To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

To access the technical support you first need to log in to the system.

502 10/19/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření časně setých porostů

Po dlouhém deštivém období je na čase ošetřit vzešlé ozimy. U časně setých porostů monitorujeme výskyt přenašečů viróz (křísků a mšic), včasnou aplikací insekticidů zabráníme rozšíření WDV a BYDV.. Citlivé na přenos jsou rostliny v počátečních fázích růstu (1.-3 list) zejména u nevyrovnaně vzešlých porostů a ošetření lze spojit s aplikací herbicidů pro omezení konkurence plevelů, které limitují odnožování a rozvoj kořenů obilnin. U ozimých ječmenů je navíc podzimní aplikace jedinou možností, jak řešit např. sveřepy. V rámci listové výživy lze využít mikroprvky podporující odnožování a rozvoj kořenové soustavy, a to přímo (Mn) nebo přeneseně podporou metabolismu dusíku (Cu) či omezením stresu (Zn).

501 10/19/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

herbicidní ošetření časně setých porostů

Po dlouhém deštivém období je na čase ošetřit vzešlé ozimy. U časně setých porostů monitorujeme výskyt přenašečů viróz (křísků a mšic), včasnou aplikací insekticidů zabráníme rozšíření WDV a BYDV.. Citlivé na přenos jsou rostliny v počátečních fázích růstu (1.-3 list) zejména u nevyrovnaně vzešlých porostů a ošetření lze spojit s aplikací herbicidů pro omezení konkurence plevelů, které limitují odnožování a rozvoj kořenů obilnin. U ozimých ječmenů je navíc podzimní aplikace jedinou možností, jak řešit např. sveřepy. V rámci listové výživy lze využít mikroprvky podporující odnožování a rozvoj kořenové soustavy, a to přímo (Mn) nebo přeneseně podporou metabolismu dusíku (Cu) či omezením stresu (Zn).

500 10/9/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Nezapomínejme na podzimní mimokořenovou výživou řepky

Při aplikaci POR nezapomeňte přidat bór v podobě osvědčeného produktu BorSTART, nebo BorphoSTART dávka 1 l/ha. U pomalu se vyvíjejících porostů, které během podzimu potřebují popostrčit ve vývoji, lze jednoznačně doporučit OilSTARTNG 3 l/ha + močovina 10 kg.

499 9/20/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepky vyžadují pozornost

Suchý průběh počasí velmi prospěl rozvoji živočišných škůdců v porostech řepky. Zejména u slabších, řidších a u pomaleji rostoucích porostů, kterých je většina, došlo k rychlému rozvoji mšic, zápředníčků a dřepčíka olejkového, kteří limitují další rozvoj porostů.

498 9/10/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Morforegulace řepky ozimé na podzim

K regulaci řepky lze použít: TebuGUARD 0,5-1l , MetcoGUARD 0,5-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6l + insekticid, + BorSTART/BorphoSTART 1l. Dříve se kombinovalo i s přípravky na bázi CCC 1 l/ha. TebuGUARD PLUS je výhodné fungicidní ošetření s vyšší koncentrací tebuconazolu s menším omezením. Základní dávka je 0,3 ve fázi 5. listu a na každý list přidávat 0,05 l/ha. U TebuGUARD a MetcoGUARD je základní dávka 0,5l ve fázi 5. listu a nakaždý list přidávat 0,1 l/ha.
lze kombinovat s insekticidní ochranou proti dřepčíkům a i ošetřením Borem - BorSTART 1l nebo BorphoSTART 1l/ha.