To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

To access the technical support you first need to log in to the system.

511 4/22/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte oznamovací povinnost při palikaci POR vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným POR, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;

- oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku (email, sms, telefon).
- hlášení se musí odeslat 48 hodin před plánovanou aplikací přípravků. Nestačí oznámit, že budete stříkat od jara do podzimu a na všech pozemcích podniku
- hlášení se posílá včelařům, kteří mají v Portálu farmáře nahlášená stanoviště včelstev do 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi dvou POR zaznamenaného v evidenci: 24 h
Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

510 4/19/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

blýskáček a jeho ošetření

I přes chladný průběh počasí sledujeme početnost blýskáčka zejména na:
- na časně setých polích
- na raných odrůdách
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení za chladna. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla pHAD nebo aplikaci provádějte v čistém DAM. V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

509 4/18/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace bujně rostoucích porostů

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,4-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. Při silném tlaku hlízenky kombinovat s AzoGUARD 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha.

508 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak nezaspat na startu

Z pokusů i provozních ploch se nám do máku osvědčilo granulované hnojivo FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % SO3, 0,05 % B, 0,01 % Zn. Zbylou část dusíku lze vydotovat hnojivem FertiTOP 44 NPS - NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu, nebo LAV, močovina. Výhodou FertiTOP 44 NPS je, že obsahuje vyvážený koktejl živin podporující intenzivnější růst, vyšší úrodu a obsah morfinu v makovině, než jen při jednostranné výživě N. Pro zvýšení jistoty vzcházení je rozumné aplikovat OptiBOOST (10 % N, 45 % P2O5, 5 % S, 1 % Zn). Ultralokalizované hnojivo ve formě mikrogranulátu (velikosti 0,5–1 mm) aplikovatelné do seťové rýhy spolu s osivem – efektivní využití živin, rychlý rozvoj kořenů a start do vegetace.

507 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Řepka vs. stonkoví krytonosci

Aktuální chladné počasí s mrazivými nočními teplotami snížilo nálet a aktivitu stonkových krytonosců. Ovšem jakmile se dlouhodoběji oteplí bude nutné opětovně zasáhnout. Účelné bude použít razantnější přípravek s dlouhodobou účinností čehož lze dosáhnout touto kombinací: AcetGUARD 0,12 kg + EsfenGUARD 0,15 l + standardem v technologii řepky je jarní doplnění boru v hnojivu BorphoSTART 1 l. Pro lepší účinnost pyretroidu nezapomínejme nejprve okyselit postřikovou jíchu - optimum pH 6-6,5, vhodný je produkt pHAD 0,35 l na 200 l vody.