To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

532 4/8/2024 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak na fyziologická poškození pšenice ozimé

Pšenice částečně infikované virozami nebo poroty pozdě seté s pozvolným vývojem s horším výživným stavem i kondicí se dají probudit kombinací: CereaSTART 2-3 l + 8-10 kg močoviny + 1-2 kg hořká sůl + 0,75-1l CCC do 200 l vody. Porost obdrží plnohodnotný koktejl živin N, P, K, S, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.
Další možná kombinace je StimTOP 2 l + 5-10 kg močoviny + 1-3 kg hořké soli do 200 l vody.

477 4/8/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Naplánujme ošetření klasu

Porosty pšenic od začátku metání až do odkvětu je vhodné ošetřit proti klasovým chorobám. Zejména u nadějných porostů pozdních odrůd a náchylných odrůd. Vhodná aplikace pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci rzí, braničnatek a DTR a pomůže udržet kvalitativní parametry - OH na vysoké úrovni. Aplikujte balíček MetcoGUARD Plus 0,4-0,5l + ProthioGUARD 0,4-0,5l nebo MetcoGUARD 0,6-1l, TebuGUARD 0,6-1l, TebuGUARD PLUS 0,4-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek + EsfenGUARD 0,1l. Posílení účinnosti zvláště v nižších dávkách fungicidu smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

468 4/7/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

fungicidní ošetření praporcového listu + kouhoutek

Průběžně kontrolujeme zdravotní stav porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Výhodné kombinace (balíčky):
AzoGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodné balíčeky). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Atlas S 0,15l, Leander 0,3 l/ha.

Na larvy kohoutka přidejte do tankmixu EsfenGAURD 0,1 l/ha nebo jiný insekticid.

461 4/5/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt kohoutka a mšic

Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Źír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám.

460 3/22/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti braničnatkám a padlí

V hustějších porostech pšenice nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů (poškozených mrazy) a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabší odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.
Příklad ošetření AzoGUARD 0,5l + ProthioGUARD 0,5l + (Talius 0,15, Atlas S 0,15l) + MultiAD 0,1l

459 4/5/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti jednoděložným plevelům

Proti jednoděložným plevelům zasahujeme buď v průběhu podzimu = zejména chundelce metlici, lipnici, mrvce, sveřepy FlufediGUARD 0,3-0,6l nebo v průběhu předjaří či časného jara = psárka, chundelka, sveřepy, pýr, oves hluchý.
Pro jarní období jsou k dispozici kombinované přípravky včetně aplikace do PHO II.st.: Attribut SG70 60 g + Sekator OD 0,15l, Avoxa 1,4l, Huricane 200 g ( + Corello 125 g), Husar STAR 150 g, Orcane 50g (+ Corello 100g). V oblasech bez omezení PHO II. st lze aplikovat i Husar Active 1l. Tyto herbicidy většinou účinkují i na sveřepy nebo pýr.
Velmi využívaný na psárku, chundelku a oves hluchý je AXIAL PLUS v dávkcáh 0,7l - 0,9l/ha, který je mombinovatelný i s herbicidem TribenGUARD 16-20 g.

434 3/19/2024 Author: silha , Phone: 724 336 184

Jarní ošetření proti plevelům

Plevele omezují výnosový potenciál a komplikují sklizeň, zvyšují sklizňovou vlhkost a komplikují posklizňovou úpravu pšenice.

432 8/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření pšenice na podzim

Zaplevelení je nutné řešit zejména u časně setých porostů a u porostů, kde zároveň chceme řešit výskyt přenašečů viróz.
využijte výhodný balíček FlufediGUARD 0,3-0,6 l/ha nebo DifluGUARD 0,2-0,24kg + FlufeGUARD 0,25- 0,3l v kombinaci s EsfenGUARD 0,1l proti přenašečům voroz.

428 7/24/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

použití mořidla SYSTIVA

Systiva je absorbována a distribuována po celé rostlině - od kořenů až po přirůstající listy a zajišťuje dlouhodobou ochranu proti houbovým chorobám, trvající několik měsíců.
- zcela nahrazuje jedno ošetření fungicidem na list,
- bez aplikačních omezení,
- podporuje rozvoj kořenového systému,
- poskytuje dlouhodobou ochranu proti listovým chorobám od počátku vegetace,
- zvyšuje zimovzdornost,
- šetří čas a zjednodušuje pěstování - riziko nesjízdnosti pozemků vlivem vysoké vlhkosti půdy, silného větru, vlhkého porostu.

427 9/21/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Výběr odrůd pšenice ozimé

KWS Eternity (E) – ozimá polopozdní odrůda s vynikající kvalitou a nadprůměrnou mrazuvzdorností.
Fenomen (A) – osinatá pšenice nejen na pozemky ohrožené černou zvěří. Výborně odolává dlouhodobému přísušku zejména na konci vegetace.
Fakir (A) – praxí prověřená velmi plastická odrůda s výbornými výsledky v SDO vhodná do všech oblastí pěstování. Je vhodná pro setí v optimálním termínu, ale i pro pozdní setí. Snáší i obilní předplodinu.
KWS Elementary (A) – kvalitní odrůda s výbornými výsledky v SDO. Lze zaset i po obilní předplodině. Výborná prace s N - top efektivní odrůda.
KWS Dobnovan (B) – jedna z nejvýnosnějších pšenic registrovaná v B kategorii s výbornými výsledky v SDO. S výkupními parametry A.
KWS Silverstone (C) – Nízká čistě krmná odrůda s velmi produktivním klasem.
KWS Keitum (C) – Vysoce výnosná čistě krmná odrůda s velmi produktivním klasem.

426 9/21/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

základní hnojení pšenice ozimé na podzim

Po kontrole výsledků AZP naplánujte základní hnojení ve formě N, P, K a S hnojiv. FertiSTART 42 NPK 6 % N, 24 % P2O5, 12 % K2O, 5 % S, 2 % Ca, 0,05 % Zn NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu je ideální volbou pro základní hnojení obilnin. Síra zlepšuje kvalitativní parametry a napomáhá efektivněji využívat N. Zn stimuluje rozvoj kořenového systému. Ca udržuje ideální pH pro růst a čerpání živin.
FertiSTART 48 NPK 6 % N, 12 % P2O5, 24 % K2O, 6 % S
NPKS hnojivo se zvýšeným obsahem K vhodné i pro základní hnojení obilnin, kde je deficitním prvkem draslík. K je přijímán v průběhu celé vegetace. S pozitivně ovlivňuje výnos a kvalitu.
FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % S, 0,05 % B, 0,01 % Zn NPS hnojivo pro předseťovou aplikaci na půdy bez deficitu K. Fosfor podporuje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a energetický metabolismus. Výrazný synergický efekt živin.
Pokud máte aplikační techniku na mikrogranulované hnojivo na secím stroji, využijte nabídku hnojiva FertiBOOST (12 % N, 43 % P2O5, 2 % MgO, 11 % SO3, 0,7 % Zn) přímo do osivového lůžka nebo do jeho těsného sousedství v dávce 15 - 20 kg/ha přímo při setí.

409 6/6/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

klasové ošetření porostů pšenic

Porosty pšenic od začátku metání až do odkvětu je vhodné ošetřit proti klasovým chorobám. Zejména u nadějných porostů pozdních odrůd a náchylných odrůd. Vhodná aplikace pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci rzí, braničnatek a DTR a pomůže udržet kvalitativní parametry - OH na vysoké úrovni. Aplikujte ProthioGUARD 0,4-0,5 + MetcoGUARD 0,4-0,5l nebo TebuGUARD 0,4-0,5l,
nebo jen TebuGUARD PLUS 0,3-0,6 l. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu zbytkku kohoutka, mšic a třásněnek EsfenGUARD 0,1l. Posílení účinnosti zvláště v nižších dávkách fungicidu smáčedlem MultiAD 0,1l/ha.

403 5/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt a početnost larev kohoutka

Nyní začíná v teplejších oblastech líhnutí larev kohoutka. Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Žír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám. Dále jsou k dispozici Markate 0,1l , RAPID, NEXIDE 0,08l, DECIS MEGA 0,1-0,15 l/ha a další.

402 5/10/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Po kontrole porostů naplánujte fungicidní ochranu porostů

Je čas na kontrolu zdravotního stavu porostů pšenice, zejména padlí, napadení báze stébla, napadení braničnatkami na spodních listech.
1. Pro odrůdy náchylné na padlí nebo s napadením na spodním listovém patru či stéble je nutné zvolit
kombinaci:
AzoGUARD 0,5 l + ProthioGUARD 0,5 l (nebo MetcoGUARD 0,5l nebo TebuGUARD Plus 0,3l) + MultiAD 0,1 l/ha (výhodný balíček). Poměry mezi strobilurinovou a triazolovou složkou ke konkrétní odrůdě konzultujte s poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Na padlí je nutný přídavek: Tern 0,3l, Talius 0,1l, Atlas S 0,1 l

397 4/27/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

S příchodem teplého a deštivého počasí se budou více projevovat napadení braničnatkami, rzemi a padl

Pravidelnou kontrolu porostů zaměřte na výskyt braničnatek, DTR, rzí a padlí. Průběžně rovněž kontrolujte zdravotní stav pat stébel. Dokončete produkční hnojení pšenice.
Výhodný balíček AzoGUARD 0,5l + ProthioGUARD 0,5l

394 4/14/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Pozor na výskyt padlí v porostech

Pozor na výskyt padlí v porostech V porostech pšenice i dříve nadějných a hustých nyní dochází k masivnímu žloutnutí spodních listů a redukci donoží. Příčiny:
Vlivem sucha a omezených možnostech příjmu živin z půdy rostliny jsou nuceny reutilizovat živiny ze starších listů. Ty jsou následně napadeny padlím. Většinou se nestačí padlí na listech plně projevit v podobě typických kupek mycelia na listech a listy a slabčí odnože rychle žloutnou a odumírají.
Výběr přípravku uzpůsobte i potenciálu dalších chorob - braničnatky, rzi, paty stébel a pěstověné odrůdě. V případě nejistoty kontaktujte poradenskou službu SOUFFLET AGRO.

390 4/11/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

řeště výskyt jednoděložných plevelů

I když je výskyt jednoděložných plevelů na pozemku většinou jen lokální, je nutné ho řešit
Sveřepy + chundelka :
ATTRIBUT SG70 60g + MERO 1l ( +TribenGUARD 16g, Sekator OD 0,12l pro posílení dvouděložných plevelů)
Chundelka:
HUSAR 150-200 g + MERO 1l (+ na rozrazily zejména kvetoucí AURORA 20g) zejména do PHO
HUSAR ACTIVE 1l
HURICANE 200 g, ORCANE 50 g (+ CORELLO)
AXIAL Plus 0,8-1l
INCELO
AVOXA 1,2-1,35l

376 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ochrana na jaře

Regulace plevelů je základním opatřením, které je nutné zvládnout. Volbu přípravku, dávku a přídavek smáčedla volíme podle plevelných druhů a jejich velikosti, tedy jestli jede o kriticky zaplevelený porost, standartní komplexní ošetření nebo jako zásah proti části plevelného spektra po předchozí podzimní aplikaci.

375 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si produkční dávku N

Provádíme ve fázi 30 - 31 BBCH, tedy na počátku prodlužovacího růstu pšenice. K aplikaci používáme hnojiva FERTITOP 44, LAV, LAD, DASA nebo DAM v množství 40–70 kg N/ha.

374 4/1/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Připravte si jarní regenerační přihnojení

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, MO, DASA v množství 40–80 kg N/ha. Produkční dávku 40–70 kg a kvalitativní dávku 30–50 kg N/ha provádíme LAV, MO nebo DAM 390. U vysoce výnosných odrůd s potravinářským využitím ETERNITY (E), CUBUS (A), FAKIR (A), FENOMEN (Aosin), PROTEUS (A) a KWS Elementary (A), dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (FERTITOP 44, DASA). Pro vysoce výkonné odrůdy krmné jako je KWS Keitum a KWS Silverstone to ovšem platí také z důvodu vysokého výnosového potenciálu.

363 9/29/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace zaplevelení

nejvyšší čas objednat herbicid do pšenice a ječmene. Po příchodu srážek je ideální čas na použití CPOST a POST ošetření. V případě nutnosti kombinujte s ošetřením proti přenašečům viróz a s aplikací listového hnojiva s mikroprvky - OligoSTART 0,5-1l pro podporu zdárného založení výnosotvorných prvků. Využijte zvýhodněnou cenu u herbicidního balíčku FlufediGUARD v dávkování 0,4-0,6 l/ha

362 9/22/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

Riziko přenosu viróz

Suché a teplé počasí podporuje šíření kříska polního a rozvoj okřídlených samiček mšic v porostu obilnin. Pozornost je třeba zaměřit na vzcházející porosty ozimých plodin. V podzimním období je registrována řada přípravků ze skupiny pyretroidů např EsfenGUARD 0,1l v kombinaci ze smáčedlem MultiAD 0,1 l/ha zlepšíme přilnavost a posílíme efekt účinné látky. Kombinovatelnost s herbicidy konzultujte s technicko-poradensou službou Soufflet agro

355 7/3/2023 Author: silha , Phone: 724 336 184

GURMÁNSKÉ MENU OD SOUFFLET AGRO

Ukončete výběr vhodné odrůdy, co nejrychleji objednejte, čas setí se blíží.
E-A kvalita: KWS ETERNITY, FAKIR, ELEMENTARY, FENOMEN
A-B kvalita: KWS DONOVAN, KWS SILVERSTONE
C kvalita: KWS SILVERSTONE, KWS KEITUM

343 6/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

konec vegetace

Sledujte výskyt savých škůdců - mšic, třásněnek, plodomorek, ..... Při nutnosti ošetření zkontrolujte i ochrannou lhůtu přípravku, neboť sklizeň se kvapem blíží. U pšenice DURUM pro posílení odolnosti proti poklesu kvalitativních parametrů po deštích se aplikují lepidla, které se použvají pro předsklizňovou aplikaci do řepky. Používejte horní hranici dávkování při 150 l vody.

332 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kvalitativní hnojení za sucha? Toď otázka.

Kvalitní pšenice určitě na trhu chybět bude. POkud je nutné u porostů vyřešit nyní kvalitativní hnojení, nemá cenu aplikovat pevná hnojiva, ale je nutné se soustředit na hnojení přez list. K tomu je určeno hnojivo NitroTOP-NG. Jedná se o hnojivo obsahující dusík ve velmi přijatalné formě s téměř okamžitou působností bez rizika popálení. Aplikace samostatně 10-20 l NitroTOP nebo kombinace se SUNGUARD 0,75 l/ha.

331 6/5/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Klasové ošetření

Teplé počasí zrychlilo vývoj porostů pšenice. Nyní je nutné zajisti ochranu klasů u porostů, které jsou na vyšší hustotě. Některé odrůdy si to zasolouží díky vyšší produktivitě klasu FENOMEN, KWS SANTIAGO, TOBAK, ...... Včasná aplikace do klasu pomůže udržet zdravotní stav zbytkové listové plochy proti Infekci braničnatek, DTR a rzem a pomůže udržet OH a Nlátky na vysoké úrovni. Fungicidní ošetření kombinujte s pyretroidy pro kontrolu výskytu mšic a třásněnek v klasu. Kombinujte s ošetřením redukující účinky silného slunečního záření SunGUARD 0,75 l/ha.

310 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt vajíček a larev kohoutků.

Pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček a larev na stéblo. Ideální ošetření je levným pyretroidem - EefenGUARD 0,1 l/ha na počátku líhnutí larev (ideálně 1/3 vajíček vylíhlých). Źír larev se projevuje úzkými podélnými požerky, protilehlá pokožka zůstává neporušená. Při teplém a suchém počasí škodlivost kohoutků narůstá. Při rozvleklém kladení nejsou vyjímkou i opakované aplikace pyretroidu proti larvám.

305 4/30/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Na listové choroby vyzrajte AzoGUARD + EpoGUARD

V letošním roce vyzrajte na choroby výhodným balíčkem AzoGUARD 0,5l + EpoGUARD 0,5 l + MultiAD 0,1 l/ha. Výhodná cena v kombinaci s čirokou účinností.

297 4/23/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt chorob - padlí, braničnatky, choroby pat stébel

U citlivých odrůd se padlí rozvíjí už i na nově přirůstajících listech, stejně jako braničnatka, které brzdí růst a regeneraci porostů, je důležité je včas zastavit (vzhledem k množství listové plochy stačí redukované dávky fungicidů). Na plochách s obilnou předplodinou je důležité zaměřit se na choroby pat stébel (prochloraz- ProchloGUARD 0,75-1l, cyprodinil, thiophanate - methyl - v plných dávkách). Lokálně se vyskytuje i rez plevová. U slabě odnožených porostů a v suchu kombinujte s listovou výživou: ZinSTAR 1l, NitroTOP 5-10l , močovina 5 kg pro podporu nadzemní hmoty a podporu účinnosti aplikovaných fungicidů a odolnost ke stresu.

288 3/25/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

jarní přihnojení porostů

Jarní regenerační dávku dusíku provádíme hnojivy LAV, LAD, MO, DASA nebo SULFAMMO v množství 40–80 kg N/ha. Produkční dávku 40–70 kg a kvalitativní dávku 30–50 kg N/ha provádíme LAV, MO nebo DAM 390. U vysoce výnosných odrůd s potravinářským využitím
(CUBUS (A), FAKIR (A), FENOMEN (Aosin), PROTEUS (A), SPONTAN (A), FUTURUM (A/B) a případně i KWS OZON) dbejte na dostatečné hnojení sírou – část v základním hnojení a část v regenerační dávce (SULFAMMO, DASA). Potravinářské odrůdy velmi dobře reagují
na aplikaci NitroTOPNG 10–20 l spolu s fungicidním ošetřením ve fázi BBCH 39–51.

262 7/30/2017 Author: Štípek , Phone:

kvalitní odrůda = základ úspěchu

Ze základem úspěchu pěstování je volba vhodného hybridu, vhodná příprava půdy a včasné setí, dobré odplevelení včetně výdrolu.

Loki je středně raný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, v odrůdových pokusech ČZU 2016 se umístil mezi TOP 10 odrůdami. Loki se
vyznačuje středním až vyšším vzrůstem, středně raným kvetením, dobrým větvením a výbornou odolností proti předčasnému praskání šešulí. Vhodná doba výsevu je ve středně raném až mírně pozdním termínu.

REGIS je vysoce výnosný středně raný hybrid, vhodný do všech oblastí pěstování. Výrazná plasticita, mrazuvzdornost a odolnost k extrémním podmínkám. Díky silným kořenům velmi dobře snáší minimalizač-
ní technologie. Rostliny středně vysoké, výborná větvící schopnost od spodních pater. Určený pro setí v agrotechnickém termínu, vzhledem k rychlému růstu
na podzim a výrazné plasticitě snáší i pozdní setí. Vysoký výnos poskytuje i při nižší intenzitě, velmi dobře reaguje na vyšší úroveň vstupů.

MIRANDA je nový vysoce výkonný, středně raný hybrid.
Přednosti
• plastický vhodný do všech podmínek pěstování,
• je vhodný i pro minimalizační technologie
• středně rychlý podzimní vývoj (snáší pozdní výsev)
• výborná mrazuvzdornost prověřena zimou 2016/2017

252 5/17/2017 Author: Štípek , Phone:

Zanedlouho se bude rozhodovat o kvalitě zrna

Jak napovídá název, brzy nastane období, kdy porosty pšenice začnou přicházet do fáze, nejvhodnější pro kvalitativní hnojení dusíkem. Velmi jistou a z hlediska minimalizace rizik z popálení praporcového listu je aplikace kapalného hnojiva NitroTOP v dávce 10-20 l/ha. Hnojivo obsahu jak močovinovou tak močovinoformaldehydovou formu N s nízkým obsahem biuretu, který způsobuje popálení rostlin. Lze kombinovat s protistresovým přípravkem SunGUARD (0,75 l/ha) v případě obav ze sucha a horka a také s běžnými fungicidy.

244 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Časně seté porosty po obilní předplodině je nutné ošetřit proti chorobám pat stébel

Současné chladné a vlhké počasí vyhovuje šíření chorob pat stébel. Ošetření po obilních předplodinách je nutné.

230 3/28/2017 Author: Štípek , Phone:

Podpora porostů pšenice brzy na jaře

Vzhledem k častému výskytu jarních přísušků je třeba dbát o vyrovnaný výživný stav porostů již od samého počátku vegetace. Pro podporu zejména později založených porostů je zde osvědčená kombinace listového hnojiva CereaSTART v dávce 3 l/ha s koktejlem hlavních živin P, K, Mg společně s CCC a močovinou popř. DAMem v koncentaci cca 10% roztoku.

229 3/28/2017 Author: Štípek , Phone:

Ovlivnění hustoty porostu pozdě setých porostů ozimých pšenic

V loňském roce bylo mnoho porostů ozimé pšenice založeno na konci agrotechnické lhůty nebo až po ní. Tyto porosty mají vývojový deficit, protože nestačily vytvořit odnože již na podzim. U porostů se 3-4 listy je ten nejvyšší čas aplikovat chlormequat na podporu tvorby odnoží (Cycocel, Celstar, Retacel, Stabilan) nejlépe v kombinaci s hnojivem DAM. O dávce CCC rozhoduje i odrůda a její odnožovací schopnost.

209 9/9/2016 Author: Štípek , Phone:

Úspěch v pěstování pšenice začíná už teď - u odrůdy

Základem úspěchu v pěstování pšenice je "dobře si vybrat". V nabídce odrůd od Soufflet Agro jsou jak výnosoví rekordmani v kategorii krmných či chlebových pšenic: KWS Santiago, KWS Ozon a novinka Johnny. Pěstitele potravinářské pšenice bezpochyby uspokojí "Otec a syn" odrůdy Cubus a jeho potomek Fakir s velmi stabilní kvalitou A. Záda jim kryje ještě osvědčený Sailor jako vynikající volba po pozdě sklizených předplodinách, zejména kukuřici.

191 6/18/2016 Author: Hrnčířová , Phone: +420702188268

Hospodářsky významnější poškození mohou také působit škůdci.

Hospodářsky významnější poškození mohou také působit škůdci. Z hmyzích škůdců se v obilninách objevují všechna vývojová stádia kohoutků, zejména kolonie mšic a kyjatek, největší hospodářský význam má kyjatka osenní, která z 90% saje přímo na klasech, vylučují medovice usnadňuje infekci některým patogenům, jako je Fusarium spp. nebo černě. Mezi další klasové škůdci, které je třeba pohlídat patří plodomorka pšeničná a třásněnky, ani jejich poškození nejsou zcela zanedbatelná. Právě teplé počasí může podpořit vývoj bejlomorky sedlové, která vytváří hálkovité útvary na stoncích. Larvy sající ve skupinách nad jednotlivými kolénky stébel snižují schopnost vymetání stébel a omezují tvorbu zrn.

159 8/10/2015 Author: Štípek , Phone:

Odrůdy pšenice ozimé KWS OZON, KWS SANTIAGO a FAKIR excelovaly letos ve Všestarech

Pokud stále ještě vybíráte správnou odrůdu pšenice ozimé pro podzimní zásev, častým vodítkem bývají výsledky poloprovozních pokusů. Ten ze Všestar u Hradce Králové potvrdil vysokou výnosovou úroveň nejen obou krmných odrůd KWS Ozon (107,1 % na průměr pokusu) a KWS Santiago (106,2 %), ale také specialisty do přísuškových ročníků či lokalit, odrůdy Fakir (103,7 %) s potravinářskou kvalitou E/A. .........a máte vybráno!

117 4/17/2015 Author: Štípek , Phone:

Celá řada včas založených porostů ozimých pšenic vykazuje poměrně značnou hustotu klasů, při velmi dobře vyvinuté nadzemní hmotě. Velikost kořenového systému je často velmi podprůměrná, což může mít v souvislosti s přísuškem fatální vliv na budoucí výnos. Napravit to lze aplikací huminových látek v kombinaci s roztokem močoviny na list.

109 3/18/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Hubení hrabošů

Včas nahlaste aplikaci rodenticidů dle přiloženého dokumentu.

108 3/2/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Přihnojení N hnojivy provádějte dle výnosového potenciálu porostu a odrůdy

Přihnojení provádějte LAV, LAD či DASA co nejdříve, jakmile to dovolí stav pozemku. V přísudkových oblastech používejte vyšší dávky regeneračního přihnojení. Ve srážkově jistější oblasti a na promyvných půdách dávky dělte. Proveďte monitoring výskytu sveřepů zvláště na souvratích - aplikace ATTRIBUT SG70, CORELLO, ... proti sveřepům se blíží.

100 10/23/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Přesívková pšenice KWS CHAMSIN

Pro setí po 25.10. je řešením využit přesívky – jarní pšenice, které mají toleranci k chladu, vysokou odolnost k vymrznutí a v porovnání s ozimou pšenicí mají malé jarovizační nároky. Generativní vývoj u nich probíhá rychleji než u ozimé pšenice vyseté ve stejnou dobu a jsou tak i odolnější nástupu letních přísušků.

97 10/6/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Pšenice ozimá SAILOR a FAKIR- odrůdy pro pozdní setí

Pšenice ozimá SAILOR a FAKIR- odrůdy pro pozdní setí Při výběru odrůd pro pozdní setí hraje důležitou roli úroveň mrazuvzdornosti a zdravotní stav odrůd (pokud je předplodinou kukuřice) Odrůdový program Selekta nabízí dvě špičkové pšenice SAILOR a FAKIR, které výborně snášení opravdu pozdní termíny setí.

81 8/22/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Nová odrůda pšenice ozimé FAKIR potvrzuje výkonnost v kombinaci s výbornou kvalitou.

Nová odrůda pšenice ozimé FAKIR potvrzuje výkonnost v kombinaci s výbornou kvalitou. Novinky v odrůdách ozimé pšenice poskytují vysoké výnosy. V přiloženém souboru jsou uvedeny výsledky z Polního dne v Litovicích, kde můžete porovnávat výkonnost odrůd v intenzivní agrotechnice.

73 8/15/2014 Author: Šilha Jiří , Phone: 724 336 184

Výsledky odrůdových pokusů potvrzují výkonnost nových odrůd.

Po sklizni vyhodnocujeme výsledky pokusů, které jsou věnovány odrůdám.

70 8/13/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

pšenice ozimá- kvalita a výnos

Soufflet agro ve svém odrůdové programu Selekta testuje a registruje špičkové potravinářské odrůdy pšenice. Pro tento rok jsou nosnými odrůdami Fakir a Sailor.

47 6/2/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Využijte potenciál Váši potravinářské pšenice

Využijte potenciál Váši potravinářské pšenice Dusík hraje bezpochyby nejdůležitější roli ze všech prvků používaných pro výživu rostlin. Je motorem růstu rostliny jako takové, dostatečná zásoba dusíku podporuje fotosyntézu a rostlina přeměňuje více sluneční energie do biomasy a tedy i výnosu.

20 4/22/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Dejte velký pozor na oves hluchý

Dejte velký pozor na oves hluchý V České republice patří oves hluchý mezi velmi nebezpečné a agresivní plevele s vysokou konkurenční schopností. Je intenzivně rozšířen na těžkých půdách, od nížin až do podhůří.

17 4/15/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Nejvyšší čas na produkční hnojení

Nejvyšší čas na produkční hnojení V tomto období se tvoří předpoklady k dobrému vývoji porostu a optimální tvorbě výnosotvorných prvků. Správné přihnojení dusíkem pozitivně ovlivňuje velikost klasu, počty produktivních klasů, klásků čí kvítků.

12 4/8/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ideální čas pro stimulaci porostů pšenic

Ideální čas pro stimulaci porostů pšenic V tomto vegetačním období potřebují rostliny pšenice maximální přísun živin, protože dochází k tvorbě výnosového potenciálu. Proto je velmi důležité stimulovat rostliny k co nejintenzivnějšímu příjmu živin jak z půdy, tak i z povrchu listů.