To page Soufflet Argo

For ON-LINE purchase 727 814 377

Home page       Business conditions       Contact information

    Technical support

Price without VAT

Your cart
  

Log in

511 4/22/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Dodržujte oznamovací povinnost při palikaci POR vůči včelařům

Profesionální uživatelé přípravků mají v oznámení uvádět následující údaje:
- obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku s jiným POR, pomocným prostředkem nebo hnojivem;
- identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS: katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku);
- datum aplikace;
- kdo oznámení posílá - název subjektu, adresa, kontakt (telefon, popř. e-mail).
Pro aplikaci přípravků do porostu navštěvovaného včelami je nutné dodržet další příslušná opatření k ochraně včel
ukončení denního letu včel = 1 hod po západu slunce;

- oznamovací povinnost chovatelům včel 2 km od ošetřovaného pozemku (email, sms, telefon).
- hlášení se musí odeslat 48 hodin před plánovanou aplikací přípravků. Nestačí oznámit, že budete stříkat od jara do podzimu a na všech pozemcích podniku
- hlášení se posílá včelařům, kteří mají v Portálu farmáře nahlášená stanoviště včelstev do 2 km od ošetřovaného pozemku
Odstup mezi aplikacemi dvou POR zaznamenaného v evidenci: 24 h
Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

510 4/19/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

blýskáček a jeho ošetření

I přes chladný průběh počasí sledujeme početnost blýskáčka zejména na:
- na časně setých polích
- na raných odrůdách
- na výdrolových řepkách s ranějším vývojem
- na okrajích pozemků
Jeho škodlivost narůstá při pozvolném nástupu kvetení za chladna. Při aplikaci insekticidem s klasifikací nebezpečný pro včely nebo směsí přípravků oznamte aplikaci včelařům v okolí 2 km. Kontaktní údaje lze nalézt na stránkách LPIS. Ideální pro řešení je výhodný balíček AcetGUARD 0,1 kg + EsfenGUARD 0,15 (nebo VAZTAK ACTIVE 0,2l) + smáčedlo MultiAD 0,1l.
přípravky na bázi acetamipridu pro účinnost na blýskáčka vyžadují partnera ze skupiny pyretroidů a preventivně přidávejte smáčedlo či přídavek 15-20 g DAM, přídavek okysolovacího smáčedla pHAD nebo aplikaci provádějte v čistém DAM. V plném květu řepky již škodlivost blýskáčka klesá.

509 4/18/2021 Author: silha , Phone: 724 336 184

Regulace bujně rostoucích porostů

Intenzivně rostoucí porosty s dobře provedeným hnojením je možné zregulovat za použití přípravku na bázi metconazolu (MetcoGUARD 0,5-0,75 l/ha) nebo tebuconazolu (TebuGUARD 0,5-0,75 l/ha, TebuGUARD Plus 0,4-0,4l/ha). Aplikaci lze provést v době prodlužovacího růstu ve výšce 20-30 cm v kombinaci s ošetřením proti blýskáčkovi. Aplikací regulace podpoříte větvení a preventivně zasáhnete proti chorobám. Při silném tlaku hlízenky kombinovat s AzoGUARD 0,4-0,6 l/ha. Pozor AzoGUARD má registraci od BBCH 61-69. Případně lze použít další regulátory CARYX O,7l, TOPREX 0,35l, TILMOR 0,6-0,7l nebo EFILOR 0,7-0,8l, PROPULSE 0,6-0,7l. Ošetření kombinujte s OilSTART NG 3-5 l/ha.

508 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Jak nezaspat na startu

Z pokusů i provozních ploch se nám do máku osvědčilo granulované hnojivo FertiSTART 36 NP 16 % N, 20 % P2O5, 12 % SO3, 0,05 % B, 0,01 % Zn. Zbylou část dusíku lze vydotovat hnojivem FertiTOP 44 NPS - NP 20/5 + 19 % S + 2 % MgO + 0,02 % Cu, nebo LAV, močovina. Výhodou FertiTOP 44 NPS je, že obsahuje vyvážený koktejl živin podporující intenzivnější růst, vyšší úrodu a obsah morfinu v makovině, než jen při jednostranné výživě N. Pro zvýšení jistoty vzcházení je rozumné aplikovat OptiBOOST (10 % N, 45 % P2O5, 5 % S, 1 % Zn). Ultralokalizované hnojivo ve formě mikrogranulátu (velikosti 0,5–1 mm) aplikovatelné do seťové rýhy spolu s osivem – efektivní využití živin, rychlý rozvoj kořenů a start do vegetace.

507 4/6/2021 Author: Musil , Phone: 702239364

Řepka vs. stonkoví krytonosci

Aktuální chladné počasí s mrazivými nočními teplotami snížilo nálet a aktivitu stonkových krytonosců. Ovšem jakmile se dlouhodoběji oteplí bude nutné opětovně zasáhnout. Účelné bude použít razantnější přípravek s dlouhodobou účinností čehož lze dosáhnout touto kombinací: AcetGUARD 0,12 kg + EsfenGUARD 0,15 l + standardem v technologii řepky je jarní doplnění boru v hnojivu BorphoSTART 1 l. Pro lepší účinnost pyretroidu nezapomínejme nejprve okyselit postřikovou jíchu - optimum pH 6-6,5, vhodný je produkt pHAD 0,35 l na 200 l vody.