To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

Only Your sales representative can prepare new order after 11/29/2020.
List by region can be found on here.
Expected date of re-launch is 03/18/2021.

502 10/19/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Herbicidní ošetření časně setých porostů

Po dlouhém deštivém období je na čase ošetřit vzešlé ozimy. U časně setých porostů monitorujeme výskyt přenašečů viróz (křísků a mšic), včasnou aplikací insekticidů zabráníme rozšíření WDV a BYDV.. Citlivé na přenos jsou rostliny v počátečních fázích růstu (1.-3 list) zejména u nevyrovnaně vzešlých porostů a ošetření lze spojit s aplikací herbicidů pro omezení konkurence plevelů, které limitují odnožování a rozvoj kořenů obilnin. U ozimých ječmenů je navíc podzimní aplikace jedinou možností, jak řešit např. sveřepy. V rámci listové výživy lze využít mikroprvky podporující odnožování a rozvoj kořenové soustavy, a to přímo (Mn) nebo přeneseně podporou metabolismu dusíku (Cu) či omezením stresu (Zn).

501 10/19/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

herbicidní ošetření časně setých porostů

Po dlouhém deštivém období je na čase ošetřit vzešlé ozimy. U časně setých porostů monitorujeme výskyt přenašečů viróz (křísků a mšic), včasnou aplikací insekticidů zabráníme rozšíření WDV a BYDV.. Citlivé na přenos jsou rostliny v počátečních fázích růstu (1.-3 list) zejména u nevyrovnaně vzešlých porostů a ošetření lze spojit s aplikací herbicidů pro omezení konkurence plevelů, které limitují odnožování a rozvoj kořenů obilnin. U ozimých ječmenů je navíc podzimní aplikace jedinou možností, jak řešit např. sveřepy. V rámci listové výživy lze využít mikroprvky podporující odnožování a rozvoj kořenové soustavy, a to přímo (Mn) nebo přeneseně podporou metabolismu dusíku (Cu) či omezením stresu (Zn).

500 10/9/2020 Author: Musil , Phone: 702239364

Nezapomínejme na podzimní mimokořenovou výživou řepky

Při aplikaci POR nezapomeňte přidat bór v podobě osvědčeného produktu BorSTART, nebo BorphoSTART dávka 1 l/ha. U pomalu se vyvíjejících porostů, které během podzimu potřebují popostrčit ve vývoji, lze jednoznačně doporučit OilSTARTNG 3 l/ha + močovina 10 kg.

499 9/20/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Řepky vyžadují pozornost

Suchý průběh počasí velmi prospěl rozvoji živočišných škůdců v porostech řepky. Zejména u slabších, řidších a u pomaleji rostoucích porostů, kterých je většina, došlo k rychlému rozvoji mšic, zápředníčků a dřepčíka olejkového, kteří limitují další rozvoj porostů.

498 9/10/2020 Author: silha , Phone: 724 336 184

Morforegulace řepky ozimé na podzim

K regulaci řepky lze použít: TebuGUARD 0,5-1l , MetcoGUARD 0,5-1l, TebuGUARD PLUS 0,3-0,6l + insekticid, + BorSTART/BorphoSTART 1l. Dříve se kombinovalo i s přípravky na bázi CCC 1 l/ha. TebuGUARD PLUS je výhodné fungicidní ošetření s vyšší koncentrací tebuconazolu s menším omezením. Základní dávka je 0,3 ve fázi 5. listu a na každý list přidávat 0,05 l/ha. U TebuGUARD a MetcoGUARD je základní dávka 0,5l ve fázi 5. listu a nakaždý list přidávat 0,1 l/ha.
lze kombinovat s insekticidní ochranou proti dřepčíkům a i ošetřením Borem - BorSTART 1l nebo BorphoSTART 1l/ha.