To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

483 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

mšice maková, bor a fungicidní ošetření

Mšice maková, bor, fungicidní ochrana jsou hlavními problémy porostů, které je nutné řešit. Ošetření lze kombinovat. U fungicidů používejte po loňských zkušeností raději plnou dávku. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Mirador 0,8-1l, Amistar Gold 1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l, Topsin M500 0,6-0,7l, YAMATO 1,25-1,5l, a DIFURE PRO 0,6l.

482 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Likvidace plevelných trav

Naplánujte aplikaci proti pýru a dalším travám včetně ovsa hluchého. K dipozici je levný GramiGUARD 2l /ha s účinností na pýr a další vytrvalé i jednoleté trávy včetně rezistentů na fop herbicidy.

481 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

cukrovka za sucha většinou klíčí a vzchází nerovnoměrně. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, desmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

480 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2

cukrovka za sucha většinou klíčí a vzchází nerovnoměrně. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, desmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

479 7/14/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1

V době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. V T1 aplikacích není nutné používat smáčedlo. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku Phenmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Jen při výskytu řepky přidáváme do T1 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která se řeší samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

446 3/30/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Vyberte strategii ochrany cukrovky proti zaplevelení.

Předzásobte se herbicidy pro 1.-3. aplikace + Safari + Lontrell u klasických odrůd.
Včas objednejte CONVISO ONE u conviso odrůd (jen pro odrůdy conviso).
Spolehlivý graminicid je GramiGUARD proti jednoletým 0,8 nebo pýru 2 l.
Proti padlí - osvědčené Tango SUPER 1l
proti skvrničnatce přípravky na bázi azoxystrobinu 0,6 + Topsin 0,5l nebo triazolový fungicid.

424 8/21/2019 Author: Musil , Phone: 702239364

Cukrovka - stav porostu

Cukrovka - stav porostu Průměrná hmotnost bulvy 787 g

411 6/17/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

poškození porostů od krup

Řešení poškození porostů cukrovky:
- Lze nyní řešit listovým hnojivem OilSTART NG 3-5 l/ha + DAM 5-10 l (nebo Močovina 5-10 kg) + snížená dávka fungicidu

406 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

plevelné trávy

Naplánujte aplikaci proti pýru a dalším travám včetně ovsa hluchého. K dipozici je levný GramiGUARD 2l /ha s účinností na pýr a další vytrvalé i jednoleté trávy včetně rezistentů na fop herbicidy.

405 5/10/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

Provádějte T3 aplikace cukrovky, plevele max. ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele včetně řepky kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI + TREND, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami: Phenmedipham na merlíky + olejové smáčedlo, desmedifam na laskavce, etofumesat na svízel a rdesnovité.

391 4/11/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2

cukrovka za sucha většinou klíčí a vzchází nerovnoměrně. Cca 10 dnů po T1 aplikujeme T2 na začátku objevení další vlny plevelů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. Při výskytu merlíků můžete použít smáčedlo v redukované dávce na posílení účinnosti. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku phenmedipham, desmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Při výskytu řepky a rdesen přidáváme do T2 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která je pro rok 2019 novinkou a řeší se samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

381 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1 aplikace

V době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky herbicidů. V T1 aplikacích není nutné používat smáčedlo. Důraz je nutno klást na dostatečnou dávku Phenmedipham, ethofumesatu a metamitronu. Jen při výskytu řepky přidáváme do T1 Safari, jinak není nutné a šetříme ho na pozdější regulaci rdesen. Pokud není osivo insekticidně mořeno, je nutné použít insekticid proti maločlenci a dalším škůdcům.
Samonstatně proti plevelům řešíme cukrovky CONVISO SMART technologie, která je pro rok 2019 novinkou a řeší se samostatným ošetřením herbicidem CONVISO ONE, který není kompatibilní s klasickými odrůdami cukrové řepy a jeho aplikace je v pozdější fázi na již vzešlé plevele o velikosti 2 pravých listů.

380 4/1/2019 Author: silha , Phone: 724 336 184

Základní hnojení a příprava půdy

Základní přípravu půdy většinou provádíme již na podzim nebo měhem zimy. Před finální přípravou půdy provedeme aplikaci minerálních hnojiv - NPK a LAV. Aplikovaná hnojiva se následně přípravou půdy promísí s půdou a následně provedeme setí. Se setím neotálejte. Kontrolujte rovnoměrnost uložení osiva.

345 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

kontrolujte výskyt chorob a škůdců

Lokálně byl zaznamenán silný výskyt mšice makové. Dále je zaznamenáváno lokalní poškození housenkami osenice a můry gamma. Insekticidní ošetření kombinujte s ošetřením proti Helmintosporiové skvrnitosti kvalitním fungicidem s dobrou účinností vůči padlí, jakožto druhou nejčastější houbovou chorobu.

335 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

mšice maková, bor, fungicidní ochrana

Mšice maková, bor, fungicidní ochrana jsou hlavními problémy porostů, které je nutné řešit. Ošetření lze kombinovat. U fungicidů používejte za sucha sníženou dávku.

324 5/24/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T3

Provádějte T3 aplikace cukrovky, plevele max ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami: Phenmedipham na merlíky, desmedifam na laskavce, etofumesat na svízel.

303 4/30/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T2 aplikace

Provádějte T2 aplikace v době vzejití cukrovky, plevele max ve velikosti děložních listů. Na přerostlé plevele kobinujte s kontatkními herbicidy - SAFARI, posilujte účinnost na klíčové plevele solo účinnými látkami.

298 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

T1 aplikace

v době vzcházení cukrovky aplikujte T1 aplikaci herbicidů. Používejte šetrnější redukované dávky.

255 7/24/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření porostů proti padlí a cerkosporióře

K načasování aplikace použijte monitoring chorob poradenskou službou. Aplikaci provádějte preventivně při začínajícím výskytu chorob v dané oblasti. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Bumper Super nebo Apel 1l, Mirador 0,8-1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l, Topsin M500 0,6-0,7l, YAMATO 1,25-1,5l, a DIFURE PRO 0,6l a všechny fungicidy lze kombinovat s přípravkem Sunguard, který ochrání porosty proti silnému slunečnímu záření případně s insekticidem v případě výskytu mšic.

227 3/28/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přípravu půdy provádějte s důrazem na kvalitu a rovnoměrné zapravení minerálních hnojiv.

Aplikovaná hnojiva NPK a LAV (močovina) zapravte do půdy při finální přípravě půdy před setím. Se setím neotálejte. Kontrolujte rovnoměrnost setí.

193 6/19/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Snižte stres rostliny a poškození listové plochy.

Přípravkem SunGUARD účinkuje na bázi mastných alkoholů spolu Mg chrání rostlinu před UV zářením a poškození listové plochy vyvolanou silnou sluneční radiací, vysokými teplotami nebo chladem. Při aplikaci na list vytvoří průhlednou tenkou vrstvu, která odráží nadbytečné světelné paprsky způsobující přílišné zahřívání tkání rostlin a tím sníží riziko poškození listů, zároveň tento film nijak nebrání fotosyntéze je vodě odolný a působí cca 15 dní. Ovlivňuje činnost průduchů a snižuje odpařovaní a transpiraci o 35- 40%.

185 4/18/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Zúrodňující hnojivo na bázi bakterii, nejen pro tradiční a intenzivní hospodaření.

Bakterie rodu Azotobacter po aplikaci přípravku AktivSOILNITRO osidlují kořenový systém rostlin, rychle se množí a aktivně fixují vzdušný dusík, kterým rovnoměrně během celé vegetace zásobují cukrovku a podporují dusíkatou výživu i za podmínek, které jsou limitující pro příjem dusíku z půdy.

183 4/11/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Na výnos a kvalitu cukrové řepy má rovněž vliv dostupnost fosforu.

Pokud chcete podpořit rychlejší vzcházení porostu a vývoj kořenového systému, zajistit silné a vyrovnané porosty použijte FertiBOOST.

178 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrola vzcházejících porostů

Po setí kontrolujte vzcházení řepy, výskyt plžů, vzcházení plevelů a vytváření půdního škraloupu.

155 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

sledujte výskyt mšic

Mšice jsou hlavním škůdcem cukrovky v druhé polovině vegetace s při teplém a suchém průběhu počasí se rychle množí a dosahují vysoké škodlivosti. Práh škodlivosti 5% napadených rostlin. Vzhledem k teplému průběhu počasí lze doporučit jen spolehlivé přípravky Nurelle D 0,6l.

154 7/20/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetřete porosty proti cerkosporióze a padlí

K načasování aplikace použijte monitoring chorob poradenskou službou. Aplikaci provádějte preventivně při začínajícím výskytu chorob v dané oblasti. Použitelný je zejména Amistar TOP 0,75l v kombinaci se Sunguard 0,75l. Dobré účinnosti je dosahováno při aplikaci Tango Super 0,8-1l, Bumper Super nebo Apel 1l, Mirador 0,8-1l, Sfera 535SC 0,3-0,4l a všechny fungicidy lze kombinovat s přípravkem Sunguard, který ochrání porosty proti silnému slunečnímu záření.

146 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Čas na listovou výživu

Při zapojování porostů je vhodné aplikovat listová hnojiva spolu s ochranou proti mšicím. Z výsledků pokusů nejlépe cukrovka reaguje na listové hnojivo OilSTART v dávce 3-5 l/ha

133 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Opravné zásahy proti plevelům

Včas reagujte na výskyt pcháře, přerůstajících rdesen, merlíků a dalších plevelů aplikací vhodných herbicidů.

132 5/17/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt plžů

včas reagujte plošnou aplikací CLARTEX NEO 5 kg/ha

2 3/27/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606 072 338

Řepa cukrová- výběr pozemku- háďátko řepné

Řepa cukrová- výběr pozemku- háďátko řepné Cukrová řepa se změnila z velké plodiny nížinných oblastí ve speciální plodinu, které se věnuje omezený okruh pěstitelů tam, kde zůstaly cukrovary. Pro pěstování řepy je tedy snadnější najít vhodné pozemky. I přes to přetrvává riziko napadení rostlin Háďátkem řepným Heterodera schachtii (Schmidt)