To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

To use the system, you need to log in first.

526 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Slunečnice vyžaduje ošetření fungicidem + borem a kontrolu mšic

Při výšce porostu cca 50 cm je nutné dodat slunečnici zbytek plánované dávky boru, který je pro slunečnici velmi důležitý mikroprvek, který bychom neměli opomíjet. Doporučení dávka BorSTART nebo BorphoSTART je 2-2,5l. Dále je nutné kontrolovat výskyt mšic na růstovém vrcholu i rubové straně listu. Dále je nutné při výšce porostu 50 cm provést šetrnou morforegulaci, zejména při deštivým průběhem počasí. Dávku triazolového fungicidu je nutné uzpůsobit průběhu počasí a dávku silně redukovat. Před květem je nutné opět dodat kvalitní fungicid zejména proti sklerotiniové hnilobě.

525 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

U slunečnice kontrolujte účinnost PRE herbicidního ošetření

Po kontrole PRE herbicidního ošetření je možné opravit klasické hybridy slunečnice plečkováním s možností přihnojení N nebo NS hnojivy.
Speciální hybridy CLEARFIELD lze během vegetace ošetřit přípravkem PULSAR. Nutné je dodržet čistotu postřikovače a ošetření provádět ve večerních hodinách. Hybridy EXPRESS odolné vůči tribenuronu lze proti dvouděložným plevelům opravit přípravkem EXPRESS 50SX.
Nísledně po aplikaci v 7 dením odstupu je nutné kontrolovat účinnost a případnou fytotoxicitu zásahu. Pro obnovení vitylity porostu lze aplikovat listové hnojivo s borem BorSTART 1-2l + fungicidní ošetření proti plísni slunečnicové.

521 7/15/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Sledujte výskyt chorob u cukrovky

Vzhledem k deštivému počasí, je nutné opakovat ošetření proti Cerkospoře

519 5/7/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Ošetření proti zavíječi

Nyní je nejvyšší čas zajistit si přípravek na ošetření porostů kukuřice proti zavíječi kukuřičnému. Dospělci létají od června do začátku září a postupně kladou vajíčka. Hromadný let obvykle nastává od poslední dekády června do počátku srpna s jedním maximem v první polovině a druhým ve druhé polovině července. Oplodněné samice kladou vajíčka převážně na spodní stranu listů ve skupinkách, které jsou tvořeny průměrně 15–30 vajíčky. Jedna samička může vyklást za život 250–350 vajíček.

518 4/20/2022 Author: silha , Phone: 724 336 184

Listová hnojiva do kukuřice.

Kukuřice během rychlého růstu potřebuje podpořit výživou. Tento překotný vývoj je nutné podpořit aplikací listových hnojiv přes list, aby kukuřici brzo tak říkajíc nedošel dech. Obecně se ví o pozitivním vlivu zinku na kukuřici. Doporučení pro aplikaci je 5-8 l NitroTOP + 1-2 l ZinSTART nebo CornSTART nebo StimSTART ( v pozdějších růstových fází StimTOP) a k tomu, pokud je dostatečná listová plocha a je to technicky možné přidat několik kg močoviny. Před aplikací kontrolujte výskyt mšic, ty se budou řešit s aplikací na zavíječe.
CornSTART (StimSTART) 2 l/ha v rané fázi kukuřice (BBCH 16–18) podporuje důležité fyziologické procesy, zajišťuje výživu N, P a Zn, jejichž spotřeba je v této fázi velmi vysoká, stimuluje rozvoj kořenového systému. Po aplikaci zajišťuje výbornou ochranu proti nízkým teplotám.
Možný TM s herbicidy konzultujte s technicko-poradenskou službou SOUFFLET AGRO. Druhou dávku Zn společně se S, která je neméně důležitá ve výživě kukuřice, provádíme společně s ošetřením proti zavíječi kukuřičnému. Porosty poškozené krupobitím
nebo stresované fytotoxicitou herbicidů je vhodné stimulovat přípravkem ZinSTART 1,5 l +
NitroTOPNG 5–10 l/ha nebo CornSTART 2 l/ha.