To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

471 5/21/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt kohoutků v obilninách a při zjištění prvního výskytu larev včas ošetřete přípravkem

Sledujte poškození listové plochy obilnin larvami kouhoutků. Projevuje se podélnými úzkými pruhy mezi listovými žebry vykousanými brouky nebo larvami. Larvy na rozdíl od brouků ponechávají při žíru dolní pokožku listů neporušenou. Nejvíce bývají napadány okraje porostů. Ke škodlivosti kohoutků přispívá suché a teplé počasí v období kladení vajíček a v době líhnutí larviček. Co nejdříve po zjištění výskytu laviček ošetřete porosty přípravkem na bázi pyretroidu např. EsfenGUARD min 0,1 l/ha. Dále je využitelné Makrate 0,1 l/ha, SUMICIDIN 0,1l/ha Decis Mega, Karate Zeon, Vaztak Active a další

365 10/29/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

herbicidní ochrana

Ochrana proti plevelům na podzim je základ pro dosažení vysokých výnosů jak na sklizeň na GPS, tak i na zrno.

316 5/12/2018 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte porosty pro použití na zrno

Je nutné ošetřit proti rzem, kohoutkům a případně husté porosty po srážkách dokrátit ethephonem v dávce dle stavu porostu.

281 10/12/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Podzimní aplikace herbicidu má své výhody

Plevele v ozimých obilninách je možné hubit v širokém časovém rozmezí, v době od zasetí až po jarní termíny. Podzimní i jarní aplikace má své výhody i nevýhody. Porosty založené v agrotechnickém termínu však vyžadují ošetření již na podzim, protože plevele dokáží limitovat odnožování a růst kořenového systému obilniny.

268 8/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

výběr odrůdy pro bioplyn

Pro harmonické zásobení bioplynové stanice kvalitní dobře zkvasitelnou hmotou je často a s úspěchem využívána GPS z žita. K tomu jsou využívány speciální bioplynové hybridy. Z nich je nejpopulárnější KWS PROGAS.

249 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Husté porosty vyžadují morforegulaci

Porosty se budou nyní rychle prodlužovat. Zejména porosty určené na sklizeň na zrno je nutné zkrátit použitím MoGUARD 0,4-0,5 l/ha. U hustějších porostů kombinujte s přípravky na bázi CCC nebo na bázi etephonu. Pro porosty na sklizeň na senáž aplikujte snížené dávky.

248 4/29/2017 Author: silha , Phone: 724 336 184

Zkontrolujete porosty na zaplevelení jednoděložnými a dvouděložnými plevely

Po vyhodnocení druhového spektra aplikujte opravný zásah co nejdříve po oteplení.

180 4/4/2016 Author: silha , Phone: 724 336 184

Aplikace opravných herbicidů a přihnojení

Po kontrole porostů aplikujte opravný zásah herbicidu proti dvouděložným plevelům. Přihnojení produkční dávkou provádějte na začátku sloupkování pevnými nebo tekutými N hnojivy.

148 6/9/2015 Author: silha , Phone: 724 336 184

Kontrolujte výskyt rzí zvláště u hybridních odrůd.

Při zjištění výskytu rzi travní v porostu aplikujte neprodleně triazolový fungicid.

99 10/16/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám

Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám Kalamitní výskyt hrabošů a slimáků způsobuje značné škody v porostech ozimých obilnin. Za slunečného počasí kontrolujte i nadále výskyt křísů, především v oblastech s pravidelným výskytem virových zakrslostí obilnin. U ozimých ječmenů (farmářské osivo) se již objevují první příznaky hnědé skvrnitosti. Ošetření je vhodné kombinovat s listovou výživou.

98 10/7/2014 Author: Poláková Martina , Phone: 724 762 609

Podzimní herbicidní ošetření ozimých obilnin

Vzcházející prosty včas setých ozimých obilnin je vhodné již ošetřovat herbicidy. Vzhledem k vláhově příznivým podmínkám se dá předpokládat i rychlý růst plevelů a zároveň zajištění dobré účinnosti půdních herbicidů.

85 9/4/2014 Author: Páleníková M. , Phone: 601 341 338

Ošetřete porosty proti slimákům

Ošetřete porosty proti slimákům Stále je aktuální ošetření vzcházejících porostů především řepky ozimé, ale i ostatních ozimů a meziplodin proti slimákům.

83 8/26/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Ošetření skladových prostor

Ošetření skladových prostor Sklizeň plodin v letošním roce byla pozvolná a často přerušovaná nepříznivými klimatickými vlivy (častý déšť a vydatné přeháňky). Tato skutečnost má významný vliv na vlhkost sklizeného zrna.

77 8/20/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Hybridní žita od Soufflet agro

Hybridní žita od Soufflet agro Soufflet agro zastupuje na českém trhu a dodává osivo hybridního žita té nejvyšší kvality. Dlouhodobě úspěšný odrůdový program hybridních žit je oceňován pěstiteli a to hlavně díky vysokým výnosům a špičkové kvalitě

71 8/13/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

Hybridní žita- řešení pro bioplynové stanice

Hybridní žita- řešení pro bioplynové stanice Energetická hybridní žita rozšiřují spektrum
plodin pro produkci bioplynu. Žito produkuje dostatek kvalitní silážní hmoty, která zajišťuje vysoké výnosy metanu.

43 5/26/2014 Author: Štastný Jan , Phone: 606072338

žito na GPS- termín sklizně

žito na GPS- termín sklizně Hybridní žita poskytují v porovnání s populačními odrůdami vyšší výnos zrna i zelené
hmoty. Žito na bioplyn se sklízí v mléčně voskové zralosti při sušině kolem 35%.
Pro kvalitní žitnou siláž je rozhodující výnosový potenciál zrna jako nositele energie,
ne biomasa tvořená stéblem a listy. Proto se lépe uplatňují hybridní žita s vysokou
produktivností zrna, tedy škrobu, jako hlavního zdroje energie pro mikroorganizmy.
S prodlužujícím se naléváním zrna se produkuje více biomasy, zrno nabývá, rostlina
má větší listovou plochu

36 5/19/2014 Author: Beránek Štěpán , Phone: 607 037 061

Dopřejte plodinám opalovací krém

Dopřejte plodinám opalovací krém Slunce teď bude spalovat více než v létě, varovali meteorologové. Tato zpráva se objevila dnes na zpravodajském internetovém serveru. Vysoké teploty v kombinaci s vysokou úrovní slunečního záření (především UV složky) a zeslabenou ozónovou vrstvou, budou výrazně stresovat Vaše porosty hospodářských plodin.