To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

Only Your sales representative can prepare new order after 11/04/2021.
List by region can be found on here.
Expected date of re-launch is 03/16/2022.

530 9/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

K morforegulaci řepky přistupujme zodpovědně

Cílem podzimní morforegulace je vytvoření kompaktní rostliny, zkrácení řapíků listů, podpora kořenů a zvýšení mrazuvzdornosti. Vedlejším efektem je eliminace napadení houbovými patogeny (foma, botrytis). Nejefektivnější je ošetření přípravky se silným morforegulačním a fungicidním efektem – přípravky na bázi tebuconazolu a metconazolu. K regulaci řepky lze použít: TebuGUARD 0,5-1l , MetcoGUARD 0,5-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6l + insekticid, + BorSTART/BorphoSTART 1l. TebuGUARD PLUS je výhodné fungicidní ošetření s vyšší koncentrací tebuconazolu s menším omezením. Základní dávka je 0,3 ve fázi 5. listu a na každý list přidávat 0,05 l/ha. U TebuGUARD a MetcoGUARD je základní dávka 0,5l ve fázi 5. listu a na každý list přidávat 0,1 l/ha.

529 9/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Zatočte s výdrolem a dodejte B

GramiGUARD (graminicid – účinkující i na plevelné trávy odolné vůči – FOP graminicidům) v dávce 0,8 l/ha aplikujeme při růstové fázi výdrolu obilnin od 3. listu, lze kombinovat s insekticidní ochranou proti dřepčíkům a výživou B - BorSTART 1l/ha nebo BorphoSTART 1l/ha (obohacen o fosfor).

528 9/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

PODPORA ŘEPEK CÍLENOU BIOSTIMULACÍ

Pozdě seté, nevyrovnané, nebo oslabené porosty lze podpořit aplikací biostimulačního hnojiva StimSTART v dávce 2-3 l/ha. Produkt má pozitivní vliv na růst kořenového systému a vitalitu rostlin, zvyšuje příjem živin a zlepšuje hospodaření s vodou.

527 9/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Pozor na plže

V některých lokalitách je značný výskyt Plzáka španělského a Slimáčka síťkovaného a polního - při zjištěném výskytu 2–3 jedinců při monitoringu na ploše do 1 m2 aplikujte Clartex NEO 5 kg/ha rozhozem. Granule jsou snadno aplikovatelné rozhozem až na 34 m s dlouhou životností, vydrží až 60 mm srážek.

526 7/17/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Slunečnice vyžaduje ošetření fungicidem + borem a kontrolu mšic

Při výšce porostu cca 50 cm je nutné dodat slunečnici zbytek plánované dávky boru, který je pro slunečnici velmi důležitý mikroprvek, který bychom neměli opomíjet. Doporučení dávka BorSTART nebo BorphoSTART je 2-2,5l. Dále je nutné kontrolovat výskyt mšic na růstovém vrcholu i rubové straně listu. Dále je nutné při výšce porostu 50 cm provést šetrnou morforegulaci, zejména při deštivým průběhem počasí. Dávku triazolového fungicidu je nutné uzpůsobit průběhu počasí a dávku silně redukovat. Před květem je nutné opět dodat kvalitní fungicid zejména proti sklerotiniové hnilobě.