To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

316 5/12/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte porosty pro použití na zrno

Je nutné ošetřit proti rzem (azol nebo azol + strobilurin), kohoutkům (EsfenGUARD) a případně husté porosty po srážkách dokrátit ethephonem (EtheGUARD)v dávce dle stavu porostu.

249 4/29/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Husté porosty vyžadují morforegulaci

Porosty se budou nyní rychle prodlužovat. Zejména porosty určené na sklizeň na zrno je nutné zkrátit použitím MoGUARD 0,4-0,5 l/ha. U hustějších porostů kombinujte s přípravky na bázi CCC nebo na bázi etephonu. Pro porosty na sklizeň na senáž aplikujte snížené dávky.

248 3/29/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zkontrolujete porosty na zaplevelení jednoděložnými a dvouděložnými plevely

Po vyhodnocení druhového spektra aplikujte opravný zásah co nejdříve po oteplení. K dispozici je Mustang Forte 1l, Biathlon 4D 50 g + DASH 0,5l, ..... Chundelka metlice by měla být ošetřena z podzimu přípravky na bázi flufenacetu nebo chlotoluronu. Na jaře je registrován Lentipur 500 FW 1,5 l, který lze kombinovat s FluroGUARD 0,5l nebo FlorasuGUARD 0,1l.

180 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace opravných herbicidů a přihnojení

Po kontrole porostů aplikujte opravný zásah herbicidu proti dvouděložným plevelům. Přihnojení produkční dávkou provádějte na začátku sloupkování pevnými nebo tekutými N hnojivy.

148 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt rzí zvláště u hybridních odrůd.

Při zjištění výskytu rzi travní v porostu aplikujte neprodleně triazolový fungicid.

99 10/16/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám Kalamitní výskyt hrabošů a slimáků způsobuje značné škody v porostech ozimých obilnin. Za slunečného počasí kontrolujte i nadále výskyt křísů, především v oblastech s pravidelným výskytem virových zakrslostí obilnin. U ozimých ječmenů (farmářské osivo) se již objevují první příznaky hnědé skvrnitosti. Ošetření je vhodné kombinovat s listovou výživou.

98 10/7/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Podzimní herbicidní ošetření ozimých obilnin

Vzcházející prosty včas setých ozimých obilnin je vhodné již ošetřovat herbicidy. Vzhledem k vláhově příznivým podmínkám se dá předpokládat i rychlý růst plevelů a zároveň zajištění dobré účinnosti půdních herbicidů.

85 9/4/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Ošetřete porosty proti slimákům

Ošetřete porosty proti slimákům Stále je aktuální ošetření vzcházejících porostů především řepky ozimé, ale i ostatních ozimů a meziplodin proti slimákům.

83 8/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetření skladových prostor

Ošetření skladových prostor Sklizeň plodin v letošním roce byla pozvolná a často přerušovaná nepříznivými klimatickými vlivy (častý déšť a vydatné přeháňky). Tato skutečnost má významný vliv na vlhkost sklizeného zrna.

71 8/13/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Hybridní žita- řešení pro bioplynové stanice

Hybridní žita- řešení pro bioplynové stanice Energetická hybridní žita rozšiřují spektrum
plodin pro produkci bioplynu. Žito produkuje dostatek kvalitní silážní hmoty, která zajišťuje vysoké výnosy metanu.