To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

To use the system, you need to log in first.

535 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Nastartování slabých porostů

Porosty po aplikaci herbicidů, nebo stresované nízkou teplotou je nutné oživit aplikací StimSTART 2 l + močovina 5 kg. Taktéž je účelné aplikovat Zn. ZinSTART 1-2l + močovina 5-8 kg/200 l vody. Nezapomínejme i na aplikaci B, zde vhodné řešení představuje BorphoSTART 1-2 l, který kromně B obsahuje i P jako zdroj energie pro metabolické procesy.

534 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Mimokořenová výživa a stimulace cukrovky

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu potřeby jednotlivých živin. Jakmile cukrovka vytvoří dostatečnou listovou plochu je rozumné rostlinám dodat vyvážený koktejl makro a mikroprvků. BorphoSTART 1 l/ha a OilSTART NG 3-5 l/ha porostu dodá N, P, B, Mg, S a Mo. Přítomnost lignosulfonátů zajistí lepší využitelnost a vstřebávání jednotlivých živin. V případě stresovaných porostů vlivem nízkých teplot, lze aktuálně použít biostimulant StimSTART v dělené dávce 2 x 2 l s odstupem 10 dnů.

533 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Mimokořenová výživa poškozených porostů chladem

Dostatek vláhy řepce svědčí, tedy většina porostů má perspektivu uspokojivé produkce. Některé porosty vykazují poškození vlivem nízkých teplot. Podporu řepek před květem spolu s ošetřením proti blýskáčkovi lze provést pomocí hnojiva OilSTART NG. Jedná se o koncentrovaný koktejl živin podporující růst, který zvýší aktivitu fotosyntetického aparátu řepky olejky. Své místo má především na půdách s deficitem síry. Obsažené huminové látky (lignosulfonáty) plní roly chelátů, podporují tak vstřebávání živin přes kutikulu listů, brání rekrystalizaci a smyvu přípravků (90% aplikovaných živin je absorbováno). Vhodný pro společnou aplikaci s fungicidy, morforegulátory a insekticidy.
Složení: 25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO3, 25 g/l B, 3 g/l Mo
Doporučení pro aplikaci: přidejte do postřikové jíchy 5-20 l (kg) DAM nebo Močoviny

532 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak na fyziologická poškození pšenice ozimé

Aktuálně ve vztahu k vlhkému a chladnému průběhu počasí, porosty pšenice ozimé mohou vykazovat horší výživný stav i kondici. Mnohé porosty vykazují fyziologická poškození chladem či nedostatkem vzduchu v půdě. Řešením je ošetření porostu produktem CereaSTART 3 l + 10 kg močovina + 3 kg hořká sůl do 200 l vody. Porost obdrží plnohodnotný koktejl živin N, P, K, S, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.
Další možná kombinace je StimTOP 2 l + 5-10 kg močoviny + 1-3 kg hořké soli do 200 l vody.

531 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Podpora ječmene ozimého

Aktuálně ve vztahu k chladnému průběhu počasí, porosty ječmene ozimého v mnohých lokalitách mohou vykazovat horší zdravotní stav i kondici. Řešením je ošetření porostu produktem AzoGUARD 0,5 l + MetcoGUARD 0,5 l (při výskytu padlí použijte přípravky obsahující účinnou látku spiroxamine) + CereaSTART 3 l. Porostu zajistíte fungicidní clonu a plnohodnotný koktejl živin P, K, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.