To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

Only Your sales representative can prepare new order after 11/16/2023.
List by region can be found on here.
Expected date of re-launch is 03/18/2024.

535 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Nastartování slabých porostů

Porosty po aplikaci herbicidů, nebo stresované nízkou teplotou je nutné oživit aplikací StimSTART 2 l + močovina 5 kg. Taktéž je účelné aplikovat Zn. ZinSTART 1-2l + močovina 5-8 kg/200 l vody. Nezapomínejme i na aplikaci B, zde vhodné řešení představuje BorphoSTART 1-2 l, který kromně B obsahuje i P jako zdroj energie pro metabolické procesy.

534 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Mimokořenová výživa a stimulace cukrovky

Cukrová řepa patří k náročným plodinám z pohledu potřeby jednotlivých živin. Jakmile cukrovka vytvoří dostatečnou listovou plochu je rozumné rostlinám dodat vyvážený koktejl makro a mikroprvků. BorphoSTART 1 l/ha a OilSTART NG 3-5 l/ha porostu dodá N, P, B, Mg, S a Mo. Přítomnost lignosulfonátů zajistí lepší využitelnost a vstřebávání jednotlivých živin. V případě stresovaných porostů vlivem nízkých teplot, lze aktuálně použít biostimulant StimSTART v dělené dávce 2 x 2 l s odstupem 10 dnů.

533 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Mimokořenová výživa poškozených porostů chladem

Dostatek vláhy řepce svědčí, tedy většina porostů má perspektivu uspokojivé produkce. Některé porosty vykazují poškození vlivem nízkých teplot. Podporu řepek před květem spolu s ošetřením proti blýskáčkovi lze provést pomocí hnojiva OilSTART NG. Jedná se o koncentrovaný koktejl živin podporující růst, který zvýší aktivitu fotosyntetického aparátu řepky olejky. Své místo má především na půdách s deficitem síry. Obsažené huminové látky (lignosulfonáty) plní roly chelátů, podporují tak vstřebávání živin přes kutikulu listů, brání rekrystalizaci a smyvu přípravků (90% aplikovaných živin je absorbováno). Vhodný pro společnou aplikaci s fungicidy, morforegulátory a insekticidy.
Složení: 25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO3, 25 g/l B, 3 g/l Mo
Doporučení pro aplikaci: přidejte do postřikové jíchy 5-20 l (kg) DAM nebo Močoviny

532 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak na fyziologická poškození pšenice ozimé

Aktuálně ve vztahu k vlhkému a chladnému průběhu počasí, porosty pšenice ozimé mohou vykazovat horší výživný stav i kondici. Mnohé porosty vykazují fyziologická poškození chladem či nedostatkem vzduchu v půdě. Řešením je ošetření porostu produktem CereaSTART 3 l + 10 kg močovina + 3 kg hořká sůl do 200 l vody. Porost obdrží plnohodnotný koktejl živin N, P, K, S, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.
Další možná kombinace je StimTOP 2 l + 5-10 kg močoviny + 1-3 kg hořké soli do 200 l vody.

531 5/3/2023 Author: Musil , Phone: 702239364

Podpora ječmene ozimého

Aktuálně ve vztahu k chladnému průběhu počasí, porosty ječmene ozimého v mnohých lokalitách mohou vykazovat horší zdravotní stav i kondici. Řešením je ošetření porostu produktem AzoGUARD 0,5 l + MetcoGUARD 0,5 l (při výskytu padlí použijte přípravky obsahující účinnou látku spiroxamine) + CereaSTART 3 l. Porostu zajistíte fungicidní clonu a plnohodnotný koktejl živin P, K, Mg, který umožní lépe odolávat stresu a zabezpečí udržení fyziologických funkcí.