To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

29.10.-2.11.2020 se z technických důvodů nebude vydávat zboží. Případné objednávky na tyto termíny budou vyřízeny od 3.11.2020.

490 7/24/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Slabé a poškozené porosty od krup

Poškození porostů cukrovky:
- Lze řešit listovým hnojivem OilSTART NG 3-5 l/ha + DAM 5-10 l (nebo Močovina 5-10 kg) + snížená dávka fungicidu

483 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

mšice maková, bor a fungicidní ošetření

Mšice maková, bor, fungicidní ochrana jsou hlavními problémy porostů, které je nutné řešit. Ošetření lze kombinovat. U fungicidů používejte po loňských zkušeností raději plnou dávku. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Mirador 0,8-1l, Amistar Gold 1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l, Topsin M500 0,6-0,7l, YAMATO 1,25-1,5l, a DIFURE PRO 0,6l.

482 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Likvidace plevelných trav

Naplánujte aplikaci proti pýru a dalším travám včetně ovsa hluchého. K dipozici je levný GramiGUARD 2l /ha s účinností na pýr a další vytrvalé i jednoleté trávy včetně rezistentů na fop herbicidy.

481 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

cukrovka za sucha většinou klíčí a vzchází nerovnoměrně. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, desmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

480 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2

cukrovka za sucha většinou klíčí a vzchází nerovnoměrně. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, desmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

479 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1

V době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. V T1 aplikacích není nutné používat smáčedlo. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku Phenmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Jen při výskytu řepky přidáváme do T1 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

467 5/6/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Podpora růstu cukrovky

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu potřeby jednotlivých živin. Vybilancovaná výživa vede k maximalizaci kvantitativních, ale i kvalitativních parametrů. Prvotřídní výživný stav vede ke zdárnému rozvoji celé rostliny, především kořene. Jakmile cukrovka vytvoří dostatečnou listovou plochu je rozumné rostlinám dodat vyvážený koktejl makro a mikroprvků. BorphoSTART 1 l/ha a OilSTART 3-5 l/ha porostu dodá N, P, B, Mg, S a Mo. Přítomnost lignosulfonátů zajistí lepší využitelnost a vstřebávání jednotlivých živin.

440 3/20/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Hnojení cukrovky

Aplikaci statkových hnojiv společně se zapravením provádíme již na podzim. Na jaře před finální přípravou půdy provedeme hnojení minerálními hnojivy. Účelné je pamatovat na vyšší obsah K v aplikovaném NPK hnojivu. FertiSTART 48 NPK (6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S) obsahuje vhodný poměr živin pro optimální růst a vývoj cukrovky. Výživu N realizujeme pomocí FertiTOP 44 NS 20 % N, 24 % S, LAV, nebo MO. FertiTOP 44 NS je hnojivo vhodné pro základní hnojení, popř. k přihnojení během vegetace. Vysoký obsah síry napomáhá efektivněji využívat dusík.

411 6/17/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

poškození porostů od krup

Řešení poškození porostů cukrovky:
- Lze nyní řešit listovým hnojivem OilSTART NG 3-5 l/ha + DAM 5-10 l (nebo Močovina 5-10 kg) + snížená dávka fungicidu

406 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

plevelné trávy

Naplánujte aplikaci proti pýru a dalším travám včetně ovsa hluchého. K dipozici je levný GramiGUARD 2l /ha s účinností na pýr a další vytrvalé i jednoleté trávy včetně rezistentů na fop herbicidy.

405 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

Provádějte T3 aplikace cukrovky, plevele max. ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele včetně řepky kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI + TREND, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami: Phenmedipham na merlíky + olejové smáčedlo, desmedifam na laskavce, etofumesat na svízel a rdesnovité.

391 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2

cukrovka za sucha většinou klíčí a vzchází nerovnoměrně. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, desmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která je pro rok 2019 novinkou a řeší se samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

381 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1 aplikace

V době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. V T1 aplikacích není nutné používat smáčedlo. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku Phenmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Jen při výskytu řepky přidáváme do T1 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která je pro rok 2019 novinkou a řeší se samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

380 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základní hnojení a příprava půdy

Základní přípravu půdy většinou provádíme již na podzim nebo měhem zimy. Před finální přípravou půdy provedeme aplikaci minerálních hnojiv - NPK a LAV. Aplikovaná hnojiva se následně přípravou půdy promísí s půdou a následně provedeme setí. Se setím neotálejte. Kontrolujte rovnoměrnost uložení osiva.

345 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

kontrolujte výskyt chorob a škůdců

Lokálně byl zaznamenán silný výskyt mšice makové. Dále je zaznamenáváno lokalní poškození housenkami osenice a můry gamma. Insekticidní ošetření kombinujte s ošetřením proti Helmintosporiové skvrnitosti kvalitním fungicidem s dobrou účinností vůči padlí, jakožto druhou nejčastější houbovou chorobu.

335 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

mšice maková, bor, fungicidní ochrana

Mšice maková, bor, fungicidní ochrana jsou hlavními problémy porostů, které je nutné řešit. Ošetření lze kombinovat. U fungicidů používejte za sucha sníženou dávku.

324 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

Provádějte T3 aplikace cukrovky, plevele max ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami: Phenmedipham na merlíky, desmedifam na laskavce, etofumesat na svízel.

303 4/30/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2 aplikace

Provádějte T2 aplikace v době vzejití cukrovky, plevele max ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami.

298 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1 aplikace

v době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky.

255 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření porostů proti padlí a cerkosporióře

K načasování aplikace použijte monitoring chorob poradenskou službou. Aplikaci provádějte preventivně při začínajícím výskytu chorob v dané oblasti. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Bumper Super nebo Apel 1l, Mirador 0,8-1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l, Topsin M500 0,6-0,7l, YAMATO 1,25-1,5l, a DIFURE PRO 0,6l a všechny fungicidy lze kombinovat s přípravkem Sunguard, který ochrání porosty proti silnému slunečnímu záření případně s insekticidem v případě výskytu mšic.

227 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přípravu půdy provádějte s důrazem na kvalitu a rovnoměrné zapravení minerálních hnojiv.

Aplikovaná hnojiva NPK a LAV (močovina) zapravte do půdy při finální přípravě půdy před setím. Se setím neotálejte. Kontrolujte rovnoměrnost setí.

201 8/2/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Vhodná listová hnojiva do cukrové řepy s fungicidem.

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu živin především N, K ,P, S a B. Vyrovnaná výživa podporuje rozvoj celé rostliny, především u kořene zvyšuje cukernatost a skladovatelnost bulev. K vhodným listovým hnojivům patří OilSTART Fluid 3-5 l/ha a CereaSTART 3 l/ha.

194 6/20/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinami. Řešením je hnojení na list přípravkem

Příčinou deficitu bóru je často špatná dostupnost rostlinami. Řešením je hnojení na list přípravkem Příjem boru je výrazně ovlivněn vnějšími podmínkami, především vlhkosti. Za sucha se zvyšuje jeho vazba v půdě, takže je značně omezena jeho rozpustnost a přijatelnost rostlinou. Dále je příjem B závislý na pH půdy, lepší přijatelnost je v kyselejším prostředí. Problém může být i na lehkých a písčitých půdách. Přípravek BorSTART je organominerální hnojivo s 9,2 % B (120 g/l) ve formě stabilní koncentrované suspenze se směsí sacharidů. Bor je díky sacharidům rychleji vstřebáván a asimilován v rostlině i za vyššího pH.

178 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrola vzcházejících porostů

Po setí kontrolujte vzcházení řepy, výskyt plžů, vzcházení plevelů a vytváření půdního škraloupu.

155 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

sledujte výskyt mšic

Mšice jsou hlavním škůdcem cukrovky v druhé polovině vegetace s při teplém a suchém průběhu počasí se rychle množí a dosahují vysoké škodlivosti. Práh škodlivosti 5% napadených rostlin. Vzhledem k teplému průběhu počasí lze doporučit jen spolehlivé přípravky Nurelle D 0,6l.

154 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete porosty proti cerkosporióze a padlí

K načasování aplikace použijte monitoring chorob poradenskou službou. Aplikaci provádějte preventivně při začínajícím výskytu chorob v dané oblasti. Použitelný je zejména Amistar TOP 0,75l v kombinaci se Sunguard 0,75l. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Bumper Super nebo Apel 1l, Mirador 0,8-1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l a všechny fungicidy lze kombinovat s přípravkem Sunguard, který ochrání porosty proti silnému slunečnímu záření.

146 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Čas na listovou výživu

Při zapojování porostů je vhodné aplikovat listová hnojiva spolu s ochranou proti mšicím. Z výsledků pokusů nejlépe cukrovka reaguje na listové hnojivo OilSTART v dávce 3-5 l/ha

133 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Opravné zásahy proti plevelům

Včas reagujte na výskyt pcháře, přerůstajících rdesen, merlíků a dalších plevelů aplikací vhodných herbicidů.

132 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt plžů

včas reagujte plošnou aplikací CLARTEX NEO 5 kg/ha

131 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ochranu provádějte přesně a v daných termínech

Důležitá je správná skladba herbicidů, včasný zásah na plevele v nižších růstových fázích a aplikace za vhodných podmínek.

23 5/2/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606 072 338

cukrovka- listová výživa

cukrovka- listová výživa Časně seté porosty řepy cukrové jsou již herbicidně ošetřeny a v regionech s alespoň průmětným srážkovým úhrnem začíná dynamický růst listové plochy. V regionech s výrazným přísuškem porosty strádají a kořenový aparát není schopen osvojit živiny z půdního profilu. V obou případech je dobrým řešením aplikace listového hnojiva nebo jejich kombinace.