonu. Pro následné POST ošetření je nutno aplikovat s přihlédnutím k růstové fázi řepky, ve které je vhodné aplikaci provézt a růstové fázi plevelů, ve které jsou ještě na daný herbicid citlivé.

351 8/27/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Technologie podsevů řepky

rozvíjí zejména v západní Evropě. Vedou k tomu omezení použití POR a minerálních hnojiv. Podsevy jsou odpovědí na zavedené limity hnojení, kdy odběr navíc je na úkor půdní zásoby, a tak je symbiotická fixace vzdušného N hlízkovými bakteriemi na kořenech bobovitých druhů rostlin zastoupených ve směsích podsevů do řepky velmi dobrá. V nabídce jsou podsevové směsi KeepSOILOSR.

350 8/3/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepkový MEGAPACK - HODNĚ JISTOTY ZA MÁLO PENĚZ

I tak by se dal shrnout MEGABALÍČEK pro řepku od společnosti SOUFFLET AGRO. A vystihuje přání každého agronoma, který má letos většinou omezené finanční prostředky po letošní ne příliš úspěšné sklizni, a přitom potřebuje založit nové porosty řepky na výborné úrovni. OŠETŘENÍ POROSTŮ řepky herbicidem + graminicidem + regulací + borem za 2040 kč/ha.

341 6/11/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

desikace řepky

Porosty řepky jsou různorodé, na mnoha místech došlo ke zmlazení či zaplevelení a to je nutné řešit desikací. Desikaci však nelze uspěchat, protože ztráty při předčasné aplikaci jsou výrazné (až 10% výnosu) díky nižší HTS a „podtržení“ vegetace části rostlin. Na nevyrovnanosti kvetení nebo nehomogenně dozrávání šešulí se podílí nejen poškození mrazem během zimy či předjaří, průběh počasí na jaře. Homogenita porostů závisí na homogenitě založení porostů, vyrovnanosti dávkování vstupů a volbou odrůd s homogenním kvetením. Nehomogenitu podporujeme nevhodnými kombinacemi tankmixů přípravků (s většími či menšími projevy fytotoxicity), nerovnoměrnou aplikací N hnojiv, morforegulátorů a fungicidů.
Desikace snižuje ztráty výdrolem (10-20%) a ztráty na sklízecí mlátičce, zvyšuje výkon sklízecí mlátičky (až o 30%) a v neposlední řadě není nutné dosoušet sklizenou produkci, kde náklady na sušení a provoz dosoušecí linky jsou nemalé. Po dešťových srážkách desikovaný porost rychleji vysychá, což opět zrychluje sklizeň.

334 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte se na desikace a lepení

Porosty řepek jsou různorodé, tak jak různorodé počasí působilo během celého roku. Každopádně zmlazené porosty budou vyžadovat desikaci. Některé porosty budou jen potřebovat zalepit a nechat dotáhnout přírodním suchem, kterého je v některých oblastech letos dost a dost. PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu. V kombinaci s desikantem zvyšuje jeho účinnost a chrání porost před ztrátami. Lze ho kombinovat s desiakcí na bázi glyfosátu v dávce 0,3-0,5 l PodGUARD + 2-3 l CLINIC (ROUNDUP,......)

284 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podpora výnosového potenciálu = OilSTART NG

Během teplého podzimu většina řepek vytvořila značné množství nadzemní biomasy. Ta podlehla silným mrazům. Živiny, které řepka akumulovala do těchto listů je nutné nahradit. to lze efektivně pomocí hnojiva OilSTART NG

283 3/3/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte letovou aktivitu stonkových krytonosců.

K monitoringu používáme žluté misky, lepové pásy nebo vizuální hodnocení počtu brouků.
Pro použití Mörickeho misky platí několik pravidel:
1. Misky je třeba umístit do porostu řepky včas – již od teplot okolo 6 °C
2. Na porost je nutné položit misky z několika stran
3. Do misky nalít směs vody a smáčedla v dostatečném množství.

Práh škodlivosti u kryt. řepkového je 3–6 brouků na 1 misku za 3 dny nebo 1 brouk na 40 rostlin. Pro zpřesnění termínu ošetření je vhodné sledovat pářící se jedince. Pro ověření zkontrolujte výskyt úživného žíru na listech řepky. Počet zachycených brouků v miskách nelze brát absolutně, protože existuje velká variabilita v „úspěšnosti“ zachycení krytonosců do jednotlivých misek i v rámci jednoho pole.
Nálet brouků a potřeba ošetření se zejména u krytonosce řepkového shoduje s květem „zlatého deště“
V oblastech s převahou krytonosce čtyřzubého (severní a střední Morava) je možné provést ošetření v pozdějším termínu.

282 3/3/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Minerální hnojiva aplikujte včas.

Jednak včas, ale čpavkové formy N pokud možno těsně před příchodem srážek.

275 9/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Listová aplikace boru do řepky

Listová aplikace boru do řepky patří ke standardním agrotechnickým zásahům vzhledem k vysoké náročnosti řepky na tento prvek a nedostatečnému zásobení rostlin z půdy.

274 9/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

ZVLÁDNUTÉ POROSTY ŘEPKY VYŽADUJÍ REGULACI

Kombinace TebuGUARD + BorSTART představuje ověřenou, účinnou a ekonomickou podporu dobrého přezimování řepky. Nabízíme cenově výhodný balíček 10 + 10l.

273 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

POST herbicidní ošetření proti dvouděložným plevelům

Při regulaci zaplevelení v porostech ozimé řepky nelze spoléhat pouze na PRE ošetření herbicidy a je nutné ho kombinovat s vhodným POST ošetřením. Nejlepších výsledků bývá dosahováno u tzv. časných POST aplikací, kdy plevele mají vyvinuty 2 (citlivé plevele maximálně 4) pravé listy.

272 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Nejdůležitejším mikroprvkem pro řepku je Bor. Aplikujte ho již během podzimu.

Většina půd v ČR obsahuje bor na nízké úrovni, a proto je nutné u porostů řepky zajistit jeho příjem pomocí listových hnojiv. K tomu účelu bylo vyvinuto listové hnojivo BorSTART, které řeší deficienci boru a díky cukerné složce dokáže efektivně povzbudit rostlinu. Ošetření můžeme kombinovat s graminicidem GramiGUARD 0,8 l/ha či morforegulátorem TebuGUARD 0,5-1l. Vhodné je provézt i samostatnou aplikaci BorSTART 1 l nebo kombinovat na pozvolně se vyvíjející se porosty BorSTART 1l + OilSTART 3 l + 10 kg močoviny nebo DAM s cílem zrychlení růstu, což platí zejména pro velmi slabé řepky. Vždy platí, že tyto kvalitní hnojiva mají účinnost při dostatečné listové pokryvnosti.

271 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výdrol obilnin je nutno odstranit včas ještě před škodlivostí, tedy ve fázi 2.-3. listu

Intenzita zaplevelení výdrolem obilní předplodiny je významným způsobem ovlivněna technologií a kvalitou zpracování půdy před založením porostu řepky. Jeho výskyt je lokálně zvýšen v místech polehnutí obilní předplodiny nebo v místech zvýšených ztrát sklízecí mlátičky.

270 9/3/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

S příchodem deštivého počasí kontrolujte výskyt plžů na pozemcích!

Deštivé počasí umožní rozvoj plžů. Ohrožené jsou zejména pozdní výsevy nebo řepky ve fázi do BBCH 13. Rozlišujte:
Plzák španělský – viditelný i během dne, do roka má jednu generaci, výskyt zejména na okrajích pozemků = APLIKACE CLARTEX NEO NA SOUVRATÍCH.
Slimáček síťkovaný a polní – drobnější, viditelný na povrchu jen v nočních hodinách, několik generací do roka, vyskytuje se zejména ve vnitřní části polí = APLIKACE CLARTEX NEO PLOŠNĚ.

265 8/26/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Průběžně kontrolujte výskyt škůdců v porostech řepky.

postupně se v porostech vyskytují dřepčík polní, černý a černonohý, kteří poškozují žírem vzcházející rostliny. Nalétá dřepčík olejkový, pilatka, osenice, květilka, zápředníček a mšice.

239 4/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrola výskytu škůdců vyžaduje během nakvétání

věnujte pozornost výskytu škůdců v porostech řepky. Stonkové krytonosce monitorujte v Morickeho miskách, které s růstem porostu posunujte do úrovně okolního porostu. Blýskáčka snadněji sledujte v květenstvích řepky. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely oznamte aplikaci na obecní úřad, který informaci předá nahlášeným včelařům.

233 4/2/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulaci porostů provádějte při výšce porostů 20-30 cm

Při prodlužování porostů řepky nezapomínejte na regulaci triazolovými fungicidy. Podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. K dipozici je TebuGUARD 0,5-1l případně další regulátory CARYX, EFILOR, TILMOR nebo TOPREX. Ošetření kombinujte s OilSTART Fluid 5l/ha.

232 4/2/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Při aplikaci rodenticidů do porostů nezapomínejte na ohlašovací povinnost!

Formulář na ohlášení v příloze.

226 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Porosty jsou přihnojeny LAV a DASA. Nyní kombinujte ošetření proti krytonoscům v DAMu, a tím doplnít

Zbytek plánované dávky dusíku aplikujte nyní v DAM a kombinujte s insekticidy proti škůdcům. POkud je nutný zásah graminicidy nebo Galerou nebo provézt na rychle rostoucích porostech morforegulaci, je nutné aplikovat ve vodě.

225 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Monitorujte nálet krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého do porostů řepky pomocí Morickeho mis

Při monitoringu umisťujte misky zejména na stranu pole, bližšímu k loňskému řepkovišti a kontrolujte každý den. Do misek při slunečném počasí doplňujte vodu s přídavkem smáčedla.

221 10/28/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přihnojení slabších porostů

Věnujte pozornost slabším porostům řepky ozimé. Ty podpoře listovou aplikací OilSTART 3l + 10 kg močoviny. Plošně na všechny porosty na ještě před příchodem zimy lze aplikovat močovinu v dávce 80 - 100 kg/ha. Aplikaci močoviny proveďte nejprve na slabší porosty v plné dávce a postupně pokračujte na silnější porosty.

212 9/13/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na výskyt housenek na spodní straně listů řepky.

Pozor na výskyt housenek   na spodní straně listů řepky. Pozor na kalamitní výskyt některých škůdců, které se v minulosti nevyskytovali. K novým škůdcům řepky patří housenky Zápředníčka polního, housenky běláska řepového a housenky běláska zelného. Dále musíme sledovat dospělce i housenice Pilatky řepkové. V nočních hodinách monitorovat výskyt housenek osenice polní.

211 9/13/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

TebuGUARD - účinná regulace za výbornou cenu

fungicid na bázi tebuconazolu s růstově stimulačním efektem, který zastavuje růst a zvyšuje mrazuvzdornost Má dlouhodobý účinek. Vhodné kombinovat se smáčedlem MultiAD 0,1l/ha nebo s GramiGUARD 0,8 l/ha. Podzimní ošetření proti fómové hnilobě se provádí ve fázi 5. – 9. listu, Vykazuje silný morforegulační efekt, který se využívá ke zpomalení prodlužovacího růstu řepky na podzim, k posílení kořenového krčku a podpoře tvorby postranních pupenů bočních větví, zároveň se zvyšuje odolnost k vyzimování rostlin.
Dávka 5. list = 0,5 l/ha a na každý další list 1 = + 0,1l

206 9/7/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výdrol obilnin je nutno odstranit hned na začátku vegetace ve fázi 2.-3. listu

Výdrol obilnin je nutno odstranit hned na začátku vegetace ve fázi 2.-3. listu Intenzita zaplevelení výdrolem obilní předplodiny je významným způsobem ovlivněna technologií a kvalitou zpracování půdy před založením porostu řepky. Výskyt výdrolu můžeme regulovat vhodným zpracováním půdy. Jeho výskyt je lokálně zvýšen v místešch polehnutí obilniní předplodiny nebo v místech ztrát sklízecí mlátičky.

204 8/16/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Volba herbicidů s PRE použitím

Volba herbicidů s PRE použitím Účinná ochrana proti plevelům rozhoduje o úspěšnosti pěstování řepky.

177 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pokračujte ve sledování náletu krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého.

Pokračujte ve sledování náletu krytonosce řepkového a krytonosce čtyřzubého. Účinná ochrana proti těmto škůdcům při vlhkém jaru podstatně snižuje napadení fómovou hnilobou i dalšími chorobami.

145 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

PodGUARD - nové lepidlo do řepky pro snížení předsklizňových ztrát.

PodGUARD je přípravek určený pro ochranu porostů olejnin a snižující výnosové ztráty způsobené samovolným praskáním šešulí před sklizní a během sklizně. Po aplikaci vytvoří na povrchu rostlin ochranný film, který zamezuje praskání šešulí a snižuje jejich křehkost. Elastický film omezuje pronikání atmosférické a srážkové vlhkosti do šešulí (lusků). Samostatná aplikace přípravku PodGUARD neomezuje dozrávání a umožňuje využít plného výnosového potenciálu. V kombinaci s desikantem zvyšuje jeho účinnost a chrání porost před ztrátami.

144 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po odkvětu věnujte pozornost druhé generaci bejmolorky kapustové

Bejlomorka způsobuje výrazné škody na porostech. V případě výskytu aplikujte insekticid alespoň v okrajové části porostu. Na menších pozemcích aplikujte plošně

130 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete porosty proti hlízence

od začátku do konce kvetení je vhodná doba na aplikaci fungicidů proti hlízence

121 5/12/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Věnujte pozornost náletu šešulovým škůdcům.

Věnujte pozornost náletu šešulovým škůdcům. Pravidelně kontrolujte nálet šešulových škůdců zejména bejlomorku kapustovou a krytonosce šešulového.

111 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt larev dřepčíka olejkového

Sledujte výskyt larev dřepčíka olejkového v řapíkách listů a v růstovém vrcholu. Práh škodlivosti 1 larva/rostlinu. V zahraničí se osvědčily dávky CALYPSO 0,35l/ha, PROTEUS 0,75l/ha, NURELLE D 0,6l/ha ale je nutné dodržovat dávky přípravků registrované v ČR a dle platné etikety!!!!! Konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Kalamitní výskyt na Kolínsku, Čáslavsku a v okolí Mladé Boleslavi. Kdo ošetřoval řepku na podzim proti dřepčíkům kvalitním insektivcidem, neměl by mít problém s výskytem larev dřepčíka olejkového v rostlinách řepky. Situaci způsobila teplá zima 2013/14 v kombinaci se zákazem EU moření neonikotinoidy při zásevu 2014.

110 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace rodenticidů - ohlašovací povinnost

Včas nahlaste aplikaci rodenticidů dle přiloženého dokumentu.

105 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dávky N hnojiv přizpůsobte výnosovému potenciálu porostů

Probíhá přihnojení 1A (vyšší polohy) nebo 1B nížiny. Dávku uzpůsobte výnosovému potenciálu porostu. Používejte DASA, LAV 27% nebo močovinu. Poškozené místa od slimáčků a dřepčíků co nejdříve přesejte obilninou (jarní pšenice, jarní ječmen). Připravte se na monitoring náletu krytonosců.